Diakonia - Evangélikus Szemle, 1982

1982 / 1. szám

Halász Kristóf A bennünk lakozó orvos A sebgyógyulás és regeneráció vezérlése Angelus Silesius Párversek az Arkangyali vándor-ból (továbbá a 77. oldalon) (Hárs Ernő fordítása) 60 Szalatnai Rezső írói örökségéből Nemzet és emlékezet Z~J Bodrog Miklós Láthatatlan árnyékunk C. G. Jung pszichológiája nyomán 'y 1 Bozóky Éva A család a változó világban 78 Körkérdés: Keresztyén életvitel ma 83 Kulturális figyelő A nyolcszázéves magyar írásbeliség kapcsán (Komjáthy Miklós) Az álmok útja végtelen — Jánosy István versei (Pomogáts Béla) Kései visszhang — Sántha György két verseskötetéről (Rab Zsuzsa) Popper Péter: A belső utak könyve (Veöreös Imre) Annie Hall és Manhattan (Varga Ilona) Fényszóró (Papp Ivánná, Takácsné Kovácsházi Zelrna, Veöreös Imre) 96 Summary 96 Aus dem Inhalt • A Rudnay-festményekről készült fényképeket Magyar Jánosné készí­tette. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Bodnár Éva művészettörténész Dr. Bodrog Miklós lelkész Bozóky Éva újságíró Dóka Zoltán lelkész Halász Kristóf biológus Hárs Ernő író Jánosy István író Jékely Zoltán költő t Keresztury Dezső költő, irodalomtör­ténész Dr. Komjáthy Miklós történész Dr. Makkai László történész, reformá­tus teológiai tanár Nagy Elemér építész Dr. Nagy Gyula teológiai tanár Papp Ivánné könyvtáros Pomogáts Béla irodalomtörténész Rab Zsuzsa író Reuss András lelkész Takácsné Kovácsházi Zelma lelkész Dr. Tomka Miklós szociológus Varga Ilona technikus Veöreös Imre lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom