Diakonia - Evangélikus Szemle, 1990

1990 / 2. szám - Summary, Aus dem Inhalt

Contents Inhaltsverzeichnis Mrs. Takács Zelma Kovácsházi: Glory of God, Peace of Man (meditation based on Romans, 1,18-25.) János Szentágothai: Confession on Luthera­nism* Nóra Ittzés: Biblical Affects on a poem by Milán Füst - For the 400th Anniversary of the Károlyi translation of the Bible. Iván Szelényi: On Totalitarianism and De­mocracy* László Benkó: The Hungarian Society in So­pron -1790-1990 Károly Friedrich: Anniversary in the Con­gregation of Sopron István Fried: Writer Portraits by Sándor Márai* Béla Csepregi: Present Perspectives of Evan­gelization Marti Kurt: Poems László Benczúr: Contemporary Theologi­ans: Küng, a debated Catholic Miklós Bodrog: Fragile Compass of Life - the Psychology of Conscience György Könczei: Perfect God - Deficient Man - History, Rehabilitation, modern Society Tibor Schulde Peter Bornemisza’s Prayer of Confession Imre Veöreös: The colourful New Testa­ment - the Evangelium according to Luke Vilmos Frenyó: Jacob and the Genetics Miklós Bodrog: Roundabout Ways (Poem) H. W. Longfellow: Poems Győző Ferencz: Poems Ede Torbay: Poems Cultural Review: Sándor Tatay (István Jáno- sy) - Mozart and Barth (László Benczúr)- Peter Popper: Path getting back to itself (Ildikó Muntag) - Karl Rahner: Prayers of Life (Gyula Tarjáni) - Charles Baude­laire: Artificial Heavens (Elekes ^uzson­na) - Ferenc Fejtő: Sentimental Journey (Sándor Cserháti) - István Fried: Ways and Wrong Ways in East-Central Europe­an Literatures (Sándor Olasz) - Áron Ta­mási: My Home Land (Aranka Ugrin) - József V. Molnár: Face of the Sun (Eva Bozóky) - Bertalan Korompay: Xiong Finnish Tracks (János Mányoki) - Our treasures forgotten: The Pioneer of the Hungarian Geography (Jenő Szigeti) - Zoltán Turóczy: Sermons (Imre Veöreös)- From the Church Press (Imre Veöreös)- C. G. Jung: The Psychology of the Sub­conscious (Eva Bozóky) * Brief Resumé on Page 95. Ára: 80 Ft Zelma Takács-Kovácsházi: Ehre Gottes und Friede des Menschen (Meditation über Röm 1,18-25) János Szentágothai: Bekenntnis über das Luthertum* Nóra Ittzés: Biblische Einflüsse in einem Gedicht Milán Füsts - Zum 400jährigen Jubiläum der Károtyi-Bibel Iván Szelényi: Über Totalitarismus und De­mokratie* László Benkó: Die Ödenburger Ungarische Gesellschaft -1790-1990 Károly Friedrich: Festliches Jubiläum in der Ödenburger Gemeinde István Fried: Die Schriftstellerporträts von Sándor Márai* Béla Csepregi: Die heutigen Perspektiven der Evangelisation Gedichte von Kurt Marti László Benczúr: Theologen unserer Zeit: Hans Küng, der umstrittene Katholik Miklós Bodrog: Der empfindliche Kompaß unseres Lebens - Die Psychologie des Gewissens György Könczei: Der vollkommene Gott und der behinderte Mensch - Geschichte, Rehabilitation, moderne Gesellschaft Tibor Schulde Péter Bornemiszas Beichtge- bet Imre Veöreös: Der Farbenreichtum des Neuen Testaments - Das Lukasevangeli­um Vilmos Frenyó: Jakob und die Genetik Miklós Bodrog: Umwege (Gedicht) Gedichte von 11. W. Longfellow Gedichte von Győző Ferencz Gedichte von Ede Tarbay Kulturelle Rundschau: Sándor Tatay (István Jánosy) - Mozart und Barth (László Benczúr) - Péter Popper: Der in sich zu­rückkehrende Pfad (Ildikó Muntag) - Karl Rahner: Die Gebete des Lebens (Gyula Tarjáni) - Charles Baudelaire: Die künstlichen Himmel (Zsuzsanna Ele­kes) - Ferenc Fejtő: Gefühlvolle Reise (Sándor Cserháti) - István Fried: Wege und Irrwege in den Literaturen Ostmit- telreuropas (Sándor Olasz) - Áron Ta­mási: MeineHeimat (Aranka Ugrin) - Jó­zsef Molnár V.: Das Antlitz der Sonne (Éva Bozóky) - Bertalan Korompay: Auf finnischen Spuren (János Mányoki) - Un­sere vergessenen Werte: Der Pionier der ungarischen Geographie (Jenő Szigeti) - Zoltán Turóczy: Predigten (Imre Veöre­ös) - Über die Psychologie des Unbe­wussten (Éva Bozóky) - Aus der kirchli­chen Auslandspresse (Imre Veöreös) * Kurze Zusammenfassung des Artikels auf S. 96.

Next

/
Oldalképek
Tartalom