Diakonia - Evangélikus Szemle, 1984

66 Fabiny Tamás Isten kommunikációja a világgal ■yQ Dér Endre < * * 'J Anyám titka (novella) 75 Körkérdés: Keresztyén életvitel ma 79 Kulturális figyelő Luther Márton emlékezete. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban (Péter Márta, Urbach Zsuzsa, Fabiny Tibor) — Prőhle Károly: Luther Márton négy hitvallása (Szabó Lajos) — Isten kémje. Pierre Joffroy könyve Kurt Gersteinről (Komjáthy Miklós) — Weltler Jenő 75 éves (Fasang Árpád) — Fényszóró (Bozóky Éva, ifj. Fabiny Tibor) — A kül­földi egyházi sajtóból: Vancouver 1983 (Reuss András) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt Luther Márton születésének 500. évfordulójára a Szépművészeti Múzeumban rendezett kiállításról közlünk képeket ebben a számunkban. A fényképeket Erdőkürti Zsuzsanna és Szenczi Mária készítette. A kiállításról szóló írásaink a Kulturális figyelő élén olvashatók. Luther Márton az Isten jélenvalóságáról című írásunk idézetei a bekezdések sor­rendjében Luther műveinek következő helyein találhatók: WA 26; 339—340. — 26; 421—422. — 23; 135, 137. — 140, 1; 360—361. A Luther-szövegek Endreffy Zoltán fordítása. Az Orosházi Evangélikus Gimnázium évkönyvéből (1942—43. tanév) közlünk részleteket e számunkban. Írójuk Csizmadia György, a kötetet összeállító igaz­gató. A részletek a folyóiratunkban közölt sorrendben az évkönyv 36., 34—35., 18. és 22. oldalain találhatók. A részletek címét folyóiratunk számára Bre- bovszky Gyula lelkész, az emléksorok közlője adta. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bozóky Éva újságíró Dér Endre író Fabiny Tamás segédlelkész Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár ifj. dr. Fabiny Tibor egyetemi tanársegéd Fasang Árpád zenetanár Dr. Frenfel Róbert orvos, egyetemi tanár Dr. Harmati Béla lelkész Hárs Ernő író Imre Mária Reményik-kutató Jánosy István író Dr. Káldy Zoltán püspök Dr. Keresztury Dezső akadémikus Dr. Komjáthy Miklós történész Péter Márta művészettörténész Reuss András lelkész Ritoókné, dr. Szalay Ágnes irodalomtörténész Dr. Schmid, Hans Heinrich teológiai tanár (Zürich) Szabó Lajos lelkész Dr. Urbach Zsuzsa művészettörténész Veöreös Imre lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom