Diakonia - Evangélikus Szemle, Repertórium 1979–1993

Kulturális figyelő

Ribár János: Sülé Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? [könyv] = 92. 2. 75-77. Sárkány Tiborné: Együtt Európában. [Az Európai Egyházak Konferenciájának 10. nagygyűlése.] = 93. 1. 67-68. Scholz László: Jer, örvendjünk keresztyének. Luther írásaiból mindennapi áhítatra. [Bp. 1990. Ev. Sajtóoszt.] [könyv] = 91. 1. 81-82. Scholz László: Vajta Vilmos: A szeretet keresztény értelmezése. [Bp. 1993. Ev. Sajtóoszt.] [könyv] = 93. 4. 62-63. Schweitzer József: Itt van elrejtve. [Tokaj-Hegyaljai zsidó temetők:.] [Bp. 1985. Európa.] [könyv] = 86. 2. 88-89. Sólyom Károly: A paksi gyülekezet története. = 93. 1. 74-76. Sulyok Imre - Bozóky Éva - Kovácsházi Zelma, Takácsné: Fényszóró. [Benne:] Bárdos Kornél: [A kőszegi evangélikus iskola zenéléséről.] [Magyar Zene 1982/1.] [cikk] - Juhász Gyula: „Uralkodó eszmék” a második világháborús Magyarországon. [Új írás 1982.] [cikk] - Varga Pál: „A nem racionális meg­ismerés esélyei”. [Valóság 1982/3.] [cikk] = 82. 2. 87-90. Sulyok Imre: Új énekeskönyvünk dallamai. = 83. 1. 85-86. Sulyok Imre: Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16-18. században. [Bp. 1984. Akadémiai K.] [könyv] = 85. 2. 85-86. Szabó István: Hermeneutikai „szótár”. [Szeged 1987, 1988.] [könyv] = 89. 1. 81-82. Szabó Lajos: Prőhle Károly: Luther Márton négy hitvallása. [Bp. 1983. Ev. Sajtóoszt.] [könyv] = 84. 1. 85-86. Szalai Anna: Gondolatok Szenes Hannáról, [könyv] = 91. 2. 90-92. Szalay Ágnes, Ritoókné: Bottá István: Dévai Mátyás, a magyar Luther. [Bp. 1990. OLBK] [könyv] = 91. 1. 87-88. Szentágothai Jánosné [Biberauer Alice]: Fabiny Tamás: Kékén András élet­regénye. [Bp. 1992. Szerzői kiadás.] [könyv] = 93. 3. 77-78. Szigeti Jenő: Kovács András: Vallomások a székely szombatosok perében. [Bukarest 1981. Kriterion.] [könyv] = 82. 2. 86. Szigeti Jenő: Elfelejtett értékeink. Kalchbrenner Károly, a világhírű gombaszakértő lelkész. = 86. 2. 92-93. Szigeti Jenő: Elfelejtett értékeink. A versmondó Székács József. = 87. 2. 94. Szigeti Jenő: Elfelejtett értékeink. Híradás a régi Cinkotáról. [A tavaly elhúnyt Blatniczky Jenő emlékére.] = 88.1. 93-94. Szigeti Jenő: Elfelejtett értékeink. A szabadságharc csángó evangélikus hősei. = 88. 2. 91-92. Szigeti Jenő: Elfelejtett értékeink. A bonyhádi evangélikus gimnázium. = 89.1. 89. 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom