Diakonia - Evangélikus Szemle, 1990

1990 / 1. szám

DIAKONIA A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA XII. évfolyam 1990. 1. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG VEÖREÖS IMRE szerkesztő NAGY LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Frenkl Róbert if j. Görög Tibor Harmati Béla Jánosy István Kamer Ágoston Kneffel Pál Muntag Ildikó Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szebik Imre Szokolay Sándor Vankó Péter Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya - Felelős kiadó: Veöreös Imre - Szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Budapest Vin., Puskin u. 12.1. em. 1088 Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente két­szer: tavasszal és ősszel - Előfizetési díj 160,- Ft, egyes szám ára 80,- Ft - Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is - Utcán árusítja a Magyar Posta - Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX. Ráday u. 1.) - Csekkszámlaszám 516- 220 278 - Pallas Nyomda, Lajosmizse - Felelős nyomdavezető: Ablaka István Index: 25 198 ISSN 0139-1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom