Dunántúli Napló, 1957. október (14. évfolyam, 230-255. szám)

1957-10-06 / 235. szám

8 NAPLÓ 195? OKTOBER I od biwávtúk Hajpió. rádióműsora Nagy érdeklődés a Szimfonikus Zenekar bérleti estje iránt 1957. október 7-től 13-ig Állandó műsorszámok: kossuth-radio <1.30—8.00-15: Zenés műsor. — Közben: Hírösszefoglaló. Falu­rádió. — 0.30: Pilla­natfelvétel. — 7.00: Ilíreb. Idöjárásjeien- tés. — 7.15: Naptár. — 8.00: Műsorismerte­tés. — 8.05: Technikai szünet. — 10.00: Hí­rek. Lapszemle. Idő- járásjelentés. — 13.00: Héli harangszó. Utána: Hírek. Időjárásjelen- tús. — 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 19.51: Jocjsznkát gye­rekek. — 10.00: Esti krónika. Időjárásje- lentís. — 33.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 0.30: Hírek. — 0.10: Himnusz. Utána: Vlz- jelzőszolgálat. PETÖFI-BADIÖ 6.00—8.00-lg: Reggeli zene. — Közben: 6.35: Torna. — 0.55: Színhá­zak és mozik műsora. — 7.10: Falurádió. — 8.00: Műsorzárás. — 11.00: Időjárásjelentés és vízállásjelentés. — 33.00: Műsorzárás, HÉTFŐ kossuth-radio 8.10: Reggeli hang­verseny. 9.00: A Gyesrmekródió műsora. 9.15: Filmzene. 9.10: Majakovszkij: I. szonáta zongorára cs gordonkára. 10.10: Mesedélelőtt az óvodában. 10.30: Szívesen hallgattuk. 12.10: Népi zene. 13.00: Lányok, asszonyok.. * 13.10: Heti zenés kalendárium, 11.20: Hétfőtől hétfőig. 11.30: Úttörő-híradó. 14.50: Kis zenetörténet iskolásoknak. 15.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 15.40: Részletek Offen­bach „Orfeusz az alvilágban” című operettjéből. 16.10: Kertész Lajos zongorázik. 16.40: Apróságok. 16.30: Miklós Kata énekel. 17.15: ifjúsági őrjárat. 17.10: Tánczene. 18.10: Giuseppe Wal- dengo énekel. 18 45: Műsor a Német Demokratikus Köz­társaság megalaku­lásának évforduló­ján. 19.25: A mosoly or­szága. Részletek Le­hár operettjéből. 20.20: Hanglemezek. 21.00: Élő halottak: Rádiójáték. 22.20: A Német Zenei Hét megnyitó hangversenye. 0.10: Magyar nóták: PETÖFI-RADIÖ 11.20: Kórusok. 11.40: Zenekari hangverseny. 15.40: „Baűoldalt, ahol a szív dobog.” Frank regényének Ismertetése. 16.00: A Kisegyüttes játszik. Delly Rózsi és Mátrai Ferenc énekel. 16.30: Külpolitikai kalauz. 16.40: Részleteik Erkel „Hunyadi László” ci mű operájából. 17.50: Amadé László és Falud! Ferenc ver­sei. 18.00: Harcok a zene- történet fordulóin. Előadás. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Fodor Pál clte- rázik. Burka Sándor tárogatózik. Lukács István cimbalmozik. 20.00: Moszkowski— Bertha féld: Hang­versenykeringő. 20.10: Helyeszíni köz­vetítés a Zeneművé­szeti Főiskola nagy­terméből. — A szünetben kb. 31.10: Láttuk, hallot­tuk. 22.10: Vidám népdalok, verbunkosok. KEDD KOSSUTH-RADIO 8.10: Népi zene: 8.10: Indulók és dalok. 9.00: Egy óra gyerme­keknek. 10.10: A szülői munkáké zöeoé grői. 10.20: Balettzene. 11.00: A hazug katona. Török Sándor regé­nyének ismertetése. 11.20: Ajándékmüsor Ktsz-eknok. 12.10: Szórakoztató zene. 13.00: Fodor József versei. 13.10: Operairésűetefc. 11.00: Könnyű szimfo­nikus muzsika. 11.40: Az Ifjúsági Rá­dió természettudomá nyos folyóirata. 13.00: Sakk-matt. Fia­talok sakkiskolája. 15.10: Népdalok. 16.10: A Gyermekrádió műsora. 16.50: Argentin nép­dalok és táncok. 17.15: Budapest és a pestiek. 17.30: Szív küldi . >, 18.10: Véleményt kérünk. 18.30: Szabó József zongorázik. 18.15: Gyári sziréna... 19.00: Részleteik Kacsa­turján „Othello” cí­mű filmzenéjéből. 20.25: EmU Stem ze­nekara Játszik, Che­valier és Josephi­ne Baker énekel. 20.10: Gyermeknevelés. 20.55: Zenerajongók. 22.15: Verses össze- állítás. 22.35: Szimfonikus zene. 23.12: Német Zenei Hét. 0.10; A Modem Jazz szólistáinak együtte­se játszik. PETÖFI-RADIÖ 11.20: Operett­melódiák. 15.00: Kamarazene. 15.35: Résziét Zola „Germinal” című regényéből. 16.05: Nemzetközi kérdések. 16.15: Részietek Deli­bes „Lakmé” című operájábóL 16.50: Boldogság. Elbeszélés. 17.00: Hanglemezek. 17.30: Útban a boly­gók felé. 18.00: Fúvós- liangvorseny. 18.30: Werner Mária és Melis György énekel. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Népi zene. 19.45: Üzemi lapszemle. 20.00: Magyar könnyű dalok. 20.30: Kutatóúton a Nílus völgyében. 20.40: Angol madrigáloki 21.05: Népdalok. 21.30: Amerikai népballadák. 22.00: Tánczene. SZERDA KOSSUTH-RADIO 8.10: Népszerű operarészletek. 9.00: Rádió­szabadegyetemi 9.30: Népeik zenéje. 10.10: A Gyermekrádió műsora. 10.30: Hangs zenszólók. 11.00: Keringők szárnyán. 11.30: A Belgrádi Rá­dió énekkara énekel. 12.10: Tánczene. 13.00: Lányok, asszonj7ok... 13.10: Részletek zenés játékokból. *13.10: Sándor Kálmán két elbeszélése. 11.00: Népi 2ene. 14.15: A Gyermekrádió műsora. 15.05: Ifjúsági világhirarió. 15.30: Válaszolunk hallgatótoknak. 15.45: Olga Erdeli hórfázUe. 16.10: Szív küldij , i 17.00: Emlékezés Schönherz Zoltánra. 17.15: A magvar opera története. Előadás. 18.10: Kórusok. 18.45: Mi történik Tiszapalkonyán? 19.00: Tánczene. 20.20: Kronstadt! tengerészek. Előadás. 21.35: Hangverseny. 23.00: Német Zened Hét. 23.35: A Magyair Rádió szimfonikus zene­karának hangverse­nye. PETÖFI-RADIÖ 11.20: A Gyermekrádió műsora. 14.40: Zenekari hangverseny. 15.43: Vidéki stúdiónk jelentkezik. 16 00: Vidám ritmu­sok. 16.30: Rigó Magda és Losonczy György énekel. 16.50: Kaszát vásárló paraszt. Mikszáth Kálmán karcolata. 17.05: Ajándékmüsor a KÖZÉRT dolgozói­nak. 18.25: ..La GaUa”. El­beszélés. 18.50: Gyermekdalok. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Kamarazene. 20.00: Könnyű zene. 21.05: Kozák Gábor Jó­zsef és zenekara játszik. 21.30: Az Armstrong- együttes játszik. 21.50: Színházi esték. 22.00: Szórakoztató muzsika. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH-RADIO 8.10: Könnyű melódiák. 8.40: Kórusok. 9.00: Édes anyanyelvűnk. 9.05: A Gyermekrádió műsora. 10.10: Versek. 10.10: Zongoramu­zsika. 11.00: A Bor. Elbeszé­lés. 11.20: Verbunkosok; magyar nóták. 13.10: Operarészletek; 13.00: Verselt. 13.15: Könnyű zene. 14.00: Látogatás rokon népeknél 14.40: Szórakoztató ze­nekari hangverseny. 15.20: A Gyermekrádió műsora. 16.10: Szórakoztató zene. 17.00: A puákásember. 17.10: Nagy. együttesek. Az Alexandrov- kórus. 18.10: Népi zene. 18.45: Elektronikus számológépek a Szó vj etunióban. 19.00: Tánczene. 20.25: Szegény embe­rek. A Rádiószínház bemutatója. 22.15: Tánczene. 32.30: Emberek között. Boldizsár Iván toli­ra jzal 0.10: Az Állami Népi Együttes zenekara játszik. PETOFI-BADIO 14.20: Fűvósindulók. 11.37: Német Zenei Hét. 15.10: A külföldi sajtó hasábjairól. 15.20: Tánczene. 15.55: Haydn: G-dur cembaloverseny. 16.20: Az Ifjúsági Rádió műsora. 17.10: Már nem kísér­tet többé. Előadás. 17.25: Operett- és film­zene. 18.10: Válaszolunk hallgatóinknak. 18.20: Heti hangversenykalauz. 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. 19.15: Romantikus , kórusok. 20.00: Könnyű zene. 21.05: Ooerett- muzsika. 21.30: Népi zene. 21.50: Hogyan óvjuk gyermekeinket a meghűléses beteg­ségektől? Előadás. 22.00: Operaihangver­seny. 22.17: Versek. PÉNTEK KOSSUTH-RADIO 8.10: Részletek a János vitéz című daljáték­ból. 8.50: Népi zene. 9.10: Reggeli hang­verseny. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: A Pénzügyőr­zenekar játszik. 10.53: Az Apostol. Pe­tői! Sándor elbeszé­lő költeménye. 11.30: Ránk! Lili zongorázik. 12.10: Tarka muzsika. 13.00: A belterjes gaz­dálkodás útján. 13.15: Népdalok. 14.00: Úttörő-híradó. 14.20: Bellini operáiból. 13.00: A Gyermekrádió műsora. 15.40: Kamarazene: 16.10: Szív küldi.. -. 16.50: A baranyai példá. 17.00: Liszt Ferenc és Oroszország. Előadás. 18.10: A Magyar Rádió Énekkarának hangversenye. 18.30: Ifjú Figyelő. 19.00: Az operaszinpad csillagai. Fjodor Saljapin. 20.20: Zenei műsor. Közben kb. 20.35: Újra hullik a mag. 21.00: Salzburgi Ünne­pi Játékok 1957. 22.55: Fiatalok a mik­rofon előtt. 23.15: Hanglemez- parádé. 0.10: Zongorahármas. PETOFI-EADIO 11.20: Könnyű zene. 15.00: Fúvószene. 15.15: Kórusok. 15 40: Nádas József írásai. 16.00: Szimfonikus zene. 16.40: Ifjúsági műsor. 17.00: Katonadalok. 17.30: Közvetítés az „ír junk együtt” nyilvá­nos adásáról. 18.00: Német Zenei Hét. 19.05: FUmzene. 19.15: Karinthy Fri­gyes a zenéről. 20.00: Az opera mindenkié. 21.05: Ameldta Galld- Curcl énekel. 21.20: Külpolitikai kérdésekre válaszo­lunk. 21.30: Magyar nóták. 22.00: Operett-est. Szovjet szerzők mű­veiből. SZOMBAT KOSSUTH-RADIO 8.io: Zenekari hangverseny. 9.00: Úttörő-híradó. 9.20: A Gyermekrádió műsora. 9.40: Tréfás dallamok. 10.10: Régi magyar operettek. 11.00: Versek. 11.20: A Zeneművésze­ti Főiskola hallgatói­nak hangversenye. 11.50: Inglesia gitározik. 12.10: Népi zene. 13.00: Mi van a könyvesboltokban ? 13.10: Művészlemezek. 11.20: A Gyermekrádió műsora. 14.10: Fúvószene. 15.00: Német Zenei Hét. 15.25: Kórusaink életéből. 15.45: A nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdései. 16.15: Beethoven zon­goraszonáták. 16.37: Zenés hétvége. 17.00: Szerelmes a fiam. Elbeszélés. 18.10: Szív küldi. . . 18.45: Moszkvai fiata­lok között. Riport­műsor. 19.00: Magyar dallal a Szovjetunióban. 20.25: Közvetítés a Rá­dió VI-os stúdiójá­ból. VASÁRNAP KOSSUTH-RADIO 8.lo: Újra hullik a mag. 8.20: Népdalceokor. 8.55: Édes anyanyel­vűnk. 9.00: Uj Zenei Újság. 10.00: Vasárnapi ver­10.10:' Az Ifjúsági Rá­dió műsora. 10.50: Táncdalok. 11.10: Szimfonikus ze­ne. 12.50: Hétvégi jegyze­tek. 13.00: Népi zene. 13.30: Hangos Naptár. 11.00: Szív küldi .. . 14.45:.Hét nap a kül­politikában. 15.00: Hazánkban járt szovjet művészek és együttesek hang­versenye. 16.00: Helyszíni köz­vetítés bajnoki lab­darúgómérkőzésekről 16.50: Hanglemezek. 17.10: Kincses Kalen­dárium. 18 00: Tánczene. 19.00: Közvetítés a Szegedi Állami Nem­zeti Színházból: Egy éj Velencében. 20.10: Köznapi dolgok­ról ... 22.30: VenseswösszEál- lítás. 23.00: Népi muzsika. 23.10: Grieg: F-dur szonáta. 0.10: Richard Trunk. Kis szerenád vonós- zenekarra. PETÖFI-RADIÖ 8.00: Bach-művek. 9.00: Könnyű dalok. 9.30: KisDaj tások hang­lemeztára. 10.10: Szív küldi... 11.00: Térzene. 11.20: Zenés vasárnap délelőtt. 12.30: Részlet Nusics „A .község gyerme­ke” című regényé­ből. 13.00: Művé^zlemezek. 14.15: Tű-dér Mák. — Mesejáték. 11,55: Népszerű Verdi- bangverseny. 16 90: 50 éve tanít Be­nedek Marcell. 16.15: Őszi koncert. Verses-zenés össze­állítás. 18.09: UJ csillag a tá- vol-k"'eti égbolton. 18.15: Muzsikás Jan­kó. Elbeszélés. 18.40: Kantáta-hangver- eeny. 19.15: Néni együttesek műsorából. 19.40: Előadóművé­szeink hangverse­nye. 20 liO: A libapásztor. Elbeszélés. 21.10: Tánczene. 22.00: Zenekari hang­ve rseny. (A Magyar Rádió a műsorváltoztatás jogát fenntartja.) Anyakönyvi hírek Munkásokat keresnek Születtek: Szeidl Sándor, Horváth Emma, Lőrinc Mária, Báthori István, Ja­kab István, Simon Miklós, Beck László. Nagy Magdolna, Kovács Tibor, Radö Péter, Horváth Béla, Varga Erzsébet, Blaskovics István, Furkó Hona, Blázsovics József, Hajdú Gyula. Vágner Antal, Zám- bori Judit, Bogdány Mária, Sziko- ra Éva, Nagy Lajos, Zelenka Já­nos, Királyi Ilona, Pankrát Edit, Dörnyei Gábor, Szomor János, Demse Teréz, Czimmermarm Zol­tán, Szabó Hona, Börőcz István, Balog Tamás, Farkas István, Kohl Ildikó, Fábián László, Szilágyi Lajos, Udvari József, Czimmer- rnann Ibolya, Jung Tamás, Hergert Erzsébet, Sztepanek Ferenc. Bal- dauf Mária, Orosz Györgyi, Krausz József, Sárközi Sándor, Végi Zsu­zsanna, Szántó Árpád, Mllkovics József, Szabó Mária, Varga Zol­tán, Ormai Judit, Bella Ágota, Rédey Rita, Razits Tünde, Pintér József, Martin László, Zobokl Etel­ka, Hoványi Márta, Szabó László, Horváth Kázmér, Korsós Péter, ülés Zsuzsanna, Rabb Gabriella. Házasságot kötöttek: Petruska Mihály lakatos és Abra­ham Edit gyors- és gépíró, Hor­váth József nyugdíjas bányász és Tele!: Irén, Garányl László egye­temi I allgató és Szakvári Anna, SchrTdt Latos porcelángyári műn­ké« « Bn'i Gizella kesztyűvarró- nö, Nádai Jenő aknász és Scharf Jultcnna, Varga János rakodó munkás és Palotai Erzsébet, Hor- • váth József porcelángyári segéd­munkás és Tombl Erzsébet, Ko­vács T aios én tőtnuri segédmunkás és Csányi Etelka hivatalsegéd, Palc sí József szerszámlokatossegéd es Farkas Mária lánchegesztő, Bü- hönyei Lajos sütőseged és Grand- wohi Mari« teatioSúMrőnö; 8» logh Ottó értékesítés-ve2etö és Festő Sarolta kereskedelmi eladó Szekeres János génkocsivezető és Strausz Mária, Szalántzy Dénes gépkocsivezető és Katies Györgvi kesztyűvarró, Andok Rezső sütő­segéd és Csirke Ilona segédmun­kás, Kiss József lakatossegéd és Kocsis Rozália ápolónő, Hernádi Zoltán esztergályossegéd és Felío- 11a Mária segédmunkás, Harmat Lajos villamoskalauz és Schmidt Margit, Szegedi Medárd villany­szerelősegéd és Kovács Jolán kesz- tyűvarrónö, Kováts András zene­tanár és Gaál Mária zenetanár, Drahovszky Antal hajóvezető és Virág Éva tüzőnő. Takács István kazánlakatos és Csepura Katalin varrónő. Meghaltak: Zsifkó Katalin 41 éves. Győrii Sándor 37 éves. Hantos János 57 éves, Weisz Györgyné szül. Or- lovszki Lujza 75 éves. Farkas Jó­zsef 58 éves, Slincz György 58 éves, Ludván Margit 67 éves, Roth Nándorné szül. Becsei Anna 70 éves, Mátis Ferenc 68 éves. özv. Dezsényi Árpádné szül. Nyakas Erzsébet 69 éves, Szűcs Péterné szül. Schiller Dorottya 44 éves, Kaszaoovics Mária 73 éves. Bara­nyai János 19 éves, Szép József 63 éves, Szefcsik Sándorné szül. Ko­vács Mária 77 éves, Petrovics Ag­nes egy hetes, Tóth Tibor 2 hón v pos, Danes Gábor egy napos, Or­sós György 10 hónapos Orsós Jó­zsef 53 éves, Takács Józsefné szül. Nyers Katalin 55 éves. özv. Simon Ferenené sz. Nagymihály Borbála 61 éves. Nagy Sándor 45 éves. özv. Kis Jánosné szül. Juha Ju­lianna 78 éves, Szilvást Rózsa egy­hónapos, özv. Turóczi Bertalan­ná szül. Kubaskó Teréz 59 éves. Végi Zsuzsanna egy napos. Ber­ke« Márti <m MWi Bányászat: A Pécsi Szénbányászati Tröszt földalatti dolgozókat keres. Felve­hetők a 18—40 ev közötti egészsé­ges férfiak. Átlagkereset a vájá­roknál 2 600, csapatcsillésekné! 2 000, szállítócsilléseknél 1 600 fo­rint. Juttatások: munkaruha és szállás díjtalan, egy évre 18 nap fizetett szabadság, 40 mázsa szén, évi keresetének 5 százaléka hűség­jutalom. Napi háromszoros bősége« étkezés 6,60 forintért. Bányászati Aknamélyítő > Vállalat (Pécsszabolcs, Légakna) segéd­munkásokat, Tettyei Kőbánya kő­fejtőket és kőbányászokat, Hirdi Kőbánya kőbányászokat és segéd­munkásokat. Építőipar: Bm. Építőipari Vállalat (Pécs, Rákóczi út 56.) kőműveseket, sz*:- gezöl^katosokat, burkotokat, asz­talosokat, hideg burkotokat es segédmunkásokat. Bányászati Épí­tőipari Vállalat (Pécs, Apponyi tér 1.) segédmunkásokat, 3 sz. Mély­építő Vállalat (Szabadság út 40.) kubikosokat és segédmunkásokat, Bm. Építő és Tatarozó Vállalat (Zsolnay u. 4—6.) kőművest, festőt és mázolót, homokbányászt, víz­vezeték-szerelőt és segédmunkáso­kat. Könnyüinari Ovárfeiszceiés! Épületkarbantartó Vállalat (Bőr­gyár porta) ársokat, kőműveseket es betonszerelőket. Szénbányászati Épúőüzem Egy­sége (Déryné u. 9.) kőműveseket, ácsokat és cserepeseket, valamint rakodó és segédmunkásokat. Közlekedés: Közlekedési Vállalat (Pécs, B; eső Béla u. 4.) gépkocsivezetők« középfok»'» autószere­lőket, fűtőszerelőket, fűtőt ala- csonykazánhoz értőt és segédmun­kásokat.' 26 számú Autóközlekedési Válla­lat (Pécs, Siklósi út 10.) autósze­relőket, taxivezetőket, gépkocsive­zetőket középfokú képesítéssel, vagy kétéves gyakorlattal és férfi kalauzokat. 21. számú Autóközlekedési Válla­lat (Rózsa Ferenc u. 22.) autósze­relőket; kőműveseket, fűtőket és rakodómunkásokat. Egyéb: Az Orvostudományi Egyetem (Rákóczi út 2.) kárpitost, lakatost, ápolót és egy hajtőt, a Köztiszta­sági Vállalat Takarítórészlege (Ró­zsa Ferenc u. 17.) kőműveseket, takarítónőket és férfi női utca­seprőket, a Kiskereskedelmi Vál­lalat (Városi Tanács III. emele/ 107.) férfi eladókat, a Sopiana Gépgyár (Regős utca 8.) lakatoso­kat, esztergályosokat, fényezőket, kőművest és segédmunkást, a Ce­mentipari Vállalat (Siklósi út 10.) kazánfűtőket és férfi segédmun­kásokat, a Szikvízüzem (Somogy: Béla u. 11.) hajtókát és kocsikísé­rőket, a Bm. Villanyszerelő Vál­lalat (Lyceum u. 4.) villanyszerelő­ket és segédmunkás fiatal érettsé­gizett fiúkat átképzősöknek. a Sze­kérfuvarozási Vállalat (Majlátli u. 4.) pécsi telepére és mécsékjánossi telepére lóápolókat, az Útfenntar­tó Vállalat. (Lenin tér 5.) kövein­ket, az Uránérebánya Központ ■(Múlom! u. 81.) szakképzet fűtőket, az Állami Pincegazdaság (Irányi Dániel tér 6ö.) segédmunkásokat borpalackozásra, Sütőipari Válla­lat (Rákóczi út 25.) fűtő és segéd­munkásokat, az Erdőgazdasag (Nagy Jenő u. 32.) fakitermelőket és egyéb munkára segédmunkáso­kat, a Tvokszmű felszabadulás u. 107.) villanyszerelőkét, a Patyolat (Szabadság út 13.) kelmefestőket. •<51 szakképzetteket és férfi szak­képzett vegytisztító kot. az Épület- anyagfuvarozási Vállalat (Megyeri u. 30.) gépkocsivezetőket, kőmiive- octet e* aesédmu&kásokafc Hírt adott a Dunántúli Napló ar­ról a készülődésről, amely a pécsi Szimfonikus Zenekar évadnyitó hangversenyeit előzi meg. A ze­nekar munkáját figyeli és érté­keli a város zenekedvelő lakos­sága. A falakon nemrég megjelent 4 hangversenyre hívó plakát vissz­hangja városszerte nagy. Ez ért­hető is, mert a zenekar, — ha­gyományaihoz híven — műsorban a legjobbat nyújtja s szereplők­ben is igyekszik a közönség igé­nyeit kielégíteni a rendező szerv, az Országos Filharmónia. A dirigensek élén ezúttal — hosszú idő óta először — külföl­di karmester áll Angelo Ephrikian személyében, alti december 2-i hangversenyének műsorát vezény­li, amely hangverseny egyben be­vezetője lesz a Kodály Zoltán szü­letésnapját köszöntő IV. Pécsi Ze­nei Heteknek is. A hazai karmes­tereket Kóródi András és Bor­bély Gyula képviselik, míg a Ko­dály díszhangversenyen a szimfo­nikusokat és a Pécsi Liszt Ferenc Kórust Antal György vezényli. A hangszeres szólisták közül el­sőnek Franki Pétert említjük, aki­nek neve az utóbbi időben mól* tán szerepelt annyit rádióban és sajtóban, hiszen mint zongorista és kamaramuzsikus nagy sikerrel képviselte a magyar zeneművé­szet színeit a párizsi és müncheni zenei versenyeken. Beethoven c- moll zongoraversenye bizonyára sokakat vonz már az első hang­versenyre is. A helyi szólisták közül Sassy Iringó a Pécsett régen hallott Dvorzsák csellóversenyt játssza, Borsay Pál pedig Mozart zongora- versenyeinek cgyiK legszebbikér, a magas opusz-számú B-dur ver­senyművel mutatja be. A sorozat énekesszólistája Ud- vardi Tibor lesz, aki már három évvel ezelőtt két alkalommal is énekelte a Psalmus Hungaricus gyönyörű tenorszólamát. Ezúttal szintén a Psalmust énekli a ma­gyar zene nagy ünnepén: Kodály Zoltán születésnapján. A színes és sokigényű műsor iránt méltó érdeklődés mutatkozik városszer­te. Ugyanakkor a zenekar is tel­jes szíwel-lélekkel készül az új évad minden hangversenyére. Tanácstagok fogadóórái 1. kerület: Október 7-én délután 5 órakor Botz József és Ormai Ferenc a Széchenyi-aknai pártházban, dél­után G órakor Drescher Jánosné és Varga Jánosné a Vasas I. fa-* lusi kultúrházban, Jakovics Ilona és Nagy Révész Dezsőné Basama­lom u. 5. sz. alatt, Czirkos Mi- hályné és Bárdos! Lajos a Voro- silov utcai iskolában, Október 8-án este 6 órakor Ta­kács Gábor és Bánó József a fe­hérhegy! általános iskolában, Si­mon Ferenc és Kőhalmi Lajosné a Budai II. pártházban, délután 5 órakor Papp Jánosné és Horváth jánosné a Vorosilov utcai iskolá­ban, Október 9-én este 6 órakor Bu- zási Mátyás és Tátrai József az István-aknai kultúrházban, Amb­rus Jenő és Grácz János a pécs- bányatelepi kirendeltség helyisé­gében, Kóbor József és Máyer Istvánné a Jankovits-teleöi iskolá­ban, Tóth Jánosné és Kelemen István a Bártfa utcai iskolában, Riegel Lajos és Nagy Sándorné a Vorosilov úti iskolában, Október lü-én este 6 órakor Miklós Gyula és Szilas István az úimeszes! pártházban. ifi. Paop József a Borbála-telepi kultúrház­ban, este 7 órakor Foór János és Kozma Jánosné a Vasas H. falusi iskolában. Október 12-én este 7 órakor Szó­beli Jánosné és Peti József a Va­sas II. falusi iskolában. n. kerület: Október 7-én, délután 5 órakor Zsinkó József és dr. Kelta János a gyógypedagógiai intézetben (Ku­liéit Gyula u. 1.). délután 6 óra­kor dr. Sebők Lászlóné és Váczi Júlia az Ágoston téri iskolában, Oyenes József és Jandó Jfenő az Ágoston téri iskolában, Dörgő Mi­hály és ifj. Pigetz Györgyné az Ágoston téri iskolában, Debreceni László és Magyar Ferenc a Nagy Lajos Gimnáziumban, Bíró László és dr. Lissák Kálmán a villany- telepen (Légszeszgyár u.), Október 8-án délután 5 órakor Herr József és Schulteisz István az Ágoston téri általános iskolá­ban, délután 6 órakor Schön Ádámné és Stadlinger József Ti­nódi u. 11. sz. alatt, Nesz László és Kary Józsefné Hegy alj a u. 102. sz. alatt, Riba Józsefné cs Arató Pálné az Ágoston téri iskolában. Remecz Béla és Budai Lajosné Vak Bottyán utca 73. sz. <**att, Ko­vács Imre és Ruzsinszki Józsefné a Termény forgalmi Vállalatnál, Szabó Béláné és Rudolf Márta a kertvárosi általános iskolában, Bornemissza József és Sziós Béla a málomi v. b. kirendeltségen. Október 9-én délután 5 óra*co«* Sebők Béláné a Székely Berta«an úti általános iskolában, Borbás Gyula és Szabó Lajosné a Má­tyás király utcai általános isko- lá^an. dé’^tán 6 órakor i* ^ Júlia és Dienes Gyula Landler u. 23. szám alatt. Október 10-én délután 6 órakor Leikauf Tibor és Farkas János az Ágoston téri általános iskolában. Sági Pálné és Pörös Imre a vil­lanytelepen (Légszeszgyár u. 11.), Ferenc János a Köztisztasági Vál­lalatnál, Október 11-én délután 5 órakor Tóth János és Acsádi Jótsefné a nagyárpádi v. b. kirendeltségen, délután 6 órakor Payor Zoltá-' és Krassó Ferenc az Ágoston téri s- kolában, Berényi Ferenené és Storch Józsefné Orsolya utc' >1. szám alatt, Gabelics József * ' és Martin Ferenc az Ágoston éri általános iskolában. Október 12-én délelőtt 0—12 óráig dr. Steimnetz Endre éc dr. Vörös Márton a Megyei Levéltár­ban (Kossuth L. u.). Október 13-án délután 6 órakor Ihász Istvánné és Balogh Ferenc a Postavölgyben tartanak fogadó­órát. TANÁCSTAGI BESZÁMOLOK Október 7-én délután 6 órakor Farkas Ernőné és Till Ant ülné a Szabadság utcai általános iskolá­ban, Debreceni László ^s Magtár Ferenc a Nagy Lajos Gimná­ziumban. Nyugdíjas oedagősusok össze­jövetele október 6-án (vasárnap) du. 5 órakor a Nevelők Házában. Szt. István tér 6. A vezetőség sze­retettel vár minden pécsi és vi­déki nyugdíjast! 4e Eszperantisták figyelem! Új he­lyiségünk címe: Doktor Sándor Kultúrház (Kossuth Lajos u. 13.) Apróhirdetések Kazinczy étterem heti különlegességei: Szerdán: Disznótoros vacsora Pénteken: halászlé és halkülönlegesség eh, túróscsusza Szombaton: sólet Sör, borküiönlege sségek, cigányzene. Nyitva: 19 órától 24 óráig, szombaton éjjel 1 óráig. Szünnap: hétfő. — HALÁLOZÁS, özv. Ba­logh Györgyné MÁV nyugdí­jas f. hó 3-án elhunyt, teme­tése 7-én, 4 órakor a pécsi köz­temetőben. Gyászoló Balogh ?sahul és a rokonság. — Füzes (Freivogel) Imre 3kt. 5-én hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 8-án, 4 órakor a péesi köztemetőben. Gyászoló Füzes és Hartai csa- 'ád. — özv. Rónaszéki Elemérné ?. hó 5-én elhunyt. Temetése 8-án, fél 4 órakor a pécsi köz- '.dmetőben. Gyászoló család. Kiléptem Horgas István alkal­mazásából. Rádió, magnetofon, hangeröberendezések, hangszer- erösitők, autórádiók Javítását és készítését vállalom. Nagy Ferenc rádiómüszcrész. Műhely: Kiskcreszt u. 28. (Megyeri kitérőnél.) köszönetnyilvánítás Köszönjük mindazoknak, akik drága jó férjemnek teme­tésén részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyászmise hétfőn reggel 8 óra­kor a belvárosi templomban. Gyászoló Pataki család. Villanymotor javítást, álló- és forgórész tekercse lést, autóvillamossági mun­kát rövid határidőre vállal: Műszaki és Fémipar Vállalat, Szigetvár

Next

/
Oldalképek
Tartalom