Dunántúli Napló, 1958. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-19 / 92. szám

1958. ÁPRILIS 19. NAPLÓ 5 od Dunántúl Napió IÓ d Í Ó ül Ű S OI Ct I95S, április 2l-töl 1958. április 27-ig Állandó MÜSORSZAMOK: KOSSUTH-RADIÖ 4-33—7.59-lg: Vidú­tnan— frissen. Zenés jnüsor. — Közben: 4,Jö: Hírek. Jdöjarásjelen- t6s. — 5.30: Hírek, tdöjárásjelentés. — 6-00: Falurádió. — 6 59: •rtíóclzés. — 7.00: H1- n'6. tdöjárásjelentés, ~ MO: uj könyvek. *•35: Naptár. — 7.55: Mit főzzünk? — 7.59: •üöjelzés. — 8.00: Mű­sorismertetés. Idöjá- fasjeientés. 10.00: Hi- fék. Lapszemle. Idö­»rásjelentés. — 11.59: időjelzés. — 12.00: Dé- *' harangszó. Utána: Hírek. Idöjárásjclen- tés. — 15.59; idöjárás- lelentés. — 16.00: Hí- rek. — 16.08: Időjárás- Jelentés. — 16.47: Mű­sorismertetés. — 17.59: tdűjelzés. — 18.00: Hí- Időjárásjelentés. 19.54: jó éjszakát, gye rekek! — 19.39: Idöjel- Zés. _ 20.00: Esti kró- nika. Időjárásjelentés. ~ M.59: Időjelzés. — <..00: Hírek. Időjárás­Jelentés. — 24.00: Hí­re,t. Időjárásjelentés. 0.30: Himnusz. Utá- na: VIzjelzőszolgálat. Rádiót 6 havi Jótál- ussal az Állami Aru- házból vásároljon PETÖFI-RADIÖ 6.00—8.00-ig: Reggeli íehc. Közben: 6.30: színházak, mozik és áriatok műsora. — ”•■’0: Torna. — 7.40: falurádió. — 8.00: Mű­sorzárás. — 14.00: Hí- iii- időjárás- és víz- állas jelentés. — 19.00: lrek. Időjárásjelen- ras' ~ 23,00: Mtisorzá­HÉTFÖ KOSSUTH-RADIO H0: Reggeli 9 .^«"«verseny. , ,r! Hipoitműsor. in,,; Népi muzsika. •T10: Óvodások ..hfűsora. u0: Szívesen naiigaUuk . Népi zene. i,,, válaszolimlk Hit hatóinknak Heti zenés Kalendarium. •15: Részletek 11*JJ"áuss operettjéből. Napirenden . .. A G'yermekrádló Rtusora. ■40i, Egy népdal- 16 TnUJtű dtinaplójáből. a 0:, Ldnyok, iszonyok .. I?4.: Schumann luuve'k. 17.0°. Könnyelmű ^nyok — felelőtlen családapák. Előadás. Rádióját javíttassa ^finommechanikánál! i.,?! Tánczene. ,10: A munkás­kHuly néP<Jiai­1» loUészete. Előadás. ,40i Brüsszeli i* 5(ó°?itonk ietentí. Magyar nVncdalok. ■fl0: Zenés, mesés ín^űthűsar. ó°°: Díszelőadás « Magyar Állami 22 gP^TáLázbói. 23,00: Tanczene. Menotu: Amelia fP,.,élb.a m«gy- Egy- eivonasos opera. Kersics Anka ^zabó Tibor PETÖFI-RADIÖ l4in: Ifjúsági műsor. Zenekari l6.oo"gve-rsen?i­, Könnyű l6:iíY6Snu“1'k«. " • Ki po rtersze mmel d vHág körük 16.40: Bemutatjuk német ajándék operaiéi vételeinket. 17.10: Wagner Richard Pesten. Előadás. 18.10: Külföldi népdalok. 18.45: Erenburg publicisztikájából. Állandó rádiókiállítás az Állami Áruházban 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. 19.15: Benedikt Klára zongorázik. 19.45: Sporthtradó. 20.00: Itt a tavasz . : . Muzsikával kószöntjük. 21.05: Fúvószene. 21.30: Tánczene. 22.00: Verbunkosok magyar nóták. 22.30: Vajda János versel. 22.35: Könnyű zene. KEDD KOSSUTH-R.iDIO 8.10: Magyar tájaik, magyar népdalok. 8.40: Kórusok. 9.00: Számoljunk gyerekek. Pataki Ferenc fejsEámoüó*- művész a mikrofon előtt. 9.1« A Gyermekrádió műsora. 9.40: Szórakoztató trombita muzsika. 10.10: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.25: Zenekari hangverseny. 11.00: Kutyaszorító. Regény ' folytatásokban. 11.20: Ajándékműsor háziasszonyoknak és nagymamáknak. 12.10: Könnyű zene délidőben. 13.05: Operarészletek. 14.00: Szórakoztató muzsika. 14.45: A Gyermekrádió műsora. 15.05: Régi orosz for­radalmi- és katona- dalok. 15.25: Napirenden::! 15.30: Egy falu — egy nóta. 16.10: Lenin ifjúkora. 16.30: Az Ifjúsági Rádió műsora. 17.00: A modern fizika úttörője. Előadás. Rádióiavltás jótállás­sal Finommechaniká­nál, Rákóczi út 39. 17.15: A fonogramtól a mikrolemexig. Előadás. 18.10: Szív küldi;:; 18.40: Gyári sziréna. 19.00: Népi zene. 19.20: Magyar Írók halhatatlan műveiből. 20.30: Fejér István szöveges tánczene műsora. 21.30: Mézeskalács részietek Szirmai Albert operettjéből. 21.50: Milyen szépiro­dalmi tművek tet­szettek Iijicsnek? 22.15: A Magyar.Rádió énekkara énekel. 23.35: Költő és zenész. 23.05: Kamarazene. 23.52: Tinó Rossd éne­kel. 0.10: Fai-kas Ilonka és Béres Ferenc nép­dalokat énekel. PETÖFI-RADIÖ 14.20: Mozart: B-dur fagottverseny. 14.40: Filmzene. 15.00: A Szent Lőrinc folyó éneke. Előadás. 15.15: Zenés műsor. 15.50: Nemzetközi kérdések. 16.00: Pique Dame. Részletek Csajkovsz­kij operájából. 16.45: Bécsi melódiák. 17.15: Bölcső. Elbeszélés. 17.30: Rádió szabad- egyetem. 18.00: Fúvószeneka­raink műsorából. 18.30: A Nagyvilág c. világirodalmi folyó­irat ismertetése. 18.40: Népi zene. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolya­ma. 19.15: Klasszikus operettek. 19.45: Tudósítás a Társadalmi Bíróság üléséről. 20.00: Banda Ede gordonkaestje, 21.05: Népi táncok és hangszerszólók. 21.30: Irodalmi kislexikon. 21.50: Tánczene. Díjtalan tanácsadás az Állami Aruház rádióosztályán SZERDA KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Népszerű „ operarészletek. 9.00: Rádió szabadegyetem. 9.30: Népi zene. 10.10: Gyermekrádió műsora. 10.30: Zenekari hangverseny. 11.27: Látogatás rokonná péknél. 12.10: Tánczene, 13.00: Lányok, asszonyok.;: 13.15: Operettdalok. 13.40: E. Kovács Kál­mán írásai. 14.00: Népi zene. 14.45: Orosz nyelvlec­ke az általános Iskolásoknak. 15.05: Ifjúsági műsor. 15.30: Mexikói dalok. 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.10: Napirenden.­16.15: Szív küldi.:: 17.00: Községfejlesz­tés és társadalmi munka. 17.20: „Az operaszín­pad osüla-gai.” Előadás. 18.10: Népi zene. 18.45: Anyagraktáros voltam. 19.00: A tengeren át... Zenés riport. 20.30: Köszöntjtík a 60 éves Fodor Józsefet. 21.00: Európa hangversenyter­meiből. 23.20: Népdalok. 0.10: Könnyű zene. PETÖFI-RÁDIÓ 14.20: A Gyermekrádió műsora. 14.40: Zenekari hangvenseny. 16.00: A zeneszerző a zongorista, az éne­kesnő: Lídia Lja- dova. 16.30: Piros kenyér. Könyvismertetés. 16.50: Tánczene. 17.20: Emlékezés Leninre. 17.38: Viharos alko­nyat. Rahmanov színművének rádióváltozata. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolya­ma. 19.15: AZ álruhás ker- tészliány. Részletek Mozart ooerájából. 19.45: Sporthíradó. 20.00: Régi magyar operettekből. 20.40: Falurádió. 21.05: Mai nótaszerzok dalaiból. 21.45: Színházi esték. 22.00: Te az éj és a muzsika. Pajti rádiót világvevö- re átalakít Finomme­chanika. Rákóczi út 39. szám. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Hanglemezek. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Szántó-Kovács János. Ifjúsági rádiójáték. 9.42: Indulók és dalok. 10.10: Uj hajtás. 10.40: Kamarazene. 11.00: Kutyaszorító. Regény folytatásokban. 11.20: Népi zene. 12.10: Könnyű zene. 13.00: Versek. 13.10: Olasz operákból. 14.20: Egy falai — egy nóta. 14.50: Kodály művek. 15.10: Sakk-matt. 15.20: Ifjúsági világhíradó. 15.45: A ceglédi zene- isíkola növendékei­nek műsora. , 16.10: Könnyű zene. 16.50: Gyári sziréna . .. 17.10: Népek dalai. 17.30: Napirenden . .. 17.35: Legyen az öné. Részletek Yvain— Berta operettjéből. 18.10: Tánczene. 18.45: Visszatért hang. Látogatás á prágai orvostudományi egyetemen. 19.00: Közvetítés a József Attila Szín­házból. „Bekötött szemmel.” 22.10: Külpolitikai kérdésekre válás zolunk. 22.20: Brahms: G-dutr szonáta. 22.50: Ray Kinney énekel. 23.10: Zenekari hangverseny. 0.10: Verbunkosok, népdalok. Legújabb típusú rá­diók az Állami Áruházból PETÖFI-RÁDIO 14.20: Tánczene. 15.20: A külföldi sajtó hasábjairól. 15.30: Részletek mai operákból. 16.10: Gavallérok. Rádiójáték. 16.40: Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 17,10: A történetírás régi magyar meste­rei. 17.25: Csajkovszkij: VI. Szimfónia. 18.10: A Gyermekrádió műsora. 18.30: Részletek Husz- ka Jenő: ,,Szabadság szerelem” c. daljátékából. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelv- tanfolyamai; 19.15: Válaszolunk hallgatóinknak. 19.25: Részletek Du- najevszikij film­zenéjéből. 19.45: Miért kaptak csak egy hét nyere­ségvisszatérítést ? Előadás. 20.00: Részletek Gluck operájából. 20.40: Falurádió. 21.05: Magyar fúvós­zene. 21.30: Népi zene. 21.50: Hol tart a mo­dern szívsebészet. Beszélgetés. 22.00: Könnyű zene. 22.45: A számkivetett siralma. Rádiószaktanácsadás díjtalanul Finomme­chanikánál, Rákóczi út 39. sz. PÉNTEK KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Kaird ős szerelem. Operett-részletek. 8.50: Versek. 9.00: Népi zene. • 9.30: Szórakoztató 7.PT1P. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Fúvószene. 11.00: A kozák és a lova. Elbeszélés. 11.30: Rakov: Hegedűszonáta. 12.10: Könnyű zene. 13.00: Merre tart a magyar mezőgazda­ság? 13.15: Ónéra részletek. 14.10: Üttörő­híradó. 14.35: Napirenden... 14,40: Magyar népi muzsika. 15.15: A Gyermekrádió műsora. 16.10: Szív küldi. . . 17.00: Egy műfaj tör­ténetéből. Előadás. 17.50: Béke és barátság. 18.10: Tánczene. 18.40: Ifjú Figyelő. 19.00: Operahang­verseny. 20.30: Táncdalok. 21.00: A Rádió világ­irodalmi folyóirata. 21.45: Könnyű zene. 22.20: A Magyar Rádió szimfonikus zene­karának hang­versenye. Ó.10: Tánczene. Ultrarövidhullámú rádiót az Állami Áruházból! PETÖFI-RADIÖ 14.20: Zenekari hangverseny. 15.00: Vidéki stúdiónk jelentkezik. 15.15: Könnyű dalok. 15.50: Filmgyártá­sunk kérdéseiről. 16.00: A Svitorka-ze- nekar játszik. 16.20: Részlet az Ud- vardy Kamarakórus ha ngve rse nyéb ől. 16.40: Babkávé. Elbeszélés. 17.00: Kállai Bertalan és zenekara játszik. 17.20: A magyar iro­dalom története. Előadás. 17.50: Művészleme­zek. 19.05: Tánczene. 19.45: Sporthíradó. 20.00: Heti hang­versenykalauz. 20.40: Falurádió. 21.05: Operett­muzsika. 21.50: Időszerű műsor. 22.00: Népi muzsika. 22.30: Magyar sanzonok. Recseg ropog a rádió­ja? Finommechanika _______megjavítja SZOMBAT KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Zenekari hangverseny. 9.00: Úttörő- híradó. 9.25: A Gyermekrádió műsora. 9.40: Magyar szerzők dalai. 10.10: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.20: A Rádió operettjeiből. 11.00: Kutyaszorító. Regény folytatásokban. 11.20: A Zeneművésze­ti Főisk. hallgatói­nak hangversenye. 12.10: Népi zene. 12.50: Mi van a köny­vesboltokban? 13.05: Operarész­letek. 13.50: Tánczene. 14.20: Ifjúsági műsor. 14.50: Gyermekzene Kabalevszkij műveiből. 15.00: Hirdetőoszlop. 15.10: A nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdései. 15.25: Kórusok; 16.10: Elő szóval — muzsikával. 18.15: Magyar művé­szek népszerű ope­ra- és operetthang­versenye. 19.05: Szív küldi . j . 20.30: Zenés vélemény az operettről. 22.15: Sporthíradó. 22.35: Hanglemezek. Kiránduláshoz Sonett táskarádiót az Állami Áruházból! PETÖFI-RÁDIÓ 14.20: Az opera min­denkié. 15.20: Tánczene. 15.55: Bélyeggyűjtők ötperce. 16.00: Filharmonikus zene. 16.30: Zenekari hangverseny. 17.30: Az élet művé­szete. 17.50: Mozart* Esz-dur vonósnégyes. 18.15: Lányok, asszonyok . . . 18.30: Könnyű zene. 19.05: Közvetítés Monte-Carlóból. 20.18: Thomas Mann- Richard Wagnerről. Rákóczi út 39.: Finom- mechanika rádióser­vice VASÁRNAP KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Falusi életképek. 8.20: Egy falu — egy nóta. 8.55: Édes anya­nyelvűnk. 9.00: Új Zenei Újság. 10.00: Vasárnapi versek. 10.10: A Gyermekrádió műsora. 11.00: Népszerű szim­fonikus zene. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Hétvégi jegy­13.00: Szív küldi . . . 14.10: Hanglemez- parádé. 15.05: Hét nap a kül­politikában. 15.20: Offenbach- hangverseny. 16.00: Columbus partra száll. 16.20: Az Állami Népi Együttes műsorából. 16.45: A Danuvia-gyár Kultúrotthonban. 17.10: Ady Endre verseiből. 17.15: Bemutatjuk új operaifelvételein­ket. Rádiót 6 havi jótál­lással az Állami Áru- házbói vásároljon. 17.57: Sporteredimé- nyek. 18.00: Kincses Kalendárium. 18.50: A Magyar Rádió tánczenekara ját­szik. 19.40: Brüsszeli tudó­sítónk jelenti. 20.10: A RácUószíruház bemutatója: Egy karrier története. 21.20: Szvjatoszlav Rihter Schubert— Liszt-estje. 23.50: Magyar nóták. 0.10: Könnyű zene. PETÖFI-RÁDIÓ 8.00: Orgonaművek. 8.30: Az unitárius egyház félórája, 9.00: Könnyű dalok. 9.30: Miska bácsi lemezesládája. 10.10: Szív küldi . -. * 11.00: Szélrózsa. 11.30: Zenés vasárnap délelőtt. 12.25: Afalah sejk. Elbeszélés. 12.50: Művész­lemezek. 14.10: A Gyermekrádiió műsora. 15.40: Merre tart a magyar mezőgazda­ság? Finommechanika rá- diójavítöja Rákóczi út 39. sz. 15.05: Opera- és hang­versenyindulók. 15.20: Kamarazene. 16.00: Puccini a ma­gyar sajtó tükrében. 17.00: Tánczene. 17.45: A legényfa kivi­rágzik. Elbeszélés. 18.05: Zenés műsor. 18.50: A szakma művészete. 1.9.00: Gioconda moso­lya. Rádiójáték. 19.50: Fúvószene. 20.00: Zenekari hangverseny. 20.50: Szovjet filmzene. 21.20: Csokonai Vitéz Mihály versei és dalai. 21.40: Verbunkosok. 22.25: Operettrész­letek. (A műsorváltoztatás jogát a rádió igaz­gatósága fenntartja) Hízónkét külföldi helyre kerüli el dr. Berze Nagy János tudományos néprajzi müve Baranya megye tanácsa több kutatás érdekeire tekintettel a mint százezer forintos költség- megyei tanács huszonkét kül-* gél az idén adta ki dr- Berze földi helyre — köztük a Szov- Nagy János „Magyar népmese- jetunióba, Jugoszláviába, Svéd­típusok” című tudományos országba, Norvégiába, Cseh- néprajzi művét, amely külföl- Szlovákiába, Indiába, Ameriká­don is nagy érdeklődésre ta- ba — küldötte el a jeles bara- iált. A nemzetközi folklore- nyai néprajzkutató alkotását. Tanácstagi beszámolók I. KERÜLET: Április 21-én este 6 órakor: Ke- ^ resztes Mihályné és Friesz János jénosné'xavér a szabolcstelepi iskolában. Lueza Jánosné és Kalmár Kálmánná a Kokszművek kultúrtermében. Április 22-én este 6 órakor: Be- zensek Antal és Kovács István az alsómeszesi új iskolában. Április 23-án este 6 órakor: Sza­bó József és Csicsók* Jánosné a szabolcstelepi kultúrbázban. Beder- nlk Józsefné és Fulner József a pécsbányatelepi kirendeltség helyi­ségében. Harcos Józsefné és Kár­páti Ferenc a Gorkij kultúrotthon­ban. Április 24-én este 6 órakor: Nagy Károlyné és Fodor Ferenc az új- meszesl pártházban. Vámos Mi­hály és Ramiesl Ferencné az öreg- meszesi szakszervezett helyiség­ben. Herbszt Konrádné és Szter- gár János a Vorosilov utcai isko­lában. Április 23-én este 6 órakor: Ben- cze László és Nagy József a Vasas I. vb-kirendeltség helyiségében. Bozsér János és Dékány Ferenc a Szabolcs-telepi iskolában. Április 26-án este 6 órakor: Ko­vács Lajos és Kóbor Mária a Vo­rosilov utcai iskolában. Április 26-án este 7 órakor: Boez György és Bátai János a Vasas II. falusi Iskolában. H. KERÜLET: Április 21-én este 6 órakor: Tóth József és Balázs Istvánná málomi vb-kirendeltség. Április 21-én délután fél 3 óra­kor: Garamvölgyl Andrásné, dr. Ljnka László Szikra Nyomdában. Délután 5 órakor: Farkas Emőné, Till Antalné Szabadság úti általá­nos Iskola. Este 6 órakor: Szlebl Antal, Molnár Jánosné Városi Ta­nács I. em. 91. a., dr. Sebők Lász- lóné, V-áezi Júlia Mátyás kir. ál­talános Iskola. Remecz Béla, Bu- day La.iosné Szülésznőképző. Fritz Józsefné. Bernáth János Siklósi pártszervezet. Április 24-én este 6 órakor: Késmárki Gyula, Szele Jánosné Felsőmalom utca 9. sz. Gergely Laj'os, Biró Ferenc Városi Tanács I. e. 47. sz. Április hó 25-én este 5 órakor: dr. Kovács Jenő, Mátrai Mária Kossuth Lajos utca 44. sz. Iskola, Piszer Jánosné. Frdősi Antal Nagy- Srpádi vb-kirendeltség. ITT. KERÜLET: Április 21-én délután 5 órakor: Romvári István III. kerületi ta­nácsház, Cseresnyés Józsefné III. kerületi tanáesház, Dolmány Vln- céné, Kappan Mihály Alkotmány utcai iskola, Bekk Ferenc, Szőke utca 1—13. szám* Nikics Lászlóné Pacsirta u. 9. sz. Április 22-én délután 5 órakor: Bedő Pálné vb-elnök, Bojtor Já­nos vb-tikár III. kerületi tanács­ház, Bedekovics József, Jankó Er­zsébet Doktor Sándor utca 32. sz.* Kovács Jánosné, ifj. Pozsgai An­dor Alkotmány utcai Iskola. Ban­dies István, dr. Zádori Lászlóné Alkotmány utcát iskola. Kovács Andrásné. Kotolák János Pedagó­giai Főiskola, Szabó Józsefné, Hu­nyadi Lászlóné Nyár utca 3/1. sz. Czopf Ferencné, Rausch János, dr. Puskás Ödön, Arató Jánosné, Pus­kás Sándor, Kiss Nagy József Al­kotmány utcát iskola. Varga Lajos Ungvár utca 24. Jeszenszky László Bálics út 13. Balogh György, id* Károlyi Imréné Középdeindol 2. Majorlaki János, Nagy György Szentkút 30. Kollár Elemérné Bük­köséi István Ürögl kultúrotthon. Április 23-án délután 5 órakor: Rudas Aladár Szigeti út 2. Dán Józsefné Alkotmány utca 71. Sí­pos Sándorné, Balogh Anna Kls- Rókus utca 9. Mischl Lajosné. Bö- röcz Istvánná, Somogyvári Lajos* Studer Györgyné, Antal László, Kakas Ferenc III. kerületi tanács­ház. Devecserl János. Beke József Mecsekaljal vb-klrendeltség. Április 24-én délután 5 órakor: dr. Kocsis Mihály József Attila utca 9., dr. Móré Vilmos, Achátz Imre, Molnár Ferenc, dr. Lajos József, Patartlcs Ferenc, Kántor Gyuláné Közgazdasági Technikum. Ball János, Nagy Károly MÁV bérház KISZ-helyisége. Április 24-én délután 5 órakor: Hanzák Károly, Orosz Anna, Hor­váth Mihály, Küzdő Mihály. Sze- benl Jánosné Petőfi utcai iskola* Horváth György, Tancslk Lajos Vas Gereben utca 38 sz.; Gungl János, dr. Méhes Gyula Gyógy­szertani Intézet, Rákóczi úti bejá­rat. Mativits Gyula, Kaszás Júlia* Cseri Miklósné, Szász Antalné Pe­tőfi utcai Iskola, Pálinkás György Buzássy Ábel út 16. Szita Istvánná Kóczlán Sándor utca 7. Bérces István Kisszkókó 6. Hódi Szllvesz- terné Bálics út 26. Szélig Rezsőné Ifiúság utca 5. Ángyán Béláné Pa­csirta utca 16. Dr. Bakonyi Antal­né, dr. Földes László TIT. kerületi tanácsháza. Makiért Pálné. cócz Béla Aranyhegy 9. (volt Edenbnf- fer-szőiő), Csiszár Nándor, Markó János Patacsi kultúrház. Jakab György, Háromszéky Gyula Ko­vácstelep, Dárda utca 6. Baranya- vár utca 1. Közlemények (nr^altak a mohácsi jáK^rcius hónapban a mohácsi rn minden községben . gtartották a tanácsüléseket. 5„- üléseken a 797 tanácstagból 7, részt vett, mely a tagság ^ázaléka. ö tanácsüléseken elsősorban iá községfejlesztés kérdéseit 1 balták meg, valamint fog­L VUiW»* ' ,r'ztak a tavaszi mezőgaz- munkák elvégzésével .^ékelték az adózás és a pénz- „^'tervek teljesítését, az ál- ,e^0 bizottságok munkáját és irték’1 ’ munk;ák elvégzésével, ^ Utolsó sorban foglalkoztak e''melősző vetkezetek erösí- -sevel *ő tanácsüléseken beszámol- március hónapban tartott tamácsfunkcionár u­márciuítban járás községi sok értekezletével és hasznosí­tották az ott szerzett tapaszta­latokat. Tárgyalták a falvak egészségügyi helyzetét, a túrotthonok munkáját, ­tatták az elkövetett szabály­sértéseket. Határozatokat is hoztak. így több községben — Bolyban, Babarcon és Szajkón — a gyü­mölcsfák tavaszi ápolását sza­vazták meg. Lippón elhatároz- iák hogy egészségügy ré­széi megfelelő OFA-épületet biztosítanak. Töttösón eleget téve a lakosság kérésének, ha­tározatot hoztak az. ÖFA-fol- Hek három katasztrális holdon „túli eladásáról. Udvaron az egyénileg gazdálkodók allat­tanác ülésein ? állománya számára legelőt biz­tosítanak. Homorúdon terme­lőszövetkezeti látogatást szer­veznek az egyéni parasztok ré­szére. Borjádon a tanácsülésen elhatározták, hogy a tanácsta­gok családlátogatást végeznek és egyénenként részletesen megbeszélik a községfejlesztési feladatokat­Az 1958—59. tanévben Pécsett a Leőwey Klára Leánygimnáziumban német gimnáziumi I. osztály indul. Felvételt nyerhetnek, akik a né­met nyelvet az általános Iskolá­ban nemzetiségi nyelvként tanul­ták, vagy megfelelő nyelvtudással rendelkeznek. A Pécsi Hús- és Tejkiskereske­delmi Vállalat felhívja valameny- nyi közület, intézmény, egyesület figyelmét, hogy május 1-i virsli- és szafaládé-igényüket Írásban ren­deljék meg április hó 25-ig bezáró­lag a KossuUi tér 4. szám alatt lé­vő központban. Április 25-e után beérkező megrendeléseket a vál­lalat nem tud kielégíteni. * felhívjuk a szülök figyel­mét arra, hogy azon gyermekeik részére, akik a gyermekbénulás el­leni védőoltás első részét megkap­ták, a második védőoltást 1958. április hó 19-én, szombaton dél­után 3 órától 7 óráig tartjuk ugyan­azokon az oltóhelyeken, ahol a vé­dőoltás első részletének adása tör­tént. — A gyermekbénulás elleni védöotlás első részének adását is ugyanazon helyen és időben el­végzik oltóorvosaink azon gyer­mekek részére, akik a gyermek- bénulás elleni védőoltásban vala­mely oknál fogva még egyáltalán nem részesültek. Mindazon gyermekek részére, akik 1957, évben a gyermekbénu­lás elleni 1, és II, védőoltásban ré­szesültek, a III. védőoltást 1958. áp­rilis hő 24-én, csütörtökön, 25-én, péntekén és 26-án, szombaton dél­után 3 órától tartjuk. Felhívják Tíz éves a Pedagógiai tőiskola A pécsi Pedagógiai Főiskola ‘oltás a tanév végén ünnepli fennál- számit. Es tartós védettség csak lása 10. évfordulóját. Az évfor- /’Uás után várható. Ezért dulóval kapcsolatosan jelentős gyermekeiket, gvennekb" ünnepélyek lesznek ban. A különböző kon, rendezvényeken kívül nagyszabású díszünnepélyt rendeznek a színházban, ame­lyen valószínűleg Kodály Zol­tán is részt vesz. , j -------s'«-! is“»»» » VI va rosunk- nulás elleni védőoltásnak első két kiállitáso- 'észét 1957. évben megkapták, ok­vetlenül vigyék el a m. védőol­tásra. Tatabányán tar!o!tá'f míg a toliósraiást A Sportfogadási és Lottó- Egy osztályra 1368 563 forint igazgatóság a lottó 16. játék- nyeremény jut. A szokásos hetének sorsolását pénteken tecj,niUai előkészületek után a Tatabanyán a Nephazban tar- _ . , . tóttá meg A sorsolásra kővetkező szamokat húztak ki: 3 649 503 szelvény érkezett be. 13, 49, 71, 77, 80. A PÉCSI KÖZLEKEDÉSI VÁL­LALAT értesíti az utazóközönséget, hogy f. hó 21-én Pécs—Vasas II. vonalon új járatot indít be, 1 hó­napi próbaidővel. A járat indulása Széchenyi térről 19 óra 5 perckor, Vasas II-rŐI vissza 19 óra 45 perc­kor. Ezen járat csak munkanapo­kon közlekedik. Pécs városi Tanács VB Mezőgaz­dasági Osztálya értesíti Pécs város belterületének lakosságát, hogy a tavaszi lóvizsgálatot április 20-án, reggel 7 órakor tartják a vásárté­ri cédulaháziiál. A lószenilére az összes egypatás állatokat elő kell vezetni, korra való tekintet nélkül, A gazdák állataik járlatlevelét fel­tétlenül hozzák magukkal. Aki egy­patás állatát a vizsgára nem ve­zeti elő, szabálysértést követ el és megbüntetik. A Közlekedés- és Postaögyi Mi­nisztérium Pécsi Autóközlekedési Igazgatósága nyerte a közúti „Bal­esetmentes közlekedésért” indított országos versenyben az első helye­zést. A KPM Autófelügyelet, a Belügyminisztérium, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszerve­zete, és a KPM Autóközlekedési Igazgatósága folyó hó 20-án, va­sárnap délelőtt 10 órakor ez alka­lommal ünnepélyes közúti, bal­eseti ankétot rendez. Az ankéton adja át a minisztérium, a pécsi igazgatóság vállalatainak az el­nyert vándorzászlót. Az ankét után bemutatásra kerül a KPM Autófelügyelete ;,Amig nem késő” című oktatófilmje is. Az ankétra a rendezőség vendégeket szívesen lát. Az ankét kezdete de. 10 óra* (Pécs, Janus Pannonius utca 11.). A MÁV PÉCSI VASUTIOAZGA, TÖSAG közli: Április hó 22. 23, 21- én a budapest—pécsi vasútvonal, Abaliget állomás és Szatina—Kis- haimás megállóhely közötti szaka­szán, nagyarányú vonali munkála­tok miatt, az alábbi személyszállí­tó vonatok átszállással fognak köz­lekedni: 1. A Pécsről 8 órakor Dombóvárra induló 1947. sz. sze­mélyvonat, *. A Pécsről 11 órakor Budapest, Keleti pályaudvarra in­duló 1903. sz. gyorsmotorvonat, 3. A Budapestről 12 óra 50 perckor Pécsre érkező 1902. sz. sehesvonat, 4. A Dombóvárról 14 óra 48 perc­kor Pécsre érkező 1944. sz. sze­mélyvonat. — A fenti vonatok Aba- liget állomástól Szatina—Kishaj­más megállóhelyig nem közleked­nek, helyettük e vonalszakaszon vonatpótló autóbuszjáratokat állí­tanak be. — Felkérik az utazókö­zönséget, hogy a fenti napokon a felsorolt vonatokat csak a legha­laszthatatlanabb ügyük elintézése érdekében vegyék igénybe, az át­szállással, valamint az ennek kö­vetkeztében előreláthatólag bekö­vetkező vonatkésésekkel járó Kel­lemetlenségek elkerülése végett. * Találtak t nagykabátot, 1 táskát; 2 kulcskarikát kulcsokkal, 1 vas­utast áskát, 1 csomagban női ruha­neműt, i erszényt pénzzel. Fenti tárgyakat igazolt tulajdonosaik a Pécs városi Rendőrkapitányságon (Hunyadi János űt 11. sz. alatt) át- vehetMcj

Next

/
Oldalképek
Tartalom