Diakonia - Evangélikus Szemle, 1986

1986 / 2. szám

DIAKOMA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA VIII. évfolyam 1986. 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÁLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifí. Görög Tibor Hafenscher Károly Flarmati Béla Jánosy István Kamer Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Káldy Zoltán — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Pus­kin u. 12. I. em. 1088. Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősz­szel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protes­táns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: 516—220, 278 — 86.2702/20-2. Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezér- igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom