Diakonia - Evangélikus Szemle, 1992

1992 / 2. szám

A cikkek bevezető sorait Muntag Ildikó írta JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Benczúr László lelkész Bízik László lelkész Boda László rk. teológiai tanár Bozóky Éva újságíró Dedinszky Gyula lelkész Donáth László lelkész Fabiny Tamás lelkész Dr. Fried István egyetemi tanár Gadó György Pál erdőmérnök ifj. Hafenscher Károly lelkész Dr. Jeleníts István, a piarista rend tartományfőnöke D. Koren Emil lelkész Mécs Imre országgyűlési képviselő Dr. Mányoki János könyvtáros Muntag Ildikó könyvtáros Rába György író Ribár János lelkész Sarkady Sándor tanár D. Veöreös Imre lelkész Zay László újságíró 4Q Boda László A latin eposz inkultúrálása Vergilius és Dante Benczúr László A gyermekmunka kibontakozása egyházunkban a második világháború után XT'! ifj. Hafenscher Károly A szekszárdi orgona újra a régi /r Veöreös Imre Az Üj szövetség színgazdagsága A másodlagos páli levelek n A Kulturális figyelő ' Cs. Szabó László: Hűlő árnyékban (Bozóky Éva) — Sülé Ferenc: Val­lás vagy pszichoterápia (Ribár János) — Tarbay Ede: Hirtelen ősz (Bozóky Éva) — Haláltánc-ballada, képernyőn (Zay László) yp Summary, Aus dem Inhalt

Next

/
Oldalképek
Tartalom