Új Dunántúl, 1947. szeptember (4. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-28 / 220. szám

ÜJ DUNÁNTÚL 1947 SZEPTEMBER ** SPORT . / Rangadó a Hun-utcában, rangadó a Tfizér- nfcában (délelőtt), ökölvívó csapatbajneki, NB 1-es kosárlabdabajnokság és egyéb érde­kességek a vasárnap sportműsorán Már a kora délelőtti érákban megnyílnak a pécsi sportpályák kapui. Legelőször a Tüzér utcai pálya nyit. Fél 9 órakor a PÁC BZ« játszik kerületi II. osztályú bajnoki mérkőzést Sellye csapatával. A bajnok jelölt PÁC BZs kemény játék árán, de biztosan megsze­rezheti a kél bajnoki pontot. Ez­után kerül sor, kb. fél 11 órakor a PEAC—KRAC kerületi L o. bajnoki mérkőzés­re. Ez az összecsapás rangadó- számba megy. A kaposvári csapatot eddig egyet­len ellenfele sem tudta „elkap­ni " Az egyetemisták berkeiben erős a logadkozás hogy legalább ti öntet! enned „kihúzzák“ s mér­kőzést. Még akkor is, ha Berki Ii újraigazolása nem érkezne r eg. Még haza sem érkezik jóformán szegény szurkoló, máris mennie kell a Hun utcába, ahol a két rivális, a Dinamó és a Bőrgyár találkozik. Elömérközést a BTC II. a szederkényi csapattal ját­szik. Minden valószínűség szerint a zöld-fehérek második garnitúrá­ja nyeri d a „pálmát.“ A nagy mérkőzés, a BTC—Dinamó fél 5 órakor kezdődik. A két csapat kőéül eddig a pécs- újhegyiek szerepelitek nagyobb szerencsével Pillanatnyilag a ta­bella 8. helyén vannak. A bőrö­sök csapata, amely még egyetlen pontot sem gyűjtött össze, a ta­bella 12. helyéin van. Ezen a mérkőzésen sem papírformáról, sem hazai pályaelőnyről nem be­szélhetünk, mert a rangadók ki­menetele mindig nyílt. Mégis egy hajszállal a Dinamót látjuk jobbnak és közelebb a két ponthoz. A mérkőzést ' a két csatársor közötti különbség dönti majd el. Ez a csapatréaz pedig jobb a péc»újhegyieknél. Nem kis mér­tékben függ a mérkőzés kimene­tele attól is, hogy vál be a. bő­rösök ^ csapatában Sarbak, az „újonc“ kapus. Amennyiben Ka­rácsonyi is elfoglalja helyét a zöld-fehér tántadóöfősben, köny. nyen megzavarhatják a pécsújhe- gyiek védelmét. A kosárlabdaspoart rajongói is igazi csemegéhez jutnak. Két NB Les mérkőzés jutott a mai napra. A férfimérkőzésen a tavalyi NB II. bajnok és a tavalyi NB II. második helyezett találkozik egymással. A PEAC és a KAOE Barátság. A mérkőzés kimenetele teljesen nyut. Amelyik csapat bírja a najrat az szerzi meg a két pon. íot.„ Ismerjük az egyetemisták hallatlan kuzdőképességét és fgy ,1?aIsz4lI*1 őket jósoljuk kö­zelebb a győzelemhez. A PEAC—BSE hölgymérkőzés,1 csakúgy mint a férfi, izgalmas es érdekes lesz. Eddig mindkét hölgyesapat veret lenül áll a bajnokságban. Egyik sem adja majd egykönnyen ve Tétlenségét. A hazai pálva és a közönség biztatása (amiben re­mélhetőleg nem koz hiány) a pé­csi lányok mellett szól. A két mérkőzés délelőtt kerül lebonyolításre a PVSK fedett sportcsarnokában. A kosárlabda­műsor 10 órakor kezdődik. A BTC—Dinamó mérkőzés u‘án bombaosapattal lépnek szorítóba a vasutasok öklözői. — Minden számba jöhető, kitűnő versenyző mérkőzik. Igv Nemes, Göttlinger, Erdősi, Már­ton, Csendes, Aczél, Dióslaki és Hauk. A versenyzők képességeit ismer­jük. Küzdeniakarásukat is Nem ismerjük ellenben az erőnlétüket Ha evvel nem lesz semmi baj, ak­kor biztos győzelem születik sz eső csajatbajnoki mérkőzésen. A MASz Délnyugati kerületé­nek elnöksége felkéri az intéző­bizottság tagjait, hogy kedden délután fél 6 órakor az Uzletveze- tőség tanácstermében intéiz«bizott­sági ülésre jelenjenek meg. Kosárlabda. A pécsi kosárlabda kerület egyik legifjabb tagegyesu- lete, a szigetvári ZMSzAK női kosárlabdacsapata mutatkozik be vasárnap délelőtt a PVSK sport- csarnokában. A jó erőkből állé együttest a BTC női kosárlabda- csapata látja vendégül. A mérkő­zés 12 órakor a PEAC-BSE NB I női és a PEAC—KAOE Barát­ság NB I. férfi mérkőzés után ke­rül lebonyolításra. Anyák őnvví' hírek A pécsi áll. anyakönyvi hivatal­ban szeptember 20-tól szeptember 28-ig a következő anyakönyvi ese­teket jelentették be: Születés. Gebur Árpád, Tomecskó Ilona, NyiTádi Erzsébet, Korb Lajos, Vigh Verona, Tóth Mária, Balogh Márton, Szomor János, Újvári Etel, Szabó Mária, Gólyák Mik­lós, Balikó Beatrix, Mesztegnyei Tibor, Zsalakó Antal. Füzy And­rás Szokola Judit, Bencze János, Horváth F,rzsébet. Titszl Henrik. Házasságkötések’: Barta’os László Károly hiv. honv. száza dós és Kreizer Klára, Tóth Béta szücssegéd és Gölöncsér Fj^yzálja, Varga Károly Tibor fin’~rc«t és Tukora Irén nőiszabósegéo, Ivá- novics János köztisztasági alk és Streicher Borbála, Erdős T.ajos biztosítási titkár és Kovács Olga, Biender László fogtechnikus és Ja- rina Olga Mária, Farkas József magánzó és Takács Julianna, Lu­kács László vegyeskereskedő és Friedmann Rózsa, Marquárt , Fe­renc szénbányász és Kiefer Er­zsébet, Újvári József János kő művessegéd és Makk Györgyike Julianna, Czeininger^ Károly Fe­renc kőművessegéd és Buzási Má­ria Magdolna, Gadár István gép­kocsivezető és Hederics Hona Ju­lianna, Horváth Ferenc cipészse­géd és Feinisch Magdolna Amália cipőfelsőrészkészítő, Sípos László fűszerkereskedősegéd és Méhes Margit, Moór Ferenc szénbányász és Róth Margit, Kutas László vál­lalkozó és Weisz Margit, Kovács Sándor cipészsegéd és Pataki I!o.- na, Takács István József bőrgyári lakatos és Csordás Ibolya, Rezgő Antal és Bérces Johanna, Rózsa­hegyi Mátyás okL kántortaní'ó és Meith Mária Regina, Áradván István városi üzemi tisztviselő és Galgóczi Julianna. — H a 1 á 1 o z á- sok. Krcicsi Ferenc 79 éves, Vida István 79 éves, özv. Kreipl Fe- rencné 56 éves, Kontz Józsefné 57 éves, özv. Wovesz Mihályné 84 éves, Páva Mária 17 napos. Ta­kács János 21 napos, Meid! Fe­renc 88 éves, Balogh Lajos 2 hó­napos .Pogány Erzsébet 1 hóna­pos, Újvári Mária 29 éves, Haunj Gizella 75 éves, Balázs Jánosné o9 éves, Huber Ádárn 22 éves, Grcgorovics An:al 38 éves, Nagy IJezső 36 éves, Berta István 60 eves, Fülöp Józsefné 50 éves. • PARTELET HÉTFŐ Délután 'A3 óra. Szabadság nyomda: Koller Jánosné; A5 óra, Zsolnay-gyár: Csizmadia Ferenc; 6 óra, Sörgyár II,: Itku Pál; 7 óra Belváros: Lukács László; 7 óra, Bu­dai külváros I.: Nádasdy Józseí; 7 óra. Szigeti külváros: Alter László; 7 óra, Siklósi külváros: Dr. Sebők Sándorné. KEDD Délután 2 óra, Gyapjufonó: Dr. Sebők Sándorné; 3 óra, Bánya­igazgatóság: Lukács László; A 4 óra, Sörgyár I.: B. Nagy Gusztáv; A4 óra, Közüzemek: Varga Fe­renc; A5 óra, Filmszínház: Peidl Ferencné; 5 óra, Vasút: Dr. Tamás György; 5 óra, Munkásszövetke­zet: Koppány Jenő; 6 óra, II. kér. honvédség: Dr. Sebök Sándorné; 6 óra, Rendőrség I.: Horváth Já­nos; A 7 óra, Közigazgatás: Dr. Szeremley Gyula; 7 óra, Pécsbá nyatelep: Asztmann Jenő; 7 éra Gyárváros: Koller Jánosné; 7 óra. Mecsekszabolcs telep: Krancz Pál; 7 óra, Meszestelep: Vámos Gyula; 7 óra. Kertváros: Koppány Jenő: 7 óra, Vasas: Valler Lajos; 7 óra, Somogy: Dr. Simor Pál. SZERDA Délután 2 óra, Kokszművek: Dr. Szabó Pál Zoltán; 3 óra, Bőr gyár: Balázs Adorján; 4 óra, Türr malom: Koppány Jenő; 6 óra, Posta: Benedek András; A7 óra, Egyetem: p. Nagy Gusztáv; 7 óra, Szőlőhegy: Izsáki Imre; 7 óra, Komló: Dr. Szeremley Gyula; 7 óra, Mecsekszabolcs falu: Kara. gics Eduárd; 7 óra, Erzsébettelep: Csizmadia Ferenc. CSÜTÖRTÖK Délután 8/i3 óra, OTI: Dr. Kéré­sé István; 5 óra, Klein Cipőüzem: Dr. Sebők Sándorné; 6 óra, Hús­ipari Szövetkezet: Izsáki Imre; 7 óra: Budai külváros II.: Dr. Sebők Sándorné. PÉNTEK Délután A3 óra, Mauthner olaj gyár: Szigony József; 6 óra, Bá­nyász Ipariskola: Csizmadia Fe­renc; 7 óra, Újhegy: Koppány Jenő. SZOMBAT Délután 1 ófa, Sopiana—Jusztus: Danyi Dezső. Ipartestületi hírei­Felhívjuk a faesztergályos szak­csoport tagjait, hogy szeptember 28-án, vasárnap délelőtt 11 Órakor összejövetelt tartunk igen fontos adóügyek letárgyalása miatt. Kér­jük az összes tagok saját érdekük ben való pontos megjelenését. El­nökség. Lakatosiparosok figyelmébe. — Azon iparosok akik kovácsszenet óhajtanak igényelni, 29-én, hé főn déili 12 óráig Kraszinay szakosz­tály jegyzőjénél jelentkezzenek. Cipésziparosok figyelmébe. F. hó 30-án, kedden délután 6 óra­kor anyagelosiztás ügyben a Rá­kóczi ut 24. számú helyiségben gyűlés. Aki nem jelenik meg, te­kintettel a kiutalt csekély meny- nyiségire, anyagkiutaiáshan nem részesülhet. t Sütőiparosok figyelmébe. Folyó hó 29-én, hétfőn délután 6 óra­kor rendkívüli taggyűlés lesz . — Kérjük a tagok pontos időben való és teljesszámú megjelenését. NÉVJEGYEKET. CéGKARTYAKAI • legrövidebb Idő alatt készít • ..SZABADSÁG" NYOMDA, Munkácsy M.-a. 10. Tel.. 20-27 Pécs thj vár06 polgármesterétől. 24.926/1947. V. sz HIRDET M ÍN Y Az 5390'IM7 M. továbbá a 181.652/1947. III./3 B. M. sz. Ten- deletek alapján felhívom a város lakosságát, hogy mindazok, akik­nek birtokán, vagy kezelésében álló (házában, telkén) ingatlanán a hadműveletek során elhagyott, vagy kilőtt, de fel nem robbant lőszer vagy egyéb robbanóanyag (légibomba, légiakna, tüzérségi lö. vedék, akna, páncélököl, kézigrá­nát, eikrazit, stb.) van, kötetes a felfedezéstől számított 3 napon belül a városi hatóságnál (Város­háza III. em. 121 se. szoba) beje­lenteni. Ugyanilyen bejelentési kötele­zettség terheli azt is, aki másnak a telkén hasonló robbanóanyagok­ról bír tudomással. Pécs, 1947 szeptember 23. Dr. Tamás s k. h. polgármester Eladd 1 Megtekinthető : Czínderl-u. 8. SZi szerelő műhely SZUPERFOSZFÁT műtrágya mely mennyiségben M. O. Sz. ’ volt M. Sz. K. Kirendeltség tárában átvéve beszerezhető. földhözjuttatottaknak 27.50 Ft, soknak 57.50 mázsánként Pap.,; zsákban. Pécs, Papnövelde-n Telefon: 10-7L _______ EG Y VITRIN és egy TÁLAI újszerű állapotban, alktfiitnt y sürgősen eladó. Pécs, M.unK Mihály utca 35., earagc, ELUTAZÁS MIATT sürg«5'" eladó borbélyüzlet. Azonnal vehető. Ugyanott eladó haló u és konyhaberendezés. Tavasz 21. szám. __— ELAD Ó egy használt berendezés és egy új komi j szoba. Ho’éczi, Hargitta 11 (Finnic utcából nvüik.) ; ÍRÓGÉPET, varrógépet ,bea Jl Kovács György műszeré#, chényj tér. Városházzal sze_ HAZAK Ágoston kétszer kétszobás csak^ t»ze Mindszent utca 14. számrJ. "jjjjgs. sági ház. fuvarosnak 01­olcsón. öröklakások, szóló csőn. — Kocsma, szódagj gt. aranybánya. — Malom, naUejef venmázsás. öntözhető ní|^jevl négyszögöl kerttel. — ^ közvetítő, RákócEi út 28. . - Me^' ELADÓ egy új rekamrej- ^ tekinthető a délutáni órák0 , István utca 32. TANULÓLEANYT fe,vé^ keres Gyermekruha Rostás Elly, Rákóczi út 39/^x>---------------------- ^,ij. KEV ESET HASZNÁLT,"1 Su­tor, ebédlő berendezés e^r rányi Miklós út 4, szám MEZEI VASÚTI CSlLL^,^ paszállftásra alkalmas, 2-5 jjOy 76 cm nyomtávval és cc* 533, fm. 7 kg-os sin eladó. Cin1, szám alatt a kiadóban. MOHÁCSI ORSZÁGIT £. SZÁMÚ SAROKHAZ ső Pécsi Gőztéglagyár * Pécs, Irgalmasok utca 22, . *^~bánvászkerWet lolyó hó 29-én, este 6 órakoT vezetőségi illést tart, melyre a körzeti titká­rok megjelenés^ is kötelező OLT ajánl!a príma árult. Baby-takaró - — - - - - Frt Flanell takaró 180X140 - - - T/ottier törö’köző - - - - ­Konyharuha len -----­Alsónadiág ------­Férfi zokni - - - 7‘30 6'80 Női zokni színekben - - - ­Iskolai torna-nadrág - - - - ­Zsebkendő: Hófehérke meseképes - - - ­Női zsebkendő - - - - 3'33 Férfi zsebkendő I-a - - - - ­Férf szövetek 140 széles - - - Reklám férfi esőkabátok - 124'— 23 73 5859 13*13 7-88 1509 6 42 5’— »7-— r- 2 44 „ 2 88 „ 594 33* —tói 118 51 Kék, rózsaszínű piqué-barheí Kész férfi sport- és társasági öltönyök,*modern szabásnak Legyen szerencsénk Hal-tér 5. sz. Telefon: 25-70

Next

/
Oldalképek
Tartalom