Diakonia - Evangélikus Szemle, 1983

1983 / 1. szám

—7/-\ Veöreös Imre / V7 Egy sikerkönyv, amely választ vár tőlünk-j-j Dér Endre / ' Sötétség és napsugár (novella) Bodrog Miklós öl Lelkünk tudattalan világa 0 _ Kulturális figyelő Ö-? új énekeskönyvünk dallamai (Sulyok Imre) — Andorka Rudolf: A tár­sadalmi mobilitás változásai Magyarországon (Molnár Attila) — A ma­gyar film a világ szeme ,előtít (Zay László) — Csapodiné Gárdonyi Klá­ra: Európai kódexfestő művészet (Papp Istvánná) — Fényszóró (Bozóky Éva) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt E számunkat Olasz Ferenc felvételei díszítik falusi temetők síremlékeiről. A hozzá mellékelt szövegek az új Evangélikus énekeskönyv régi magyar éne­keiből valók. • E számunkban lapaljon közölt Bultmann-iaézetek lelőhelye: 15. oldaton: Rudolf Bultmann: Zur Frage der Entmythologiesierung. Antwort an Karl Jaspers. In: Kerygma und Mythos. III. k. Hamburg 1966. 58—59. 54. oldalon: Rudolf Buütttwann: Humanismus und Christentum. 1953. In: Rudolf Bultmann: Glaube und Verstehen. III. k. 3. kiad. Tübingen 1965. 73—75. 80. oldalon: Rudolf Bultimann: Jesus Christus und die Mythologie. Das Neue Testament im Licht der Bibélknitik. Hamburg ,1964. 98—101. A róla szóló tanulmánnyal együtt egy szál kései virág Bultmann sírjára. A részleteket Dóka Zoltán válogatta és fordította. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Balázs Katalin tanár Dr. Bodrog Miklós lelkész, pszicho- terapeuta Bozóky Éva újságíró Dér Endre író Erdélyi Zsuzsanna néprajz-kutató ifj. dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár­segéd Dr. Káldy Zoltán püspök Kutas Kálmán ny. lelkész Dr. Lüihrmann, Dieter, teológiai tanár (Marburg) Molnár Attila szociológus Papp Ivánné könyvtáros Dr. Sykes, Stephen W., teológiai tanár (Durham) Dr. Szigeti Jenő, a Szabadegyházak Lelkészképző Intézetének igazgatója Schmitt Hedvig ny. énektanár Sulyok Imre zeneszerző, kutató Veöreös Imre lelkész Zay László újságíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom