Dunántúli Napló, 1956. október (13. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-07 / 237. szám

8 NAPLÓ 1956 OKTOBER 1 1956. OKTOBER 7—13-IG. Állandó müsorszamok: KOSSUTH-KADIO: 4 JO: Hírek. — Időjárásjelentés. — 4.35—8.00: Zenés műsor. — Közben: 5.00: Falurádió. — 5.30: Előadás. — 6.00: Hírek. — 6.05: Falusi híradó. — 6.40: Színházak és mozik műsora. — 7.00: A Szabad Nép mai vezér­cikke. — 7.45: Naptár. — 8.00: Műsorismertetés. — Időjárásje­lentés. — 10.00: Hírek. Lapszemle. Idő járásjelentés. — 12.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 13.00: Falusi híradó. — 14.00: Időjárás- és víz­állásjelentés. — 15.00: Hírek. Köz­érdekű közlemények. — 17.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. — 20.00: Esti híradó. — Időjárásjelentés. — 20.22: Jő estét, gyerekek! — 22.00: Hírek. — Sport. Időjárásjelentés. — 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 0.22: Himnusz. Utána: Vízjelzőszolgálat. PETÖFI-RADIO: 7.00—11.57-ig: ázonos a Kossuth-rádió műsorá­val. — 11.57: Műsorzárás. — 23.00: Műsorzárás. VASÁRNAP, OKTOBER 7( KOSSUTH-RADIO: 8.10: Édes anyanyelvűnk. — 8.15: Egy falu — egy nóta. — 9.00: Zenés fejtörő. — 10.00: Versek. — 10.10: Ifjúsági műsor. — 11.00: Könnyű zene. — 11.30:' Világjáró mikrofon. — 12.15: jó ebédhez szól a nóta. — 13.00: Szív küldi szívnek szívesen. — 13.30: Rádió-lexikon. — 14.15: Hang­verseny. — 15.35: Egy hét a kül­politikában. — 16.25: Sportközve­títés. — 17.25: Kincses Kalendá­rium. — 18.25: Tánczene. — 19.15: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.20: A Rádiószln- ház műsora. — 22.30: Sport. — 22.58: Hangverseny. — 0,10: Katona | dalok. PETÖFI-RADIO: 8.00: Dalok. — 9.00: Operettrészletek. — 9.30: Miska bácsi lemezesládája. —10.00: Szív küldi szívnek szívesen. — 11.00: Hangverseny. — 12.30: A vi­lágirodalom humora. — 13.00: Mű­vészlemezek. — 13.30: Csilicsala csodái. — 14.43: Francia muzsika. — 15.10: Odysszeusz kalandjai. — 16.00: Előadás. — 17.00: Szórakoz­tató zene. — 17.40: Schumann: Karnevál. — 18.08: Magyar dalok. — 18.40: Mai német költők. — 19.00: Könnyű zene. — 20.10: Bartók­fesztivál. — 22.00: Tánc zene. HÉTFŐ, OKTOBER 8. KOSSUTH-RADIO: 8.10: Sport­hírek,—8.15: Hangverseny. —9.00: A Gyermekrádió műsora. — 9.20: Népdalok. — 9.40: Bansi Ida éne­kei. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.40: Szívesen hallgattuk. — 12.10: Operettrészletek. — 13.15: Népi muzsika. — 14.15: Úttörő-híradó. — 14.35: Az Ifjúsági Rádió mű­sora. — 15.10: Zenés kalendárium. — 16.00: Ifjúsági műsor. — 16.30: Válaszolunk hallgatóinknak. — 16.45: Rácz Vali énekel. — 17.15: Liszt zongöraműveiből. — 17.35: Kórusok. — 18.00: Ifjúsági műsor. — 18.20: Ebe Stagnant énekel. — 19.00: 15 nap — 50 év távlatából. — 19/10: Tánczene. — 20.20: Be­szélgetés Kurt Henkelsszel, a Lip­csei Rádió tánczenekarának veze­tőjével. — 21.00: A Rádió irodalmi folyóirata: — 22.15: Tíz perc kül­politika. PETÖFI-RADIO: 14.00: Fúvós­zene. — 14.15: Operarészletek. — 15.10: Könnyű muzsika. — 16.10: Filmzene. — 16.50: A falusi orvos. — 17.00: Népi muzsika. — 17.30: Innen-onnan. — 17.50: Előadás. — 18.20: őszi barangolás. — 18.50: Kamarazene. — 19.20: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.50: Művészlemezek. — 20.40: Sporthíradó. — 2LM: Gyári belé­pő. — H. 10: Fúvószene. — 21.30: Zenés irodalmi műsor. — 22.00: Operarészletek. KEDD, OKTOBER 9. KOSSUTH-RADIO: 8.10: Népek dalai.— 8.40: Indulók. 9.00: Úttörő- híradó. — 9.20: Hangverseny gyer­mekeknek. — 9.50: A Gyermek­rádió műsora. — 10.10: Könnyű zene. — 11.00: Lányok, asszo­nyok ... — 11.15: Ajándékhang­verseny. — 11.45: Versek. — 12.10: Magyar nóták. —13.15: Operarész­letek. — 14.15: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 15.10: Kamarazene. — 15.40: Elbeszélés. — 16.05: A Rádió Gyermekkórusa énekel. — 16.20: Ifjúsági fejtörő. — 16.40: Bach­kórusok. — 17.10: Részletek a János vitézből. — 18.00: A lakás­fronton. — 18.15: Szív küldd szív­nek szívesen. — 19.00: Tánczene. — 20.00: Szép Juhászné. — 22.22: Hanglemezek. — 23.15: Zenés be­szélgetés. — 0.10: Népdalok. PETÖFI-RADIO: 14.00: Részletek a Szelistyel asszonyok című dal­játékból; — 14.45: Nemzetközi kérdések. — l!j»00: Népek zenéje. — 15.35: Vonóstrió. — 16.00: Tudo­mányos lapok szemléje. — 16.10: Fúvőszene. — 16.30: Válaszolunk hallgatóinknak. — 16.45: Fúvós­ötös. — 17.10: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. — 17.40: Kínai tanulságok. — 18.00: % óra %-ben. — 18.30: Rádióegyetem. — 19.10: Schüler művedből. — 20.10: Népzene. — 20.30: Báthy Anna énekel. — 21.00: Tallózás a mező- gazdasági lapokban. — 21.10: Film­zene. — 21.30: Tánczene- — 22.00: Mai német művek. SZERDA, OKTOBER ». KOSSUTH-RADIO: 0.10: Opera- részletek. — 9.00: Rádióegyetem. — 0.40: Zenekari muzsika. — 10.10: A gyermekrádió műsora. — 10.45: Pillantás a nagyvilágba. — 10.35: Orosz dalok. — 11.10: Kórusok. — 11.40: Szülők — nevelők — gye­rekek! — 12.10: Tánczene. — 13.15: Halló, Itt Moszkva! — 14.15: Ka­marazene. — 15.10: Ajándékműsor. — 15.35: Fiatalok sporthiradója. — 13.55: Zenekari hangverseny. — 16.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.10: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 17.40: Látszat és valóság. — 18.00; Előadás. — 19.00: Kül­politikai kérdésekre válaszolunk. — 19.10: Jó munkáért — szép mu­zsikát! — 20.10: Bartók-fesztivál. — 22.25: Tíz perc külpolitika. — 22.35: Tánczene. — 23.10: Uj leme­zeinkből. — 23.40: Könnyű zene.. — 0.10; Fátyol József klarinétozik. PETÖFI-RADIO: 14.00: Opera­áriák. — 14.15: Üttörő-híradó. — 14.35: Operettrészletek. — 15.10: ötven éves a Szépművészeti Mú­zeum. — 15.30: Magyar nóták. — 16.00: Megyei tudósítóink jelentik. — 16.10: Ajándékhangverseny. — 17.10: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 17.40: Vidám .vásár. — 18.05: Ifjúsági rádiójá­ték. — 18.30: A Rádió szabadegye­teme. — 19.00: Bach műveiből. — 19.35: Tamási Lajos Irodalmi jegy­zete. — 19.40: Orosz nyelvtanfo­lyam haladóknak. — 20.00: Operett­kettősök. 20.20: Sporthiradó. 20.40: Svéd Sándor énekel. — 21.00: Mi­ről ír a ,, Belkereskedelem’ ’ ? — 21.10: Tánczene. — 21.50: Emléke­zés Justh Gyulára. — 22.00: Népek táncai. — 22.30: Esti muzsika. CSÜTÖRTÖK, OKTOBER 11. KOSSUTH-RADIO: 8.10: Nép­dalok. — 8.40: Balettzene. — 9.20: A Gyermekrádió műsora. — 9.45: Német pionírok énekelnek. — 10.10: A Rádió szabadegyeteme. — 10.40: Mérnök János zongorázik. — 11.00: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 11.15: Fúvóeindulók. — 11.30: Sivejk. — 12.10: Népdalkóru­sok. — U.30: Vígoperarészletek. — 13,13: Lakatos Vince és zene­kara játszik. — 14.15: A Rádió Gyermeikújság műsora. — 14.30: Ottörőmikrofonnal az országban. 15.10: Kit tetszik keresni? — 15.25: Orgonaművek. — 16.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. 16.30: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.10: Tánczene. — 18.00: Két találkozás. — 18.15: Magyar nóták. — 19.00: Közvetítés az Állami Operaházból. — 22.26: Tánczene. — 23.00: Éji zene. — 0.10: Egressy Béni műveiből. PETÖFI-RADIO: 14.00: Hangver­seny. — 15.10: Egy falu — egy nóta. — 15.40: A Gyermekrádió műsora. — 16.00: Lapszemle. — 16.10: Ifjúsági műsor. — 16.30: A , Gyermekrádió műsora. — 16.30: Beethoven vonósnégyesei. —17.20- Zenekari muzsika. — 17.45: Ahol az olimpiai Láng kigyul. — 18.00: Az Alexandrov-együttes műsorá­ból. — 18.30: A hét aranyérem. — 19.00: Filmzene. — 19.30: Lányok, asszonyok... — 19.45: Tánczene. — 20.40: Szerelmi dalok. — 20.50: A külföldi sajtó hasábjairól. — 21.00: Népdalok. — 21.30: Sport­híradó. — 21.50: Októberi dal. — 22.00: Bruckner: VH. (E-dur) szim­fónia. PÉNTEK, OKTOBER 12. KOSSUTH-RADIO: 8.18: Népi zene. — 9.00: Versek. — 9.10: Ope­rarészletek. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: A Gyermek­rádió műsora. — 10.40: Dalok. — 11.10: Lányok, asszonyok... — 11.25: Könnyű zene. — 12.10: Nóta­csokor. — 13.15: Tánczene. — 14.15: Úttörő-híradó: — 14,35: Operakórusok. — 15.10: Jancsi és Juliska. — 15.30: Könnyű muzsika. — 16.00: Ifjúsági műsor. — 16.40: Cigánydalok. — 17.10: Ajándék­hangverseny. — 18.00: Egy „bu­kott" ember. — 18.10: Előadás. — 18.50: Ifjú Figyelő. — 19.20: Szív küldi szívnek szívesen. — 20.20: Operettest; — 21.10: Tudományos híradó. — 21.28: Hangverseny. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 23.15: Versek. — 23.25: Népi zene. — 23.40: Fats Waller zongorázik. — 0.10: Csárdások. PETÖFI-IRADIO: 14.00: Könny* zene. — 15.00: Hangverseny. —* 16.00: Lapszemle. — 16.10: AZ épülő kommunizmus nagy orszá­gában. — 17.00: Az Országh­vonósnégyes játszik. — 17.30: Gambrinus. — 19.10: Közvetítés a stockholmi kórusfesztiválról. — 19.50: Válaszolunk hallgatóinknak; — 20.00: Népdalok. — 20.30: Film­zene. — 20.50: Sporthíradó. — 21.10: Hanglemezek. — 21.40: Előadás. — 22.00: Tánczene. — 22.47: Kórus­művek. SZOMBAT, OKTOBER 13. KOSSUTH-RÁDIO: 8.10: Hang­verseny. — 9.00: Gyermekrádió műsora. — 9.20: Hangverseny. — 9.40: Kertngők. — 10.10: Opera- részletek. — 10.40: Népdalok. — 11.10: Mai nagy írók jegyzeteiből. — 11.25: Hangverseny. — 12.10: Operettek. — 13.15: Művészleme­zek. — 14.15: Könnyű zene. — 15.10: Schubert-művek. — 15.45: Válaszolunk haüllgatóinknak. — 16.00: Kórus-művek. — 16.20: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. — 17.15: Tánczene, 18.00: Riport-műsor. — 18.15: Tizenkét magyar tánc. — 18.25: Biaháné dalaiból. — 19.00: Könnyű zene. — 20.20: Hangverseny. — 22.15: Sporthiradó. — 22.35: Tánc éjfélig. — 0.10: Kuruc dalok. PETÖFI-RADIO: 14.00: Két darab trombitán. — 14.10: Az opera min­denkié. — 15.10: Bélyeggyűjtők öt­perce. — 15.15: Magyar nóták. — 16.00: Győri stúdiónk jelentkezik. — 16.10: Zenés hétvége. — 17.25: Előadás. — 17.45: Zenei előadás. — 18.20: Versek. — 18.40: Tánc­zene. — 19.20: Külpolitikai kalauz. — 19.30: Egon Fetrl zongorázik. — 20.00: Népdalok. — 20.45: Elbeszé­lés. — 21.00: Képeslapokról. — képek nélkül. — 21.10: Az orvos beszél;; i — 21.15: Muszorgszkij operáiból. — 22.05: Hangverseny. (A Magyar Rádió a műsor- változtatás jogát fenntartja.) 100-as ZETKA eladó. Hona utca 11. sz. 87 ELCSERÉLNEM nagy szoba, konyha éléskamrás lakásomat, ha­sonlóra. Beloiannisz (Zsodnay) ut­ca 37. 86 KOMPLETT háló, ebédlő és nagy szőnyeg eladó. Pécs, Rákóczi út 38. I. emelet; 82. MODERN, sötét hálóbútor eladó. Részletre is. Hétfőtől, Doktor Sán­dor utca 40. 81 SZABÁS tanítás, szabásminta készítés. Mátyás király utca 18. 80 Életjáradékra vagy részlet fizetésre esaládiházat vennék, megegyezés szerint. Tóth, Kis- Boldogasszony utca 36. sz. 79 elcserélnem házfelügyelői szoba, konyha, éléskamrás, gázos lakásom, főbérleti ugyanilyenre, esetleg kétszobásra, ráfizetéssel. Rét utca 39. 78 MODERN bérházban utcai déli egyszobás, komfortost elcserél­ném kétszobás komfortosért. Be­loiannisz utca 13. Muszty. 77 CSALADIHAZ, azonnal beköltöz­ne tőefi gyümölcsössel eladó. Cím: Pécs, Keieti-kőhid dűlő 7. Köztemető felett harmadik ház, drotkerítéses. Vörösék. 70 BERKEL rendszerű mérleg el­adó. Pécs, Szigeti u. 24. Németh. 71 SZŐLŐ, beköltözhető házzal el­adó. Cím: Felsőmakár 7. sz. 72 ÜVEGEZŐ iparomat újból meg­kezdtem Fürst Sándor út 2. sz. alatt (volt Pécsváradi út) Peos­nig Frigyes üveges. 74 FAJTISZTA 10 hetes puli kö­lyökkutyák eladók. Citrom utca 12. sz. 75 FEL-háló eladó, u. 6. szám. Rudas László 76 MODERN konyhabútor eladó. Perezei utca 14. Stréb József. 101 500-as SZERTUM kéthengeres, oldalkocsival eladó. Bartók B. utca 18. 99 BEKÖLTÖZHETŐ ház eladó. Szent Vince utca 24. (Ágoston tér­nél.) 99 TASKAIROCEP eladó, vagy bérbeadó. Ugyanott egy sportkocsi is eladó. Hétfőtől, József utca 23. Hl. em. 17. 91 SÖTETHALO, konyhabútor, szé­kek, asztalok, sezlon, rekamié, szekrények, olcsón részletre is eladók. Aradi vértanuk 32. 108 EGY éves hím farkaskutya, vas­kályha eladó. Almos utca 2. 103 PRIMA 66-os süllyesztős Singer varrógép eladó. Megtekinthető: este 6—8-ig. Rákóczi út 73/a ma; gasföldszint 5. 250 cm'-es PANNÓNIA motorke­rékpár eladó. Steinmetz kapitány tér 7., udvarban; 110 550 NÉGYSZÖGÖL szőlő Kis­posta völgyben eladó. Érdeklődni: Nagyárpád, Bálad. 104 HÁZ eladó, vagy családi házra elcserélhető. Pécs, Baj társ utca 3. sz. 106 BENTLAKÓ főzni tudó minde­nest alkalmazok. Jelentkezni le­het Honvéd 1(1)1 cm. 5. du. 6—6-ig. 106 NEGYSZOBAS összkomfortos lakást cserélnék két különálló lakásért. Anna utca 28; 107 KAPOSVÁRI 2 szobás összkom­fortos lakásomat elcserélném ha­sonló pécsiért. Cím: Barka László Alkotmány utca C. 109 KILOMETERORAS új Danuvla motorkerékpár sürgősen eladó. Mecsek utca 14. 108 HÁZ szoba, mellékhelyiség, gyümölcsöskerttei, lakás átvehe­tő. ötvenezerért eladó. Bőveb­bet gondnoknál, Molotov utca 16. 157 DE-HA rekamié eladó. Tábor u. 4. Hátul az udvarban. 156 DIOSZINRE fényezett hálószo­babútor, 140 kg hízott sertés el­adó, Szilágyi Dezső utca 16. 154 RÖVID körpáncélos Stingl zon­gora eladó. Rácváros 42., Székelyt ELADÓ. Bárány tető 2. alatt 1 hold 931 négyszögöl terület, mely­ből 800 négyszögöl szőlő, gyümöl­csös. 2 szoba-konyhás ház. disz­nóólak. Érdeklődni: Ibrahim, Kls­Szkókó 4. 145 AZ ÁPRILIS 4. TSZ egy hasz­nált fürészgátert szeretne vásá­rolni. Ajánlatokat Boda Április 4. TSZ címre kérjük küldeni. 146 Újszerű állapotban lévő 350-es Jáwa eladó. Megtekinthető hét­főtől. Finommechanikai Vj Baj­csy Zs. u. 12. sz. i50 KETTOSZOBAS, összkomfortos öröklakás eladó a belvárosban. Bartók Béla U; 36. 151 TÖBB ÉVI külföldi gyakorlat­tal bíró, mezőgazdasági gép- és traktor-szerelő elhelyezkedne ál­lami gazdaságban. Kutas I. Pécs, Teréz u. 13. M® BEKÖLTÖZHETŐ kétszoba, előszoba, és fürdőszobás, gaz­dálkodásra is alkalmas esaládiház 161 négyszögöl termő gyümöl­csössel eladó. Nap utca 8. 147 MEGBÍZHATÓ bejárónőt kere­sünk. Horváthné, Attila utca 13. 149 „ UJ 150x180-as hármasablak 112 1 gősen eladó. Bálicsl út 16. sür­144 VETŐMAGOT, hogy vetéseinket a* üszög- fertőzéstől megvédjüh. H I G O S A I* nedves csávázószer kitűnő hatású az üszög fertőzés ellen. A földművesszövetkezetek szervezik meg tagjaik számára a társas csávázási. HICOSAN beszerezhető I a földművesszővetkezetekben, az Állami Kiskereskedelmi Vállalat boltjaiban és a vetőmagboltokban. tornaiamba hozzál a Műtrágya és Növényvédőszer Értékesítő Szövetkezeti Vállalat megyei kirendeltsége ASZTALI-TŰZHELY, töltő kályha eladó; Kossuth tér 7. 142 UJ; modem konyhabútor el­adó. Báthori *; 4; 1« UJ kötőgép norvég felszerelés­art bérbeadó, Megye tt, 11, flszt., bal. 140 BARANYTETON *12 négyszög­öl terület eladó. Érdeklődni a helyszínen Turbóidnál. *39 350-es JAWA eladó; Tarda utca 2. ez. 137 PECS-SZABOLCSON út 1-be kétezer egy szoba kony­háé lakás mellék épületekkel be­költözhetően eladó. 138 HARISNYAFEJELEST tökélete­sein készítek gépvarrással, el­használt harisnyaezárakból. Me­gye utca 11; 136 GAZDÁLKODÁSRA is alkalmas beköltözhető kétszobás szép csa­ládiház eladó. Érdeklődni délutá­ni órákban. Csaba u. 9. 130 KETSZEMELYES rekamié el­adó. Petőfi utca 04. L 3. ISI ELADÓ Singer varrógép, nagy láda. Anna utca 30/*. emelet. 132 TŰZHELY eladói Csille« utca 13. sz. 133 FODRA SZATI efkkek Páncél Gézánál szerezhetők be, Rákóczi út 37. Telefon 43-36. 128 DIOSZINRE fényezett háló, két­személyes bordó rekamié riadó. Alsómalom utca 2. U6 KOMBINALTSZEKRENY nagy­méretű politúrozva riadó. Orso­lya utca 19. Ili UJ 1.178 Ft-os Magnetofon el­adó. Auth Iván Dombóvár Sztá­lin tér 10. 127 MODERN, új konyhabútor ri­adó. Ferczel utca 27. 119 KÖTŐGÉP szálvezetős sürgősen riadó, Zetkin Klára utca 14. sz. 120 SÖTÉT hálószobabútor eladó. Honvéd utca 2. H. 12. 126 EGY rekamié riadó. Rét u. 27/1. H. 8. ajtó. 122 ELADÓ egy oldalkocsis Pan­nónia. Bagoly József Botykape- terd 85. 125 ELADÓ kettő szobás családiház 20.000 Ft-ért lakáscserével. Eset­leg beköltözéssel is. Székely Ber­talan u. 76. Mészáros. 124 NYLON, perion, hemyóselyem, műselyem, harisnyák szemfelsze­dése, másnapra. Uj meszes, Szep­tember 6. tér 14/4. Szalayné. 123 KERESZTHUROS bécsi zongora eladó. Mártírok út 42. 16/4. 118 BEKÖLTÖZHETŐ kettőszobás, fürdőszobás (gázos) gyümölcsös résszel öröklakás eladó. Tiborc utca 7. U5 BBKASPUSZTAI méntelep fel­vesz szakképzett szíjgyártó-nyer­gest és egy vontatóvezetőt, kinek vontatóvezetéshez közúti gépjár­művezetői vizsgája van. Jelentke­zés írásban vagy személyesen Békáspusztán. (Up. Boly.) írás­beli jelentkezésnél fizetési igény megjelölendő. SEGÉDMUNKÁSOKAT és Nö­vényolajipari Technikumba gya­korlati munkára VIII. általánost végzett tanulókat felvesznük. Pé­csi Növényolajipari V, Bathyány U. 2. NAGY gyakorlattal rendelkező hentes és mészáros eladókat, va­lamint ugyancsak nagy gyakor­lattal rendelkező élelmiszer el­adókat felveszünk. Jelentkezni lehet: Pécsi Hús és Tejkiskeres­kedelmi V., Pécs. Kossuth tér 4 VIZSGÁZOTT kazánfűtőt és karbantartó lakatost alkalmaz az Allatifehérje Vállalat, Basamalomi liti • INGATLANOK. Attila ti: 11/1. sz. családiház utcai része beköl­tözhetően eladó. Kovács. — Be­költözhető kis esaládiház riadó. Ady Endre u. 34. — Eladó csa­ládiház háromszoba, konyha, előszoba; éléskamrás, konyha­kertes, gazdálkodásra alkalmas, beköltözhetően. Rudas László u. 30. — 2x2 szoba, konyhás ház beköltözéssel riadó. Diós! u. 33. Megyeimé. — Beköltözhető, kis esaládiház sürgősen eladó. Vak Bottyán u. 59. sz. — Gazdálkodás­ra alkalmas családiház kétszoba, konyhás utcai lakással beköltöz­hetően eladó. mköz. — Háromszo­bás, összkomfortos fél-házamat elcserélném esaládlházért — ráfi­zetéssel. Marosvásárhely! u. 11. sz. — Magaslati úton azonnal beköl­tözhető kétszobás komfortos ház riadó. Inköz. — 1000 négyszögöl szőlő beköltözhető lakással sür­gősen eladó. Révész, Nagydeindol 41. — Sürgősen bérbeadnám 14 kh. földemet réttel, egyben vagy több részben Budai Sándorné, Pereked. 99. sz. LAKÁSCSERÉK. Házfelügyelői szoba, konyha, előszoba éléskam­rás, gázos lakásomat elcserél­ném belvárosi főbéiűetié, Inköz. — Elcserélném utcai nagy szoba, konyha éléskamrás lakásomat ha­sonló mohácsi lakásért. Inköz. — Elcserélném házfelügyelői szo­ba. konyha éléskamráé, sertés- tartásos lakásomat, főbérleiért, szigeti részre. tóköz. 32 Figyelem ! Értesítjük kedves Tevőin­ket, hogy • Pécsi Ruházati Bolt 6. sz. (▼olt Heinemann) készruha üzlet, az átalakítás alatt Bajcsy Zsilinszky o. 12. sz. alatt, tofább árusít! A PÉCSI RUHÁZATI BOLT újonnan átalakított Cipőszalonja megnyílt (Kossuth Lajos utca 7. szám) Nagy választék, újdonságok, minőségi árn ALKALMAZUNK segédmunkás­ként 2 fő 14—16 éves fiút, vagy leányt és l férfi nem vizsgázott kazánfűtőt. Pécsi Hangszer- és Asztalosárugyár, Pécs, Somogyi B. u. 8. sz. 47 AZONNALI belépésre keresünk egy hűtőgépszerelőt. Jelentkezés az Eszak-Baranya megyei Népbolt igazgatóságán, Pécs, Rákóczi u. 50. sz. 48 HÁZFELÜGYELŐI lakásomat el­cserélném. Délután 4-től. Megyeri út 13. 173 NEGYED LŐERŐ S 118 V-OS vil lanymotor eladó. Cím: Ady Endre utca 28. emelet. 158 BELVÁROSBAN ház kerttel la káscserével eladó. Érdeklődni naponta délután 5 óra után Jó­zsef utca 40. sz. 160 BÚTOROZOTT szobába értelmi ségi lakótársat keres fiatal mér­nök. Telefon 48-74. 159 EGY TELJESEN új női Irha bunda eladó. Érdeklődni lehet Kulid) Gyula utc* n, sz. alatt, SZÜCSMUNKAT, javítást, alakí­tást, hozott anyagból, férfi-női irhabundát használtból Is készí­tek. Pécsy Ferenc Marosvásárhely utca 4. sz. 175 HALOSZOBABÜTOR, rekamié olcsón kapható.' Blolannisz u. 7. (volt Zsolnay), Bútorüzlet. 177 RÁDIÓT részletfizetésre, vétel, csere, javítás. Hohmannál, Aradi vértanúk útja 11. 176 BEKÖLTÖZHETŐ két szoba, előszoba, konyhás családi ház el­adó. Gyárváros, Mészkemence u. ' ,1. sz. 178 RADIO, rezsó, vasaló javítás. Máté. Pécs, Rákóczl-út 57., ud­vari emelet. Telefon 49-44. 179 TÖLTÖTOLLJA VITÁS azonnal, jótállással, írógépek, varrógépek javítása. Kovács műszerésznél, Jókai-tér 6. sz. 180 KETTOSZEMÉLYES rekamié, príma huzattal eladó. Petőfi utca 26. szám alatt. 181 HÁZHELYEK az Engels* utcá­ból nyíló mellékutcában eladók. Érdeklődni: Katalin u. 9., Bártfa utca 11. sz. alatt JAWA 358 cm«-es oldallfcocsival sürgősen eladó. József u. 22. sz. 34 HASZNÁLT szőlészeti és borá­szati, pincegazdasági eszközök vé­tele és eladása. Gulyás Lajos, Pécs, Perczel utca 27. Tel. 29-63 EGY RÖVID fekete kereszthú- ros bécsi zongora eladó. Hétfőtől telefon 42-17. 161 KÜLÖNBÉ JÄRATÜ bútorozott szoba szolid értelmiségi férfinak kiadó. Munkácsy u. 43. 170 VILLANY Boyler szállítását és szerelését vállalom. Székely vil­lanyszerelő. Pécs, Kossuth u. 56. Telefon 40-76. 162 FELSŐ-HAVI utca 42. számú ház beköltözhetően olcsón eladó. 163 ELADÖ női vihar-kabát, szövet­ruhák alacsony termetre. Perczel utca 18., jobbról első ajtó, 164 KÁLYHÁK felültöltős príma ál­lapotban eladók. Marabu, Kin­csem, fehér zománcozott, asztali és csikótűzhely. Rudas L. u. 24. 165 CSALÁDI HÁZ beköltözhetően eladó. Géza utca 12. 166 DONÄTUSNAL, KJsdetndolban 450 négyszögöl. Ebből 300 négy­szögöl barackos, 150 négyszögöl szőlő, új telepítésűek, eladó. Tele­fon 38-72 hétköznap este hét után. 167 A PÉCSI DOHÁNYGYÁR felvé­telre keres kettő műszerészt és két őrt. 168 ELADÓ házhely műhelynek vagy raktárhelyiségnek. Szent Vince u. 32. Hétköznap Doktor Sándor u. 33. Papp Márton. 169 ELKÖLTÖZÉS miatt háztartáso­mat feloszlatom. Bútor és egyéb holmi eladó. Molotov utca 26. Hétköznap 2—6-lg. 171 2 DRB. 145X195-ÖS, 2 drb. 100X 100-as vasablak eladó. Kösse h Lajos utca 58. sz. 182 SEGÉDMUNKÁST (férfi) azon- nalra felveszünk. Utasellátó Váll. Főpályaudvar. 183 ELADÓ Molotov utca 19. számú ház, esetleg lakható szőlővel el­cserélhető. Érdeklődni: Mecsek u. 10. Telefon: 42-82. 80 KOCSIKÍSÉRŐK felvétetnek a Baranya megyei Fűszer és Édes- ségker. V. központjában. 172 A BELÜGYMINISZTÉRIUM Ba­ranya megyei Főosztály vezetője a megye iakosséga részére min­den hónap utolsó péntekjén >/s 9 órától 16 óráig fogadónapot tart a Főosztály Panaszirodájában, Pécs, Széchenyi-tér 7. sz. alatt. A foga­dónapon a Belügyminisztérium szerveinek munkájával kapcsola­tos panaszokkal fordulhatnak a Főosztály Vezetőjéhez. 53 KAPOSVÁRI Rendelt Szabóság azonnali belépésre keres kékfestő szakmunkásokat, továbbá mérték­utáni szabó szakmunkásokat, kon­fekció szabókat, varrónőket. Vidé­kieknek szállást biztosítunk- Je­lentkezni lehet: Rendelt Szabóság Kaposvár, Május L u. 39. 63 PÉCSI RUHÁZATI Kisipari Szö­vetkezetek divatbemutatója októ­ber 14-én délelőtt V, 11 órakor és este 20 órakor. 56 PÉCSI PEDAGÓGIAI Főiskola Állattani Tanszékére laboránst azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezés Ifjúság u. (. Gazda­sági Hivatal. 34 KESZTYŰGYÁR egy vizsgázott kazánfűtőt azonnali belépésre fel­vesz. Jelentkezés Pécs, Ferene- utca 10. sz. 59 SALAK minden mennyiségben díjtalanul kapható a Pécsi Bőr­gyárban. 38 A 3. sz. MÉLYÉPÍTŐ VáUalatr dolgozó értelmiségi házaspár : bérleti szobát keres. Telefo «5-73. A PÉCSI VENDÉGLÁTÓ Válla­lat rakodómunkásokat keres. Je­lentkezni lehet Pécs, Tímár utca 2. szám alatt. 62 LEÉRTÉKELT ARUK kiárusítá­sa a Háziipari üzletben. Pécs. Kossuth Lajos u. 38. 61 TALÁLTAK egy darab használt állapotban lévő férfikerékpárt. Tulajdonosa a megfelelő igazolás ellenében a Mohácsi Rendőrkapi­tányságon a hivatalos Idő alatt át­veheti. DUNANTÜM napló a Magyar Dolgozók Pártja Baranya Megyei Bizottságának és a megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József A. u. 10. T: 15-32. 15-33 Hirdetésfelvevő iroda: Kossuth Lajos utca 22. Tel.: 19-18. Terjeszti: a Megyei Postahivatal Rírlaposztálya és a hírlap-kézbesítő postahivatalok. Előfizetés: postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési díj: 11.— Ft. Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. sz. Telefon: 20-27 Nyomdáért felel: Melles Rezső László Imre magyarnóta-matjo f. hó 10-én ét 11-én 21 órakor a SZOT SZÉKHÁZ földszinti színház és tükörtermében Közreműködik: Rabb Józaef, a Pécsi Nemzeti Színház tagja, a népszerű Kis ÁM és zenekarának kíséretével 20 órától ugyanott disznótoros vacsoráról és éttermi szolgálatról „ PÉCSI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT gondoskodik Belépődíj t 3 forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom