Diakonia - Evangélikus Szemle, 1993

1993 / 2. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA XV. évfolyam 1993. 2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE szerkesztő BlZIK LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Fiers Márta Frenkl Róbert Harmati Béla Jánosy István Kneffcl Pál Kovácsházi Zelma Muntag Ildikó Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Sólyom Jenő Szebik Imre Szelényi Iván Szokolay Sándor Vankó Péter Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős kiadó: Veö- reös Imre — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. — Postacím: 1447 Budapest Pf. 500. — Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente négy­szer. — Előfizetési díj 400,— Ft, egyes szám ára 100,— Ft — Megrendelhető fenti címen, külföldre küldésre is. (8 DM) Külföldi példány után a postadíj további 80,— Ft (6 DM) — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban, a Protestáns Könyvesboltban (Bp. IX., Rá­day u. 1.), valamint az írók Boltjában (Bp. VI., Andrássy út 45.) — Csekkszámla­szám 516—220 278 — Széchenyi Nyomda Kft., Győr 93.22293 — Felelős nyomdave­zető: Nagy Iván ügyvezető igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom