Diakonia - Evangélikus Szemle, Repertórium 1979–1993

Kulturális figyelő

Kulturális figyelő A mi hitünk. [A francianyelvű Svájc egyik protestáns női csoportjának hitvallása. — Neuchatel, 1982. okt. 20.] [Ford.: Bojtos Sándor.] = 90. 1. 94. Andorra Rudolf: Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! [Bp. 1992. Magvető.] [könyv] = 92. 4. 77-78. Balicza Iván: Móricz Zsigmond: A Fáklya mai fiatal lelkész kezében. Móricz Zsigmond centenáriumára. = 79. 2. 89-90. Bárdossy György: Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve. [Bp. 1988.] [könyv] = 89. 2. 87-89. Bárdossy György: Szubjektív jegyzetek ,A kor lelke” olvasása kapcsán, [könyv] = 91. 2. 87-89. Bárdossy György: Tomka Miklós: Magyar katolicizmus 1991. [Bp. 1991. Országos Lelkipásztori Intézet.] [könyv] = 92. 3. 70-73. Benczúr László: Mozart és Bach. = 90. 2. 80-82. Benczúr László: Karl Barth: Ember és embertárs. [Bp. 1990. Európa.] [könyv] = 91.1.90-93. [Benczúr László] B.L.: Európai Protestáns Nagygyűlés Budapesten, [konferencia] = 92. 3. 73-74. Bottá István: Pázmány alakja mai művekben. — [Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk, [tanulmánykötet] - Sumonyi Zoltán: Pázmány, [dráma] - Kopányi György: Pázmány Péter, [rádiójáték] - Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép, [könyv] = 81. 1. 87-89. Bozóky Éva: Fénycsóvák. [Benne:] Csurka István: Házmestersirató, [színdarab] - Karinthy Ferenc: Házszentelő, [színdarab] - Bajor Nagy Ernő [forgatókönyv]: Periférián, [film] - Csányi László: Házak, erős várak. [Élet és Irodalom 1979. január 20.] [riport] — Szilágyi Kinga: Az elnéptelenedő íalvak hasznosítása üdülésre. [Valóság 1979. január.] [tanulmány] — Kronstein Gábor: A közösségi emberfogalom válsága. [Valóság 1979. január] [tanulmány] = 79.1. 91-92. [Bozóky Éva] B.É.: Popper Péter. Színes pokol [Bp. 1979. Magvető.] [könyv] = 79.2.91-92. Bozóky Éva: Fényszóró, [előbb: Fénycsóva.] [Benne:] Pomogáts Béla: Sorsát kereső irodalom, [tanulmánykötet] - Tüskés Tibor: Testvérmúzsák, [könyv] - Kálmán Zsófia: Gyermek a kórházban. [Valóság 1979/X.] [tanulmány] — Ajándék ez a nap! [film] = 80. 1. 91-92. Bozóky Éva: Fényszóró. [Benne:] Versényi György: A Biblia mint irodalmi tananyag a középiskolában. [Köznevelés 1980. május 16.] [cikk] - Szabó Magda: Az idő doktora. [Augustinusról.] [Nagyvilág 1980. április] [tanulmány] - Blasszauer Béla: Eutanázia, érvek és ellenérvek. [Valóság 1980. április.] [tanulmány] — Clark, Brian: Mégis, kinek az élete? [Nagyvilág 1980. március.] [dráma] - Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? [Kortárs] [önéletrajz] = 80. 2. 92-93. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom