Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 2. szám

Nagy Gyula 58 A tudományos-technikai fejlődés mai távlatai A keresztyén etika új feladatok előtt A-i Kutas Kálmán Magasztos pillanat (vers) £r\ Jánosy István Háború a császárral — Részlet az István király című drámából Szopori Nagy Lajos 68 A Kalevala keletkezése — Egy magyar tudós hozzájárulása a rejtély megfejtéséhez ■70 Erdélyi József ' ^ Jézus imája, Emlékvers (versek) ~1 A Hajnal László Gábor ‘ * „S a mandulafa virágba borult!” — Nők, Luther-kabátban OO Rainer Mária Rilke Záródarab (Hárs Ernő fordítása) oo Fabiny Tamás O'-' Az ifjúság önértelmezése három fiatal író művében 07 Rainer Maria Rilke ö ' Az életem egyre nagyobb gyűrűket vet (Hárs Ernő f ordítása) 88 Kulturális figyelő Keresztury Dezső: így éltem (J. I.) Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság (Veöreös Imre) Magyar filmek etikája (Zay László) Fényszóró (Bozóky Éva) A külföldi egyházi sajtóból (Reuss András) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt E számunk fényképeit készítették: Erdőkürti Zsuzsanna, Magyar Já- nosné, Petrás István JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Altendorf, Hans-Dietrich, teológiai tanár, Zürich Bozóky Éva újságíró Dr. Czine Mihály irodalomtörténész, egyetemi tanár Fabiny Tamás teológiai hallgató Hajnal László Gábor író-szociológus Halász Kristóf biológus Hárs Ernő író Jánosy István író Dr. Káldy Zoltán püspök Dr. H. Kolba Judit régész Kutas Kálmán ny. lelkész Dr. Nagy Gyula teológiai tanár Dr. Prőhle Károly teológiai tanár Reuss András lelkész Ritoókné dr. Szalay Ágnes irodalomtörténész Szabadi Judit művészettörténész Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész Veöreös Imre lelkész Zay László újságíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom