Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1912

1912. augusztus

16 Meghaltak: Zoch Szaniszló nyug. cserii tanitó. • y Megválasztattak: Valooky Gábor hýbbei tanító Nemesváralján, Záborszky János Kalánoson, Niederland Vilmos Irtványoson, Báier János Selmeczbányán, Moravetz János Kisbányán, Fábry Lajos Csákváron, Kálmán Béla Felsőszeliben, Brezovszky József Alsószeliben, Mühl Reinhold Frigyes Bazinban, Zettl Gusztáv Misérden, Hlavács Sándor Császkón, Krajcso­vics István Holicson, Szlezák István Nagyegyházason, Sefranka Már­ton Vagyóczon, Vigh Károly és Csörföly Lajos Óturán, Klinczkó János Losoncztamásin, Szloboda Pál Kottmányon, Lacsny Lajos Gácsprágán, Tréger János Nagylamon, Petrusz János Ipolybeszterczén, Sramkó Ká­roly Süllyén, Tátrai Endre Vanyarczon, Pap János Nógrádon, Szlujka Gyula Patakalján, Plachy Pál Lentőn, Mihalovics Pál h. tanítónak Sámsonházán. VI. Papi vizsgát tettek. Ujházy Barna, Giesz Lajos, Schérer János, Raphanidesz István, Szűcs Sándor. VII. Felavattattak. Ujházy Barna, Giesz Lajos, Schérer János, Raphanidesz István, Szűcs Sándor. Mozzanatok. Barsi egyházmegye. Alsószelezsény. Adott. Lelkészének lakbér czimén 600 koronát szavazott meg, hogy Aranyosmaróton lakhassék; a gyámintézetre 6, kül- és belmissióra 2—2 koronát. — Kapott, Fmkétől 50 Kovács Sándor-féle énekes könyvet; 300 koronát a maróti imaházalapra a közalapból. A lelkész kongrua czimén 112L80, vallástanításért a köz­alapból 40 koronát. Fakóvezekény. Adott, Iskoláját fedte 212718 K költséggel. — Kapott, A közalapból 150, a gyámintézettől 210, a Baldacsyanum­ból 150, Kurina Istvántól 25, Szádovszki Sándortól 15, Trnka János­tól 20, Szauer Mórtól 10, Orsa Istvántól 2, Szabados Jánostól 15, Goga Jánostól 20 koronát. Többektől gyertyát. A lelkész kongruája 547 12, a tanító államsegélye 761 korona. Farnad. Adott, Adósságából 600 K-t törlesztett, kamat fejé­ben 132 K-t fizetett. — Kapott, Az egyhm. gyámintézettől 10, Budai Benő és nejétől 10, Cserba Józseftől 10, Szádovszki Ferencz és nejétől 20, ifj. Vrábel Vincétől 10, Vrábel Józseftől 20, ifj. Balázs Istvántól 10, Málaszki Andrásnétől 10, Saláti Páltól egy 100 korona értékű csillárt, többektől gyertyát. A tanító államsegélye 766 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom