Diakonia - Evangélikus Szemle, 1989

1989 / 1. szám

DIAKOMA A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA XI. évfolyam 1989. 1. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG NAGY GYULA, a szerkesztőbizottság elnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vankó Péter Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Nagy Gyula — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Pus­kin u. 12. I. em. 1088 Tel.: 382-360 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusitja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám 516—220.278 — Széchenyi Nyomda, Győr 89.8180 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1953

Next

/
Oldalképek
Tartalom