Diakonia - Evangélikus Szemle, 1988

1988 / 2. szám

DIAKONIA A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA X. évfolyam 1988. 2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: NAGY GYULA, a szerkesztőbizottság elnöke f FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztőbizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vankó Péter Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Nagy Gyula — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Pus­kin u. 12. I. em. 1088 Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: 516—220.278 — Széchenyi Nyomda, Győr 88.5745 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1953

Next

/
Oldalképek
Tartalom