Diakonia - Evangélikus Szemle, 1985

1985 / 1. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1985.1. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÄLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Káldy Zoltán — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Pus­kin u. 12. 1088 I. em. Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre történő küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: Budapest 516—220.278 — 85.2702/20-01. Zrínyi Nyomda, Bp. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató. Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom