Diakonia - Evangélikus Szemle, 1987

1987 / 2. szám - Summary, Aus dem Inhalt

Contents Inhaltsverzeichnis Gyula Nagy: t Zoltán Káldy* Walter Lüthi: Jesus’ Parable of the Leaven* István Jeleníts: Reading-diary about Attila József* Imre Kovács: Pondering over Attila József’s Death István Nemeskürty: About Péter Páz­mány* László Makkal: The Protestant Prin­ciple in István Bibó’s Life-work Imre Wellmann: From Mohács to the Reoccupation of Buda György Rába, István Jánosy, Valéria Koch, Éva Czipri: Poems János Kröhling and Gábor Zoboki: Late Bai'ock Church Architecture in South Transdanubia István Fried: In Memóriám Bishop József Székács Péter Vankó: Connection between Theology and 20th Century Physics* John Hus’ Song Tuula Pohjalainen: Women in the Finnish Church Éva Bozóky: Theological Students on Correspondence Courses — Why? Béla Udvaros: About, The Merchant of Venice Miklós Bodrog: Help or Hindrance? — Our Role Personality: the Jung ’persona’ Miklós Komjáthy: Who Remembers Gábor Vladár? Kristóf Halász: Plant Psyché?* Cultural Review: .’Culture and So­ciety in 18th Century Hungary’ — Exhibition (Sándor Magassy Sr.) — Lóránt Kabdebó: Lőrinc Szabó (Er ­nő Hárs) — Our Forgotten Treasu­res: The Poetry Reciting József Székács (Jenő Szigeti) — Search­light (János Reisinger, István Ra- kovszky, Imre Veöreös) Excerpts from Frigyes Karinthy’s Wri­tings ‘Brief résumé of article on page 95, Gyula Nagy: f Zoltán Káldy* Walter Lüthi: Jesus' Gleichnisrede vom Sauerteig* István Jeleníts: Lesertagebuch über Attila József* Imre Kovács: Nachsinnen über Attila Józsefs Tod István Nemeskürty: Über Péter Páz­mány* László Makkal: Das protestantische Prinzip in István Bibós Lebens­werk Imre Wellmann: Von Mohács bis zur Wiedereroberung Budas* Gedichte von György Rába, István Jánosy, Valéria Koch und Éva Czipri János Krähling und Gábor Zoboki: Spätbarocke Kirchbauten in Süd- transdanubien István Fried: Erinnerung an Bischof József Székács Péter Vankó: Die Verbindung zwi­schen der Theologie und der Physik des 20. Jahrhunderts* Ein Lied von Jan Hus Tuula Pohjalainen: Die Frau in der finnischen Kirche Éva Bozóky: Fernstudium Theologie — warum? Béla Udvaros: Über den Kaufmann von Venedig Miklós Bodrog: Hilft es oder zehrt es ab? — Unsere Rollenpersönlichkeit: die Jungsche „persona” Miklós Komjáthy: Wer erinnert sich an Gábor Vladár? Kristóf Halász: Pflanzenseele? Kulturelle Rundschau: „Kultur und Gesellschaft im Ungarn des 18. Jahrhunderts” — Ausstellung (Sán­dor Magassy sen.) — Lóránt Kab­debó: Lőrinc Szabó (Ernő Hárs) — Unsere vergessenen Werte: Der Rezitator József Székács (Jenő Szi­geti) — Scheinwerfer (János Rei­singer, István Rakovszky, Imre Veö­reös) Auszüge, aus Schriften von Frigyes Karinthy ‘Kurze Zusammenfassung des Arti­kels siehe S. 96 Ära: 65 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom