Diakonia - Evangélikus Szemle, 1982

1982 / 2. szám

ss Théodore de B'eze Meditáció a hatodik zsoltárról s q Dér Endre Fehér ingben (ténynovella) Stefan George Isten útja melyre lépünk (Hárs Ernő fordítása) Bodrog Miklós Memento (vers) ■jo Szőnyi Etelka ‘ 3 Versfőkben elrejtett név — egy ismeretlen prédikátor 78 Körkérdés: Keresztyén életvitel ma O / Kulturális figyelő Az érett értelem esszéi — T. S. Eliot: Káosz a rendben (ifj. Fabiny Tibor) — Vallomás a székely szombatosok perében (Szigeti Jenő) — Fényszóró (Sulyok Imre, Bozóky Éva, Takácsné Kovácsházi Zelma) — Nem hagyhatjuk szó nélkül — Walkó György: Faust és Mefisztó (Veöreös Imre) — A külföldi egyházi sajtóból: A világvallások béke- konferenciájának visszhangja (Reuss András) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt E számunk fényképeit Erdőkürti Zsuzsanna, Kéri Ádám és Magyar Jánosné készítette. A jelen számunkban közölt Luther-imádságok lelőhelye: Heute mit Luther beten. Herausgegeben von Frieder Schulz. 1978, Gütersloh. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Albrechtné dr. Erdei Klára irodalom- történész Dr. Andorka Rudolf szociológus Dr. Beke László művészettörténész Dr. Bodrog Miklós lelkész, pszicho- terapeuta Dr. Bognár József akadémikus, a Ma­gyar Tudományos Akadémia Világ- gazdasági Kutató Intézetének főigaz­gatója Bozóky Éva újságíró Dér Endre író Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár ifj. dr. Fabiny Tibor egyetemi tanárse­géd Hárs Ernő író Jánosy István, író Kéri Ádám képzőművész Dr. Magyar Imre orvosprofesszor Reisinger János irodalomtörténész Reuss András lelkész Sulyok Imre zeneszerző, kutató Dr. Szigeti Jenő, a Szabadegyházak Lel­készképző Intézetének igazgatója Szokolay Sándor zeneszerző, egyetemi tanár Szőnyi Etelka tanár Takácsné Kovácsházi Zelma lelkész Veöreös Imre lelkész Dr. Wildberger, Hans, teológiai tanár (Zürich)

Next

/
Oldalképek
Tartalom