Diakonia - Evangélikus Szemle, 1982

1982 / 2. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA IV. évfolyam 1982. 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÄLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Hafenscher Károly Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Ottlyk Ernő Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő: Dr. Káldy Zoltán — Felelős kiadó: Harkányi László — Szerkesztőség és kiadó- hivatal: 1088 Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. Telefon: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és ősszel — Előfizetési díj évi 110,— Ft, egyes szám ára 55,— Ft — Megrendelhető fenti címen, külföldre történő küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: Budapest 516-220.278 — 82.2702/2-02. Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándomé vezérigazgató Index: 25198 ISSN 0139-1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom