Diakonia - Evangélikus Szemle, 1992

1992 / 1. szám

A cikkek bevezető sorait Bízik László, Jánosy István és Muntag Ildikó írta. A DIAKONIA melléklete: Meditáció képben és szóban. Szák András kisplasztikái Bízik László szövegével. Kedves Olvasóink! Örömmel közöljük, hogy régi vágyunk teljesüléseként le­hetővé vált a DIAKONIA évenként 4 számban történő megjelentetése. Ezzel növelhetjük a lap tartalmának időszerűségét, és jobban eleget tehetünk a frissesség követelményének. Egy szám árát az eddigi 80 forint helyett 70 forintra csökkentjük, hogy az évi előfizetés összege ne jelentsen túlságos terhet. Számítunk gyakrabban bekopogtató folyóiratunk örvendetes fogad­tatására és olvasóink további hűségére. {A szerkesztőség) JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Benczúr László lelkész Bízik László lelkész Bozóky Éva újságíró Böjtös Sándor lelkész Dr. Ferdinánd István teológiai tanár Hárs Ernő költő Dr. Jeleníts István piarista tartományfőnök Kézdy Edit tanár H. Kolba Judit művészettörténész Dr. Mányoki János könyvtáros Dr. Rédey Pál lelkész Szák András grafikus Tarbay Ede költő Taizé-i szerzetestestyérek Takáts Gyula irodalomtörténész D. Dr. Vajta Vilmos teológiai tanár D. Veöreös Imre lelkész C'i Veöreöslmre ^ * Az Üj szövetség színgazdagsága János levelei /■Q Mányoki János válogatása Magyar prédikátorok írásaiból sq Kulturális figyelő 'J-' Népfőiskola tegnap, ma, holnap (Veöreös Imre) — Dietrich Bonhoeffer élettörténete (Bozóky Éva) — Az emberiesség ügynöke (Bojtos Sándor) — Feuchtwanger: Jud Süss (Rédey Pál) — Szalatnai Rezső: A Duna költői (Bojtos Sándor) — A külföldi egyházi sajtóból: Tévedtünk? Vét­keztünk? (Benczúr László) rjy Summary, Aus dem Inhalt

Next

/
Oldalképek
Tartalom