Diakonia - Evangélikus Szemle, Repertórium 1979–1993

Kulturális figyelő

Bozóky Éva: Fényszóró. [Benne:] Cs. Szabó László: Alkalom szüli az esszét. [Bp. 1982. Gondolat.] [könyv] — Sigmund Freud tanulmányai. - Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Válogatás, [könyv] =83. 1. 92-94. Bozóky Éva - Fabiny Tibor, ifj.: Fényszóró. [Benne:] Jánosy István: Útjelző' fények. [verseskötet[ - Hamvas Béla: A világválság. [Bp. 1983. Magvető'.] [könyv] — Hárs Ernő: Árnyak a barlang falán, [verseskötet] = 84. 1. 90-92. Bozóky Éva: Az ember tragédiája új bemutatói, [színház] = 84. 2. 88-89. Bozóky Éva: Fényszóró. [Benne:] Szenei Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. [Bp. 1984. Szépirodalmi Kvk.] [könyv] — Flavius, Josephus: Apion ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról. [Bp. 1984. Helikon.] [könyv] — Platon összes műve. [Bp. 1984. Európa.] [könyv] — Bede Anna: A kivetett hal imája. [Bp. 1984. Szépirodalmi Kvk.] [verseskötet] = 85. 1. 90-92. Bozóky Éva: Fényszóró. [Benne:] A szerelemről komolyan (Szerk. Kamarás István, Varga Csaba.) [Bp. 1985. Gondolat.] [könyv] — Cseh-Szombathy László: A házas­társi konfliktusok szociológiája. [Bp. 1985. Gondolat.] [könyv] - Miskolczi Miklós: Színlelni boldog szeretőt. Hazudni boldog hitvest. [Bp. 1984. 1985. Gondolat.] [könyv] = 85. 2. 88-90. Bozóky Éva - Szigeti Jenő - Zay László: Fényszóró. [Benne:] Nők és férfiak. [Bp. 1985. Kossuth - MNOT.] [könyv] - Fejfák a Duna-Tisza közén. [Nagykőrös 1980. Arany János Múzeum.] [könyv] — Gyarmathy Lívia: „Egy kicsit én... egy kicsit te...” [film] = 86. 1. 90-92. Bozóky Éva: Dosztojevszkij ördögei színpadon. [Dráma, rendezte: Ascher Tamás.] = 87.1. 90-91. Bozóky Éva: Fényszóró. [Benne:] Arthur Miller: Édes fiaim [dráma] -Tarbay Ede: Barangolás a völgyben. [Bp. 1986. Móra.] [elbeszélés] = 88. 1. 92. Bozóky Éva: Huszár Tibor: Bibó István. [Bp. 1989. Kolonel Lap- és Kvk.] [könyv] = 90. 1. 91-92. Bozóky Éva: Gyermekrajzok üzenete. [Molnár V. József: A nap arca. Gödöllő 1990. Weöres Sándor Pedagógiai Egyesület.] [könyv] = 90. 2. 88-89. Bozóky Éva: C. G. Jung: „A világ felé a belső világ.” Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. [Bp. 1990. Európa.] [könyv] = 90. 2. 93-94. Bozóky Éva: „Jog nélkül nincs emberi élet”. Márai Sándor drámája [A kassai polgárok.] a Nemzeti Színházban, [színház] = 91. 2. 89-90. Bozóky Éva: [Renate Wind] Dietrich Bonhoeffer élettörténete. [Weinheim 1990. Beltz Verlag.] [könyv] = 92. 1. 70-72. Bozóky Éva: Hűlő árnyékban. Cs. Szabó László önéletírása. [Bp. 1991. Gondolat.] [könyv] = 92. 2. 74-75. 52

Next

/
Oldalképek
Tartalom