Diakonia - Evangélikus Szemle, Repertórium 1979–1993

Népművészet - Történelem

Benczúr László: A „váltóőr”. Járosi Andor, Reményik Sándor lelkipásztora. [Illusztrált.]=(ld. Irodalomtörténet is) = 90. 1. 18-21. Benczúr László: A gyermekmunka kibontakozása egyházunkban a második világháború után. = 92. 2. 54-60. Benkő László: A soproni Magyar Társaság 1790-1990.=(ld. Irodalomtörténet is) = 90. 2. 23-27. Bornemisza Péter: Cantio optima. [Siralmas énnéköm tetűled megváltom] =(ld. Szépirodalom - Versek is) = 84. 2. 28. Bottá István: ,A magyar Luther.” Új szempontok a Dévai-kutatáshoz. = 79.1. 45-51. Bottá István: Dévai Mátyás és Serédy Gáspár. További szempontok a Dévai­kutatáshoz. = 79. 2. 72-79. Bozóky Éva: Isten kezében. Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából. (Első rész.) =(ld. Szépirodalom - Önéletrajz is) = 81. 1. 67-76. Bozóky Éva: Isten kezében. Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából. (Második rész.) =(ld. Szépirodalom - Önéletrajz is) = 81. 2. 60-67. Bozóky Éva: In memóriám. Két magyar származású diakonissza Auschwitzban. =(ld. Zsidóság és zsidó vallás is) = 91. 1. 56-57. Buthy Ella: A győri diakonisszaanyaház.=(ld. Evangélikus Egyház - Szeretetszol­gálat is) = 90. 1. 41-44. Csepregi Béla: Lelkész a bíróság előtt. [Bohár László. 1920.] = 80. 1. 71-75. Csepregi Béla: Adalékok a magyar evangélikus ébredéshez. = 89.1. 39-42. Csepregi Béla: Az evangélizáció évtizede. 1940-1950. = 89. 2. 42-46. Csepregi Béla: Mády Zoltán sokoldalú arcképe. Engedelmesen odaszánt, páratlanul gazdag élet. = 91. 2. 16-20. Dévai Mátyás 1544. évi nagyváradi hitvitára készített első tétele. = 79. 2. 67. Dömötör Ákos: Csodajelek. Példázatok a 16-17. századi evangélikus prédikációkban. =(ld. Néprajz is) = 86. 1. 80-84. Fabiny Tibor: Kossuth Lajos levelezése a szegedi evangélikusokkal. A szegedi nagy árvíz centenáriumára. [Illusztrált.] = 79. 1. 55-64. Fabiny Tibor: Thököly Imre ifjúkora. A kuruc szabadságharc 300. évfordulójának emlékére. [Illusztrált.] = 79. 2. 12-17. Fabiny Tibor: A Türelmi Rendelet értékelése. [Illusztrált.] = 81. 2. 23-28. Fried István: Székács József sírjánál. = 87. 2. 50-51. Bencze Imre: Adalék Magyari István életrajzához. Egy sárvári mustjegyzék tanúsága. = 87. 1. 86-88. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom