Diakonia - Evangélikus Szemle, 1992

1992 / 3. szám

E szám témái: szegénység — abortusz A következő szám témája: kisebbség Tessedik Sámuel (1742—1820) szarvasi evangélikus lelkész, író, pedagógus, a gyakorlati irányú népnevelés és a hazai mezőgazdasági kultúra kiemelkedő úttörője. Születése 250. évfordulója alkalmából jelen számunkban néhány részletet közlünk önéletrajzából. Tessedik Sámuel: önéletírás. Ford.: Zsilinszky Mihály — in: Tessedik Sámuel — Berzeviczky Gergely: A parasztok állapotáról Ma­gyarországon (Vál., szerk....: Zsigmond Gábor.) Bp. 1979. Gondolat (A magyar néprajz klasszikusai.) A DIAKONIA melléklete: Meditáció képben és szóban. Forgács Jenő szobrai Bízik László szövegével. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Andorka Rudolf akadémikus Bárdossy György szociológus Bízik László lelkész Bozóky Éva újságíró Csepregi Béla lelkész Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár Ferencz Győző író Kolosi Tamás szociológus Kovács Imre lelkész Lafferthon Judit szociológus Dr. Mányoki János könyvtáros Ötvös Péter irodalomtörténész Dr. Reuss András teológiai tanár Soltész Beáta szociológus Tóth István György szociológus D. Veöreös Imre lelkész CC Ferencz Győző Nemes Nagy Ágnes (1922—1991) r "7 Veöreös Imre ^ ' Az Újszövetség színgazdagsága A többi levél (Zsid, Jak, lPt, Jud, 2Pt) sr-j Kovács Imre U ' Téli fák ködben (vers) /O Kulturális figyelő Biblia — Kazinczy Ferenc szavaival (Fabiny Tibor) — Tomka Miklós: Magyar katolicizmus 1991 (Bárdossy György) — Európai Protestáns Nagygyűlés Budapesten (B. L.) — Bottá István: Huszár Gál élete, mű­vei és kora (Ötvös Péter) — Juliana Ray: Jövevények és vándorok (Bo- zóky Éva) — Barlay ö. Szabolcs: Balassi Bálint, az istenkereső (Veöreös Imre)

Next

/
Oldalképek
Tartalom