Új Dunántúl, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-20 / 163. szám

RÁDIÓMŰSOR 30. hót július 21-től július 27-Ig Július 21. Hétfő BUDAPEST L *■30: Falurádió. Reggeli torna. t.OO: Hírek. Műsorismertetés. 7-20: Az Áttelepítési Kormánybiztos- í közleményei. •;30: Reggeii zene. — Hanglemezek. ■ ®*ben: Naptár. "00; Háztartási tanácsadó. zenés kalendárium. — v-"0: Az Egyesült Izzó gyár Műveiő- ?**i Körének Tungsram zenekara Vezényel: Bor Deeső. 10.00: Hírek. r» Déli harangszó. Hírek. 12.15: A Piaadilly jazz-együttes ját­szik. 13.00: Jobbágylázadás a Hegyalján. „Szánthó Lajos előadása. 13d : Tibay Zolién nagybőgőzik, Bocskiay Imre zongorázik, zongo­rán kísér: Pázmán György. 14.00: Hírek. '*•10: Mi újság 1847 júliusában? *4.30: A házi-együttes játseik. Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Vándordallamok. Kardos 1st. yán előadása hanglemezekkel. — Közreműködik: Szabó Miklós (ének) és Roósz Emil szalonzene­kara. 16.40: Az állatok életének feltételei. Dudich Endre egyetemi tanár be­szélgetése Nemeikért Jánossal és a rádió munkatársával. 17.00: Hírek. 17.10: Párthíradó. 17.20: A Magyar Hadifogoly Híradó rádióközleményei. 17.25: A Vöröskereszt közleményei. ISIK); Beszélgetés Szegő Júliával, a bukaresti rádió magyar osztályá­nak munkatársával. 16-15: Előadás a stúdióban. Orosz Mosoly. Két Csehov egyfelvonésos. Fordítóba: S£k Endre. — I. A dohányzás árhalmasaágáról. Magán- jelenet. Nyuhin Iván Ivánovics — Bodonyi Béla. — II. „Nyári tra- 8édia.‘* Tréfa. Személyek: Tolká- ??ov Iván Ivánovics, családapa — ,^agy Adorján: Muraskin Alexsj Alexejevics, barátja — Bodonyi Béla, "•SO: Vécsey Ernő zongorázik, Zá- Md«* Máris énekéi. 10aí: balur»dió. •45: Az újgAzdák negyedórája. ■00; Hírek. Sporthírek. ..Magyar muzsika.“ Köznemü- kodik: Szegedi Ernő (zongora), némely Jenő (gordonka) és B*- *®gn Bont (ének). Zongorán ki- ' 8ér: Kelen Rózsa. 21.20: Hangos híradó. 2130: Hírek és krónika oroszul 22.00: Hírek. Mit hallunk holnap? 22.25: Friedrich Wildgan* klariné- tozik, Petri Endre zongorázik. —* Hangfelvétel. 22.55: A Magyar Hadifogoly Híradó rádíóközleményei. 23.00: Zenés részletek m „Orosz­ország dala“ című zenés filmből Beszél: Majoros István. 23.00: Tánczene Hanglemezek. 24.00: Hírek. 0.J0: Hírek és krónika franciául. 0.20: Hírek és krónika angolul 0.30: Hírek eszperantó nyelven. BUDAPEST IL 16.00: A Vöröskereszt közleményei 17.00: ötórai tea. Tánczene. Hang­lemezek. 18.00: Hírek. 18.05: Érdekes újítások az erdőgaz­daságban. Dr. Bogyó Tamás kl- sérletiigyi főadjunktuissal beszél­get Kilián Zoltán. 18.20: Zenekari művek. — 1. Lorí- zing: Az orvvadász. Nyitány. 2. Massenet: Elzászi jelenetek. Szvit. (Szimfónikus zenekar, vezényel: Pierre Cbagnon). — Hangleme­zek. 18.50: Kossuth és Hemen találko­zása Londonban. Gombos László előadása. 19.10: Musszorgszkij: Egy kiállítás képei. Hangszerelte: RaveL Hang­lemez. 19.45: Közellátási negyedóra. Tudni­valók a gabonaforgalmáról. Dr. Szongoth Miklóe közellátási fő­tanácsos előadás*. 20.00: Filmrészletek. — Hangleme­zek. 20.30: A Rádió szabadegyeteme. — 1. Beszélgessünk a színházról. VB. A jelmez. Rác* György előadása. Közreműködik: Szentpál Mónik*. — 2. Világtörténelem * két világ­háború között című sorozatban: Forradalmak Európában. Dr. Mé- rei Gyula egyetemi magántanár előad áaa. 21.00: Hírek. 21.15: Mi történik a világgazdaság­ban? Dr. Kis* Dezső előadása. 21-30: Rigó Józsi cigányzenekar* muzsikál 22.30: Kapitány Ann* és Lantos Olivér énekel. Július 22. Kedd BUDAPEST L 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli tóm*. 7.00: Hírek. Műsorismertetés. 7.20: Az Áttelepítési Kormánybiztos­áig közleményei. 7.30: Izraelit* vallásos félóra « stú­dióból. 8.00: Szórakoztató muzsik*. —• Hanglemezek. Közben: Naptár. 9.00: A Vagabond's jazz-együttsS játszik. 10.00: Hírek. | 12.00: Déli harangszó. Hírek. 12.15: Dános Lili zongorázik. 12.40: Holbein. Scheiber Márk elő­adása. 13.00: Jákl Tóth Fái szalonzenekara játszik. 14.00: Hitek. 14,10: A második pillér. Beszélgetés a Margit -hid építőivel. 14.30: Farkas Ilonka énekel, Molnár Ann* hárfázik. 15.00: Szövetkezeti negyedóra. 15.15: Ridióiskol*. — 1. Megeleve­nedett hangszerek. SalUl Stefánia bemutatja * hegedűt. — 2 Diák­újság é* posta. — 3. Gyári oros* tanfolyam. A ruházkodás. Szs- merényi Oszwald dr. vezetésével 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Az amerikai Vöröskereszt * magyar dolgozókért. Helyszíni közvetítés * Magyar Vöröskereszt­nek adott teherautók átadásáról A közvetítést vezeti: Pluhir Ist­ván. 16.15: „A tücsök és a hangya.“ —« Rtappaport Gusztáv rádiójátéké hanglemezekkel. Rendező: Kiszely Gyula. Közreműködik: Pálf&lvy Éva és Hindy Sándor. 16.40: Petőfi világa. 17.00: Hírek. I 17.10: Pirthíradó. 17.30: A Magyar Hadifogoly Híradő rádíóközleményei. 17.35: A Vöröskereszt közleményei. 18.00: Gershwin: Rhapsody ín blus, (Zongora: Sanroma, a boetosl szimfónikus zenekart Flsdler ve­zényli). — Hanglemez. 18.15: Mit üzen a rádió? 18.45: Vüághíraőó. \ 19.00: Részletek Wagner: Tannhifc seréből, A Rádiózenekar Játszik, vezényel Faül Tibor. Közreműkö­dik a Földényi-énekkar. — Szerep- osztás: Hermann — Llttazy György. Tannhäuser —< Závodsxky Zoltán; Wolfram — Jámbor László; Walther — Stábé Mikló«, Bitorolj — Maleczky Oszkár] Heinrich — Toronyi Gyulai Rein« mar — Riaaay Pál; Erzsébet >-• Rigó Magda; .Vénusz — iWargbí Lívia Közben: 1 19.55: Hírek. Sporthírek. Előadás után: j

Next

/
Oldalképek
Tartalom