Diakonia - Evangélikus Szemle, 1989

1989 / 1. szám - Diakonia tartalomjegyzéke 1979–1988

98 DI AK ONI A TARTALOMJEGYZÉKE 1979—1988 Komjáthy Miklós: „Anima naturaliter Christiana” — Emlékezés Gyóni Má­tyásra 81. 2. 43—46 Vargyas Lajos: Búcsú Zolnay Lászlótól 85. 2. 12—14 Karner Károly: A soproni 1681-i országgyűlés emlékezete 81. 2. 50 Karner Károly köszöntése (Veöreös Imre) 82. 1. 55 Groó Gyula: Podmaniczky Pál születésének 100. évfordulójára 85. 1. 36—42 Trajtler Gábor: Bach egyetemessége (300. évf.) 85. 1. 57—58 Rédey Pál: Emlékezések Bajcsy-Zsilinszky Endrére 85. 2. 61—65 Albert Schweitzer beszéde 85. 2. 49—52 Benczúr László: Gy. Szabó Béla emlékezetére 86. 1. 64—65 Bilibok Péterné: Emlékezés Vajda Péterre 86. 1. 93 Trajtler Gábor: In memóriám Gárdonyi Zoltán 86. 2. 33—34 Benczúr László: Száz éve született Barth Károly 86. 2. 35—39 Prőhle Károly: Felemelt mutatóujj — Emlékezés Prőhle Jenőre 86. 2. 42—43 Veöreös Imre: Szabó József emlékezete 87. 1. 15—24 Reuss András: Lukács József emlékének 87. 1. 93 Nagy Gyula: Káldy Zoltán 87. 2. 3—6 Fried István: Székács József sírjánál 87. 2. 50—51 Komjáthy Miklós: Emlékezés Vladár Gáborra 87. 2. 83—86 Szigeti Jenő: A versmondó Székács József 87. 2. 94 Hafenscher Károly: 25 éve halt meg XXIII. János pápa 88. 1. 25—28 Martin Luther King írásával emlékezünk Gandhira 88. 1. 60 Szigeti Jenő: Híradás a régi Cinkotáról 88. 1. 93 Scholz László: Toyohiko Kagava 88. 2. 59—63 Szigeti Jnő: A szabadságharc csángó evangélikus hősei 88. 2. 91—92 Komjáthy Miklós: A 800 éves magyar írásbeliség kapcsán 82. 1. 83—84 Jánosy István: Találkozásom Nagy Elemérrel 86. 1. 27—30 Prőhle Károly: A 450 éves Ágostai Hitvallás 80. 2. 3—7 Káldy Zoltán: Egyházunk utolsó 40 esztendeje 85. 1. 9—14 Nemeskürty István: A felekezeti viszályokon túllépő Pázmány 87. 2. 25—28 Komjáthy Miklós: A 90 éves Mályusz Elemér köszöntése 88, 2. 55 Egyháztörténelem Ottlyk Ernő: Egyházunk első találkozása a szocialista forradalommal 79. 1. 21—28 Zolnay László: Budavári kövek és a reformáció 79. 1. 32—40 Bottá István: „A magyar Luther” — Üj szempontok a Dévai-kutatáshoz. 79. 1. 45—51 Fabiny Tibor: Kossuth Lajos levelezése a szegedi evangélikusokkal 79. 1. 55—64 Bottá Istvn: Dévai Mátyás és Serédy Gáspár 79. 2. 72—79 Ritoókné Szalay Ágnes: Albani Csirke György, Melanchton magyar tanít­ványa 80. 2. 15—21 Bozóky Éva: Isten kezében (Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából) 81. 1. 67—76 és 81. 2. 60—67 Fabiny Tibor: A Türelmi Rendelet értékelése 81. 2. 23—28 Fabiny Tibor: A soproni líceum reformkori diákjai 82. 2. 3—6 Csepregi Béla: Népfőiskolái munkánk négy évtized távolából 79. 2. 85—88

Next

/
Oldalképek
Tartalom