Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-25 / 167. szám

4 1947 JULIUS 25. ÜJ DUNANTÜL PÁRTÉLET Választási bizottsági tagok, f igy ölem 1 Az alább közöli elvtársakat arra kérjük, hogy még a mai nap folvamán (pénteken) feltétlenül Jelenjenek meg a pártházban és megbízólevelüket vegyék át Nyomatékosan ezúton Is felhívjuk ezeknek az elvtársaknak a figyelmét arra, hogy szombaton, július 26-án délután 2 órakor a Munkás Kaszinóban eskü, illetőleg fo­gadalom letétele céljából feltétlenül jelenjenek meg. A munkaadók a törvény szerint az elvtársakat el kell, hogy engedjék anélkül, hogy ebből bármilyen hátrányuk származna. Partvonalon Reisner Jenő tisztviselő, Kos sulh-u, 42. Kónya Sándor tiszt­viselő, OTI, Mimkácsy-u, Perecz József munkás (gy), Baranyavár- ulca 26. Papp Lajos munkás, F. Maiom-u. 18. Molnár Lajos mun­kás, Alsóhavi-u. 6, Béres Ilona gyárimunkás, Lajos-u, 1. Király Lajos gyárimunkás, Zsolnay-u. 85. Szabó István bányász, Bocskay-u. 80. Prassnig Irén tisztviselő, Hold­utca 2. Király József munkás, Közüzem, Gál Gyula munkás, Kokszművek. Pálffy György vil­lanyszerelő m. Nagyflórián-u. 18. Magyar Ede tisztviselő, Anna-u. 55, Lukács Ferenc tisztviselő, Pap­növeldém. 14, PeitJer Józsefné gyárimunkás, Péosváradi-ou. Sas Richárdmé htb. Papnövelde-u. 14. Kadosa Sándor tisztviselő, Feren- ciek-u. 9. Petrei Ferenc munkás, Rákóczi-út 24, Mándi Ernő tiszt­viselő, Brassó-u. 16. Storcz Péter nyugdijas, Rákóczi-út 73/a. Bala- tonyi Lajos munkás, Kálvária-n. , ■ Y- íp; Bsksa Ferenc nyugdí­jas, Majlath-u. 17. Kárpáti József egyetemi munkás, Rákóczi-út 80. Rabinek Jenő tisztviselő, Fehér­várit. 31. Jámbor Károly mű­vezető, Kokszmüvek, ifj. Zart Fe­renc kőműves, Elód-u. 26 Háhn József munkás, Csillag-u. ig Má- gocsi István nyugdijas, Hársfa-u. 34. Ágoston Lajos szabó m„ F. Havi-u, 24. Magoos Gergely szabó Esztergályos-u. 29 Riba Lajos ci pész, Losoncz-u, 3. Nagy János nyugdíjas, Mindszent-u. 11. Gu- zics Ferenc villanyszerelő, Zidina- környék 3. Újvári László asztalos, Mandula-u. 27. Horvátics Antalné htb., Tettye-díUő 1. Sánta Mária fodrász, Káűvárie-u. 33. Sztipáno- vics Ferenc kesztyűs, Klapka-u. 1. Osztennayer Istvánné htb. Sán- ^0r.’,U’ Mahó Löjos asztalos, nFi]'u’ Ceh ímre munkás, Tavasz, utca 19. Csizmán József nyugdí­jas, Csokonai-u. 1, Karczag Fe­renc tisztviselő, Apáca-u. 5. Bruckó István gyárimunkás, Tor- da-u. 9. Rugási Endre tisztviselő, Sörgyár. Czenzer Béla tisztviselő, F.sztergályos-u. 30. Toller József gvárimunkás, Kokszművek. Czencz László gyárimunkás, Zsolnay-gyár. Kovács Antal házmester, Fogarasi. utca 1. Schvarczer János ápoló, Kismakár 13, Kő Kálmánná htb., N’agyarürögi-u, 1. Ognyanovics Emilné htb., Alsó-Makár-u. 7. Tarnóczy János tisztviselő, Kiss Ernő-u. 4. v, 6. Beck János szoba­festő, Bras®ó-u. Farkas József t.sztv’iselö, Vitéz-u. 34. Nagy Pál gyárimunkás, Aidlnger J.-u. 13. juhász József nyugdíjas, Mind­szent-u. 4. Szerdahelyi Ferenc ta­nár, Arany J.-u. 1. Olbey Lajos tisztviselő, Szabadság-u. 42. Gál Józsefné, gyárimunkás, Arad-u 18, Pusztai István kőműves, Bajcsy. Zsilinszky-u. 5. Jagados János művezető, Honvéd-tér 13 Erényi Antal nyugdíjas, Visnya Ernö-u. 42. Ludvig Rezső gyárimunkás Bátai István gyárimunkás, Bolyai Farkas-u, 35. Vitári Jenő vájár, Kun-u, 6. Hergert János asztalos, Székely-u. 5, Pfaff Ferenc vájár, Török-ú. 15. Darányi Jenő tiszt­viselő, Ujhegy-u. 12. Szebényi Pé­ter lakatos, Táltos-u, 6. Kovács István asztalos, Táltos-u, 6. Sánta János ács, Géza-u, 10. Resch Jó­zsef művezető, Karancs-u, 8. Petró József gyárimunkás, Gyurcsik Fe­renc, Szöveteég-u. 25, Freivogel János vájár, Abaffy-u. Hoffmann Tibor munkás, Torda-u. 9. Pintér Ferenc vájár, Borbála-telep. Dole- zsál Ferenc, vájár, Sétatér-u. 10. Csapó János vájár, Borbála-u. 11. Gulyás István vájár, Istenáldás- völgy. id. Hernesz János vájár, Borbála-telep. Pintér Antal vájár, Borbála-telep, Kremling Lajos mun. kás, Nagydaindoi 8. Nikics László- né ápolónő, Csoronika-dülö. MECSEKSZABOLCS. Hermann István tanító. Felső­telep. Kolb Vilmos vájár, Magyar- széki-út. ’ Iraszeg Alajos lakatos, Szabadság-u. 59. Rácz László nap­számos, György-telep. Lakatos Fe­renc munkás, Mecsekszabolcs falu Jókai-köz 2. Sam Gyula vájár, Kinizsl-u. 5. Novákovic* Andrásné Htb. Zichy u. 20. ZidarScs István munkás, Nagydaindoi u. 13. Rém mert Mihály munkás, Zsolnay- gyár. Kulcsár Lajos munkás. Tu­rul kesztyűgyár. Kutnvák Mihály egyet, altiszt. Belklinika Hajdú Ferenc vegyész. Kokszunk Szóból Gyula tisztviselő. Bányaigazgató­ság. Lőwi Dezső szabó, Zrínyi u. 2 Sztipánovics Ferenc kőműves. Koller utca 2. Olt László keres­kedő, Lánc utca 2.5. Bágyi Frigyes munkás, Csillag utca 18. Pe’őcz György munkás. Zakariás László mérnök. Egyetem u. 4. Gvimesj Józsefné htb. Lő'ér. Varga Ernő munkás, Bajcsy Zsilinszky u. 8. Vatai József fodrász, Buzási Ábel u 14. Hárságyi Sándor munkás. Etzsébet-telep. Nagy Jenöné ápo­lónő, Kossuth Lajos u. 58, Vámos Gyük tisztviselő. Bányaigazgató- ság. Horváth István munkás, Te;tye utca 20. ‘ telep 79. Preller Alajos bányász Andrásbányavölgy 80. Kántor Já nos vájár, »Bocskai u. 38. Szabó István vájár, Mecsekszabolcs F. telep. Szabó Imre vájár, Mecsek- szabolcs F. telep. Faule János kereskedő. Szent István akna. VASÁRNAPI megyei gyűlések Áta d. u. 4 óra: Izsáki Imre. Kistótfalu d. u. 4 óra: Király La jós; Nagyharsány d. u. 4 óra Deák Lívia; Kisjakabfalva d. u 4 óra: dr. Sebők Sándorné; Virá­gos d. u. 4 óra: dr. Hantos György; Siklósnagyfalu d. u. 4 óra: dr. Boros István; Kásád d. u. 4 óra; dr. Tarján Róbert; Lapáncsa d. u. 4 óra; dr. Tamás György. Bezedek d. u. 4 óra: Karagich Eduard; Németmárok d, u. 4 óra: Krancz Pál; Hercegszentmárton d. u. 4 óra: Kéri Gábor; Pócsa d. u. 4 óra: Horváth János II Borjád d. u. 4 óra: Gnelmino Ilona; Kozármislény d. u. 4 óra Varga Ferenc; Nagyárpád d. u, 4 óra; Szűcs József; Keszű d. u. 4 óra: Gergely Lajos; Kémes d. p 11, Szaporca d. u. 4 óra; Harmati Sándor; Egyházasharaszti d. e. 11 Alsószenlmárton d. u. 4 óra: Mol­nár János; Maty d. e. 11, Gordisa d. u. 4 óra: Nagy István; Pécs udvard d. u. 4 óra: Vargha Endre Pogánv d, e. 11, Kökény d. u, 4 óra: Németh József; Magyarbóly d. e. 11, Ivándárda d, u. 4 óra: Kalmár József. ELŐADÓ AKTIVA! Szombaton este 7 órakor elő­adó aktívát tartunk a Rákóczi-uti Pártház nagytermében. Előadó: dr. Hajdú Gyula elvtárs. Minden előadó megjelenése, kötelező. . Megyei Bizottság. Műsoros est Pécsújhcgyen. A pécsújhegyi üzemi pártszervezet műsoros estet rendez f. hó 27-én, ete 8 órai kezdettel a pécsújhegyi pártház kerthelyiségében. Színre kerül a Csúnya lány" c.mű szín­darab. Az elvtársakat és vendé­geket szeretettel várja az üzemi pártvezetö-ség. Orvosok figyelem! Igen fontos ügyben összejövetelt tartunk ma este 7 órakor a Pártházban. Megérkezett az eredeti PHILIPS holland Philips törpeszuper Richter Tibor és Tsa 1 W betéti társaság — Széchenyi-tér 6. az. (Irgalmasokkal szómban) Tol.: 33-52 ^csí kereskedők hírei Szakszervezeti vonalon Mevei Béla tisztviselő, Köz. üzem. Sári Sándor szövőmunkás, Báthory u. 24. Lang Antal gyári­munkás Nagy L. u. 1. Rácz János pincemester, Irányi D. tér 6. .S/tipánovics Anna gyárimunkás, AntaJ u. 4, Sánta János bánya­munkás, Újhegy üzem. Nyilas Sándor magán tisz. viselő, József utca 22. Szlovoda Vilmos bányász Pécsbányatelep ÜB. Ács Károly bányász, Erzsébet-telep. Varga György lakatos, Rákóczi ut 71. Koszorú Imre gyárimunkás. Rá­kóczi ut 56. Vörös György sző. vömunkás, Szabadság u. 13. Kauf­mann József gyárimunkás. Mauth- ncr Olajgyár UB. Szűcs József tímár. Alsómalom u. 13. Takács József munkás. Basamalom u 9. DaIIos Kovács József gyárimun- kás, Csillag u:ca 31. Tarlós Ödön kereskedő. Körösi cég, Kossuth t; Mester KútoIv vasmunkás. Fc'- aőhavi u. 26. Gvörkö Antal bá. «ryász. Frzscbc t-telep. Agrcsics Zoltán bányász, Csokonai u. 38. Bors Antal munkás, Ótemető u. 2. Bkim József bőrmunkás, Mátyás Flórián u. 30. Kövecs Jó­zsef tisztviselő, Pannónia sör. gyár. Izsáki Imre asi/.talos,' Rókus, alja 17. Jéhn József bőrmunkás, Pius u. 24. Mául Nándor bányász, Pécsbányatelep ÜB. Papp Lajos bányász, Mecsekszabolcs. Joó Já nos bányász, Káposztásvölgy. Bé. kési László tisztviselő, Szigeti ou. 15. Gyeire József munkás, Ma-kár u 34. Király József ellenőr. Köz­üzem. Griesz János bányász, Tö­rök u. 8. Zaracsi János bányász, Székc'v u. 7. Brüchner Ferenc \a- katos, Mészkemence u, Brajda Jó. zsef munkás, Pécsváradj ou. Kán­tor István kőműves. Álmos u 18 Pintér, Rezső lakatos, Táltos u. 12 Beiic/c István vasöntő, Uj. b gy.u. Gál Gyula gyárimunkás, Nagyhídi ti. Kimer András bá nyAsz Borbála-telep 6. Szabó ló. esef 14. bányász (vájár), Borbála. ELŐADÁS A KERESKEDŐK TESTÜLETÉBEN A Pécsi Kereskedők Testiüefc felhívja a kereskedőket, hogy ma. péntek délután 6 órakor a Tes­tületben tartandó előadáson tel­jes számban jelenjenek meg, — Előadó: dr. Se’ényi József kama­rai fogalmazó, aki az iparrevízió­val kapcsolatban kiadásra kerülő új ipari gazol vány ok minden keres­kedőt érdeklő helyzetét ismertet;. Arz előadás pont 6 órakor kezdő­dik. Előadás után a füszerszak- osztály elnöksége tájékoztatót ad tagjai részére. FUSZERKERF.SKEDÖK FIGYELMÉBE A Kereskedők Testületé fűszer- szakosztálya ma, pénteken dél­után hét órakor ülést tart. JÖVDELEMTŐBBLETADÓ BEVALLÁSOK BENYÚJTÁSA. A Kereskedők Testiilete a jö. vedelemtö-bbletadó befizetésére köteles tagjainak figyelmét fel­hívj^ arra, hogy az adóbevallás benyújtásának batárideje folyó hó 30-a. A Kereskedők Testűiére, mint az elmúlt félévre, aiz adóköteles kívánságára a jelen esetben is ki­adja az összegszerű érdekképvise­leti javaslatot. A javaslat elké­szítésének alapjául szolgáló adat­szolgáltatási nyomtatvány a Tes­tület titkári irodájában ma, pén­teken délelőtt 10 órától kezdve átvehető. Jövedelemtö-bbletadó fizetésére azok vannak kötel-eEve. akiknek az elmúlt félév alatt átlagos tisKta jövedelme az 1000 forintot meg haladta havonta. > szakszervezetekben tömörült munkásság es eltartottjai részére 13*50—15 forintos áron női, gyermek cipők, valamint y n n h 9 t ft férfi üzem munkás bakancs n u |l II fl I U Bőr- textil-, íatalp-komblnáció. Virág István kft. Budapest, IV., Váci-ál 7. Pécsi megbízóit; Pécs, Kessuth l.-út 23-25. WrOI&ÖM Telefon : 32-80. szám Vállalatonként kollektiv megrendelhető Kérjen kollekciót kívánságra fenntartjuk KOMMUNISTÁK! FTC, VÉLJ ETE K N A PONT A LAPUNK PARTÉIÉT ROVATAI! KOMMUNISTÁK! FIGYELJÉTEK NAPONTA LAPUNK PARTÉLET ROVATÁT! SPORT ÚJSÁGÍRÓK—NYOMDÁSZOK A HUN-UTCÁBAN Máris igen nagy érdeklődés mu­tatkozik az Újságírók—Nyomdá­szok vasárnapi fél 10 órakor, a Hun-utcai sportpályán kezdődő futball-meccse iránt. A néhány héttel ezelőtt lejátszott meccs döntetlenül végződött s ezt a „csorbát" kívánja most mindkét csapat kiköszörülni. Elhatározták: ha törik-, ha szakad, gyözniök kell. A nyomdászok természetesen meg vannak győződve arról, hogy a döntő gólt ők rúgják majd, Azt azonban nem tudják, hogy az új­ságírók „nagytitokban" szörnyű meglepetéseket tartogatnak, A jelek szerint, igen komoly, nagy küzdelemnek lehetnek szem­tanúi azok, akik vasárnap kimen, nek a Hun-utcai sportpályára. A „SZABADSÁG“ KUPA I. FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI: Zsolnay SE—6. Hadosztály 3:0 (1:0) Vezette: RoMéder Károly. A Zsolnay SE biztosan győzött a lelkesen játszó Hadosztály el­len. Góllövők: Krumpach Tadics Czigler. Közüzemek—Sörgyár 1:0 (0:0). A Közüzem nagyobb gólaránnyal is győzhetett volna. A mérkőzés egyetlen gólját „öreg“ Farkas szerezte. Pénteken délután fél 6 órakor a Pécsujhegyiek mérkőznek a Szabadságkupáért. Pénteken dél után fél 6 órakor Pécsujhegyen az Újhegyi MaDISz csapat ját­szik a Kokszművek csapatával A két csapat szép játékot és nagy kuizdelmet ígér, i A Piispöknádasdi Földmű ves- j szövetkezet 1947, évi július hó 127-én, délután 2 órakor (vasár- ' nap) tartja RENDKÍVÜLI közgyűlését melyre a tagokat meghívja. Pécs thj. város polgármesterétől 38.983/8—1947. VB. szám. Tárgy: összeír ób i z o t tsá g i tagok eskütétele. HIRDETMÉNY. A belügyminiszter 510.001/1947. B. M. számú rendeletének 3. §• 1. bek. alapján felhívom a Ma­gyar Nemzeti Függetlenségi Front­ba tömörült öt párt (Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, NeniEcti Panaszt Párt. Polgári Demokrata Párt) és a szakszervezetek helyi szervei által az egyes összeíróbi­zottságokba delegált összeíróbi­zottsági tagokat, hogy folyó évi július hó 26-án, délben 12 óra­kor a Munkás Kaszinó nagyter­mében (Kossuth Lajos út 13.), a törvényben előirt eskü (foga­dalom) letétele céljából feltétle­nül jelenjenek meg. Pécs, 1947. évi július 24. A polgármester. KÉT MODERN, fekete, poli­túrozott rekamié eladó. Rákóczi, út 59. emelet. EGY ADAM-OPEL üzemképes, 4 személyes személyautó, kifogás­talan^ gumikkal és egy kifogásta­lan állapotban lévő hintó eladó. Pannónia Sörfőző Rt. KÖZÉPKORÚ, jólfőző, jobb mindenes házvezetőnőt felveszünk. Jelentkezés: d. u. 3—5-ig. Bútor­ház, Felsőmalom utca 9. ÜGYFELEM részére beveze­tett, modem, textilüzlet tőkés társat keres 60.000 forintig. — Dr. G ösztön yi Miklós ügyvéd. Kossuth Lajos út 15. 1 tonnás £"«őu FORD t e he raut© eladó. Cím 3162 az. alatt a kiadóban A Délmagyar Ipar- és Kereskedelmi Rt. a j műjégárusítást Bajcsv Zsilinszky út 35. sz alatti te epén megkezdte Szabadság Nyomda K. F. T„ Pécs Szerkesztőség Munkácsy M.-u. 10. Telefon: 29-49. Kiadóhivatal: Munkácsy M.-u. 10. Telefon: 29 50, Felelős szeikesztő: Révész Gy. István le t ős kiadó és nyomdavezető: Acs József

Next

/
Oldalképek
Tartalom