Diakonia - Evangélikus Szemle, 1987

1987 / 1. szám

DIAKQNIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA IX. évfolyam 1987. 1. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÄLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Káldy Zoltán — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12., I. em. 1088. Tel: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendel­hető a fenti tímen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protes­táns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: 516— 220.278 — 87.2702/20-1. Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató Index: 25 198 ISSN-1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom