Diakonia - Evangélikus Szemle, 1990

1990 / 1. szám

r /T Takácsné Kovácsházi Zelma - Bohus Imre A jövő nemzedék hitéért rn FerdinándIstván 0*5 Dosztojevszkij emberképe Veöreös Imre (^J Az Újszövetség színgazdagsága Márk és Máté evangéliuma _ , Kulturális figyelő / 0 Karner Károly: Időszerű hitvallás (Madocsai Miklós) - Ordass Lajos: Az imád­kozásról (Tarjáni Gyula) - Kékén András: Deák téri esték (Csepregi Zoltán) - Képes Géza: Örök szomjúság (Jánosy István) - Az Eperjesi graduál. Közzé­teszi és bevezeti Ferenczi Ilona (H. Hubert Gabriella) - Platón: Az állam. For­dította és a jegyzeteket írta: Jánosy István (Vekerdi László) - Krisztus utolsó megkísérlése (Veöreös Imre) - Misszió vagy dialógus? (Reuss András) - Hu­szár Tibor: Bibó István (Bozóky Éva) - Mivel vannak teli az üres mozik? (Zay László) - Mai hitvallás 95 Summary, Aus dem Inhalt A folyóirat borítóján - elöl kicsinyített alakban, a hátsó oldalt teljesen betöltőén - egy IV. századból származó római kori boltozat-tégla képét látjuk. A tégla készítője a nyers agyagra még kiégetés előtt ujjbeggyel rárajzolta Krisztus nevének kezdőbe­tűit (a görög X és P betűt). A szekszárdi múzeumban őrzött, Újdombóváron 1933- ban felszínre került tégla egy ókeresztény sírból származik, Dunántúlnak arról a he­lyéről. Mint folyóiratunk emblémájának hármas szimbolikus jelentősége van. Jelké­pezi a lutheri kereszténység összefüggését az egyház előző századaival: valljuk az anyaszentegyház folytonosságát. Lelőhelye emlékeztet bennünket, hogy feladatun­kat magyar földön, e nép körében végezzük, magunkénak vallva a határainkon túli magyarságot is. A két görög betű hitünk és életünk középpontjába a megfeszített és feltámadt Krisztust állítja. • Folyóiratunk előfizetőinek és vásárlóinak megértését kérjük a Diakonia árának kis­mértékű emelése miatt. Az évi előfizetési díj 160,- Ft, az egyes számok ára 80,- Ft. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Albert Zsuzsa szerkesztő Dr. Andorka Rudolf egyetemi tanár Benczúr László lelkész Bohus Imre lelkész Bozóky Éva újságíró Böjtös Sándor lelkész Buthy Ella diakonisszanóvér Dr. Cseh-Szombathy László szociológus Csepregi Zoltán tanár id. Fasang Árpád zenepedagógus Dr. Ferdinánd István ny. teol. tanár Dr. H. Hubert Gabriella irodalomtörténész Imre Mária Reményik-kutató Jánosy István író Kovács Pál lelkész Liska Endre tanár Madocsai Miklós lelkész Nagy László lelkész Rába György költö Dr. Reuss András teol. tanár Dr. Sólyom Jenó akadémikus Szépfalusi István lelkész Takácsné Kovácsházi Zelma lelkész Tarjáni Gyula lelkész Túrmezei Erzsébet diakonisszatestvér Dr. Vekerdi László tudománytörténész Veöreös Imre lelkész Zay László újságíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom