Diakonia - Evangélikus Szemle, 1981

1981 / 1. szám

s pv Karner Károly Adalékok Sopron iskolatörténetéhez /: y Bozóky Éva Isten kezében Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából (első rész) —j—j Hárs Ernő ' • A Luziádák első magyar fordítója Q-j Reisinger János öi- Heidegger költeménye q a Heidegger, Martin A gondolkodás tapasztalatáról 87 Kulturális figyelő Pázmány alakja mai művekben (Bottá István) Gondolatok színházi életünkről (Szirmai Zoltán) Fényszóró (Veöreös Imre) A külföldi egyházi sajtóból: házasság, vegyesházasság a felekezeti párbeszédben (Reuss András) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt E számunk fényképeit készítette Erdőkürti Zsuzsanna és Wagner Richárd. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bottá István lelkész Bozóky Éva újságíró Erdélyi Zsuzsanna néprajz-kutató ifj. Fabiny Tibor tanár Fasang Árpád zenetanár Dr. Frenkl Róbert orvos, egy. tanár Hárs Ernő író Jakus Imre ny. lelkész Dr. Karner Károly ny. teológiai tanár Dr. Káldy Zoltán püspök Dr. Nagy Gyula teológiai tanár Dr. Novák Mária szociológus Rába György költő, irodalomtörténész Reisinger János irodalomtörténész Reuss András lelkész Dr. Szentágothai János orvosprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Szirmai Zoltán lelkész Veöreös Imre lelkész Dr. Zolnay László archeológus

Next

/
Oldalképek
Tartalom