Diakonia - Evangélikus Szemle, 1983

1983 / 2. szám

fiA Hárs Ernő Sopron (vers) rjjr Jánosy István O'J Párbeszéd (vers) rj Kutas Kálmán 0 I Himnusz (vers) PQ Udvaros Béla Oö Madách Tragédiája 100 éve a színpadon Bárdos Kornél 75 A kőszegi iskolarektor szerződése a XVII, században Az evangélikus zenei nevelés emléke ■y q Kutas Kálmán 1 'U Csak pára minden (vers) 80 Körkérdés: Keresztyén életvitel ma q a Kulturális figyelő öi Az ember állapota és a megtérés folyamata — Augustinus: Vallomások (iff. Fabiny Tibor) — Az elfogulatlanság buktatói — Friedenthal köny­ve Lutherról (id. Magassy Sándor) — Fényszóró (Fasang Árpád, Ben­czúr László, id. Magassy Sándor, Vaöreös Imre) — A külföldi egyházi sajtóból: Feminizmus a teológiában (Reuss András) 95 Summary Aus dem Inhalt Folyóiratunk e száma Luther Márton születésének 500. évfordulójára jelenik meg. A reformátorral és a reformációval kapcsolatos cikkeink az ünneplésbe kapcsolódnak — a jelenben való tanúságtételül. , • E számunk fényképeit Rázsó András és Szenczi Mária készítette. A jelen számunkban közölt lapalji Luther-idézetek a De servo arbitrio c. művé­ből vannak. Lelőhelyük a Kurt Aland kiadásában megjelent Luther deutsch soro­zat III. kötetében (Berlin, 1949) sorrend szerint a következő oldalakon: 162—183., 168—169., 246. A részleteket Dóka Zoltán válogatta és fordította. — Luther Márton az evangéliumról és a hitről című bevezető írásunk Luther-szövege Endreffy Zoltán fordítása. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Bárdos Kornél zenetörténész Benczúr László lelkész Bozóky Éva újságíró ifj. dr. Fabiny Tibor egyetemi tanársegéd Fasang Árpád zenetanár Dr. Hafenscher Károly lelkész Hárs Ernő író Jánosy István író Kutas Kálmán ny. lelkész id. Magassy Sándor lelkész Dr. Mostert, Walter teológiai tanár (Zürich) Dr. Nagy Gyula püspök Reisinger János irodalomtörténész Reuss András lelkész Sulyok Elemér bencés teológiai tanár, Pannonhalma Szegedy-Maszák Mihály egyetemi docens Udvaros Béla színházi rendező Dr. Urbach Zsuzsa művészettörténész Vajda Aurél ny. főiskolai tanár Veöreös Imre lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom