Diakonia - Evangélikus Szemle, 1993

1993 / 2. szám

AK E szám témája: agapé — szeretet A következő szám témája: közösség A tovatűnt esztendő végén ünnepeltük Kodály Zoltán születésének száztízéves fordulóját {1882—1967). Erre emlékezve hozunk szemelvényeket a Kodály Zoltán: Visszatekintés c. háromkötetes műből. (Közreadja Bónis Ferenc. Ze­neműkiadó, Bp. I—II. k. 19821, III. k. 1989). Kodály életműve egyetemes nemzeti örökségünk és európai kultúrkincs. A vallomások különböző kor­szakokból valók. A DIAKONIA című Evangélikus Szemle országos GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATOT hirdet iskolásgyermekek számára, ez évi 4. (karácsonyi) számának 16 rajzot tartalmazó művészi mellékletére a KÖZÖSSÉG témájában. (A téma a szeretet-gyűlölet, egymásrautalt­ság és magány, egyformaság és sokféleség témája felől is megközelíthető.) Kérjük a gyerekeket, hogy — nyomdatechnikai okokból — csak fekete-fehér rajzokat küldjenek be (fekete ceruza, tus, festék, filctoll, szén stb.), s rajzuk­nak, ha úgy gondolják, címet is adjanak. Beküldendő: DIAKONIA szerkesztőség, 1147 Budapest, Pf. 500. Beküldési határidő: 1993. szeptember 6. A borítékon tüntessék fel nevüket és címüket. Egyrészt a megjelentetés és díjazás végett, másrészt, hogy résztvehessenek, ha akarnak, az összes pályá­zónak rendezendő tervezett kétnapos művészeti táboron, ahol a zsűri részle­tes kiértékelést és tanácsokat ad. Pályázatunkat a protestáns hetilapok is közlik. • • • A DIAKONIA Kiadóhivatala kéri a lapunkat járató olvasóinkat az előfi­zetési díj ill. hátralékuk szíves befizetésére. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bízik László lelkész Bozóky Éva újságíró Dr. Gadó Pál fizikus, a FÉBÉ Alapítvány diakóniai munkatársa Dr. Grüli Tibor főkönyvtáros Dr. Gyökössy Endre lelkész, pszichoterapeuta Jánosy István József Attila-díjas író MadocsaL Miklós lelkész Dr. Németh József kandidátus, Műegyetem Dr. Reuss András teológiai tanár Szabolcs Éva, egyetemi előadó Dr. Szigeti Jenő, a H. N. Adventista Egyház elnöke Ünger Zsuzsanna D. Veöreös Imre lelkész Zay László lelkész, újságíró CQ Grüli Tibor A soproni evangélikus könyvtárak rövid története sn Veöreös Imre ^ Az Újszövetség határán túl A tizenkét apostol tanítása (Didakhé) I. n/l Kulturális figyelő 'Prohászka Lajos: A mai élet erkölcse (Bozóky Éva) — Hárs Ernő két új kötete (Bozóky Éva)

Next

/
Oldalképek
Tartalom