Diakonia - Evangélikus Szemle, 1993

1993 / 1. szám

# E szám témája: információ A következő szám témája: agapé-szeretet • Tisztelt Előfizetőnk! Az Evangélikus Országos Sajtótanács az előállítási költ­ségek emelkedése és a sajtóosztály nehéz anyagi helyzetére tekintettel kény­telen felemelni a DIAKONIA árát. E számtól kezdve az előfizetési díj félévre 200 Ft, egy évre 400 Ft, egy példány ára 100 Ft. Megértését kérjük a kény­szerű intézkedéshez. Igen sajnálnánk, ha valamelyik előfizetőnk anyagi ok­ból kénytelen lenne megválni folyóiratunktól. Amennyiben szeretné továbbra is kapni a lapot, akkor érdemes ezt a problémát a helyi lelkészi hivatalban elmondania. (Szerkesztőség) JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Bagdy Emőke szakpszichológus, pszichoterapeuta Benczúr László lelkész Bízik László lelkész Bozóky Éva újságíró Csepregi András lelkész Ifj. Cserháti Sándor lelkész Detre János lelkész Fónyad Pál lelkész Győri János Sámuel lelkész Gyulai Árpád tanár Dr. Z. Karvalics László informatikus Kertész Géza lelkész Kézdy Edit biológus Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes Révész Sándor újságíró Sárkány Tiborné lelkész Sólyom Károly lelkész Veres Emese Gyöngyvér egyetemi hallgató (Hétfalu) Dr. Vilió Ildikó nyelvész Wiszkidenszky András gyülekezeti munkatárs Zay László lelkész, újságíró Ifj. Zászkaliczky Pál programozó matematikus A r Bízik László ^ Titok 47 Tarbay Ede ' ' Befejezhetetlen mondatok 40 Benczúr László Ma is hiányzik Révész István élete és hagyatéka /n Veres Emese-Gyöngyvér A barcasági tíz csángó egyházközség története SS Kulturális figyelő A Pax Rádió (Korzenszky Richárd) — Együtt Európában (Sárkány Ti- borné) — Wolfhart Pannenberg: Mi az ember? (ifj. Cserháti Sándor) — Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban (Bo- zóky Éva) — A negyedik Levelező Teológiai Tanfolyamról (Wiszki- denszky András) — A nagykanizsai gyülekezet története (Fónyad Pál) — A paksi gyülekezet története (Sólyom Károly) — Az aszódi evangé­likus leánynevelő története (Detre János) — Ördögh Szilveszter: Dobol a hó (Bozóky Éva)

Next

/
Oldalképek
Tartalom