Diakonia - Evangélikus Szemle, 1988

1988 / 1. szám

DIAKOMA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA X. évfolyam 1988. 1. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: NAGY GYULA, a szerkesztőbizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztőbizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Nagy Gyula — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Pus­kin u. 12. I. em. 1088. Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: 516—220.278 — Széchenyi Nyomda, Győr 88.3238 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató ISSN 0139—1953 Index: 25 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom