Diakonia - Evangélikus Szemle, 1984

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA VI. évfolyam 1984. 1. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÄLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő: Dr. Káldy Zoltán — Felelős kiadó: Harkányi László — Szerkesztőség és kiadó­hivatal; 1088 Budapest VIII. Puskin u. 12. I. em. Telefon: 142-074 — Megjele­nik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 110,— Ft, egyes szám ára 55,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre történő küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest, IX. Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: Budapest 516—220.278 — 84.2702/20-01. Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom