Diakonia - Evangélikus Szemle, 1990

1990 / 2. szám

_ Ferencz Győző JJ Versek Bodrog Miklós Életünk kényes iránytűje A lelkiismcrct lélektana /C 7 Schulck Tibor u Bornemisza Péter gyónó imádsága Vcörcös Imre 64 az Újszövetség színgazdagsága Lukács evangéliuma 'j a Frcnyó Vilmos ' ^ Jákob és a genetika 70 Kulturális figyelő ° Tatay Sándor (Jánosy István) - Mozart és Barth (Benczúr László) - Zsebbe való útravaló (Muntag Ildikó) - Karl Rahner: Az élet imádságai (Tarjáni Gyula) - Charles Baudelaire: A mesterséges mennyországok (Elekes Zsu­zsanna) - Fejtő Ferenc: Érzelmes utazás (Cserháti Sándor) - Fried István: Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban (Olasz Sándor) - Tamási Áron: Szülőföldem (Ugrin Aranka) - Gyermekrajzok üzenete (Bozóky Éva) - Korompay Bertalan: Finn nyomokon (Mányoki János) - Elfelejtett értéke­ink: A hazai földrajztudomány úttörője (Szigeti Jenő) - Túróczy Zoltán: Posztillás könyv (Veörcös Imre) - „A világ fele a belső világ” (Bozóky Éva) - Poézis nélküli teológia ellen (Veöreös Imre) 95 Summary, Aus dem Inhalt A cikkek bevezető sorait - ahol nincs szerkesztői jelzés - Muntag Ildikó szerkesz­tőbizottsági tag írta. Hibaigazítás. Az előző, 1990/1. szám 21. és 22. oldalán a Reményik Sándorral kap­csolatos kéjK'k alá írt nevek nem balról jobbra, hanem fordítva olvasandók. A 42. oldalon a 8. sorban a győri diakonisszaanyaház lelkészeinek felsorolásából kimaradtak a Szabó József után következett igazgató-lelkészek nevei: Veöreös Im­re, Nagy Gyula, Sümeghy József. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Bcnkő László ny. egyetemi tanár Benczúr László lelkész Dr. Bodrog Miklós lelkész, pszichoterapeuta Bozóky Éva újságíró Csepregi Béla lelkész Dr. Cserháti Sándor teológiai tanár Elekes Zsuzsanna szociológus Ferencz Gyózó szerkesztő, tanár Dr. Frenyó Vilmos biológus Dr. Fried István egyetemi tanár Dr. Friedrich Károly tanár, könyvtáros Hárs Fmő író lttzés Nóra tanár Jánosy István József Attila-díjas író Könczei György szociológus Dr. Mányoki János könyvtáros Muntag Ildikó könyvtáros Dr. Ódor László irodalomtörténész Olasz Sándor irodalomtörténész Dr. Szigeti Jenő, a HJM. Adventista Egyház elnöke Scholz László lelkész Dr. Szelényi Iván egyetemi tanár (Los Angeles, Budapest) Szentágothati János akadémikus Takácsné Kovácsházi Zelma lelkész Tarbay Ede író Tarjáni Gyula lelkész Ugrin Aranka főszerkesztő Veöreös Imre lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom