Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 2. szám

DIAKONIA EVANGÉLIKUS SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA II. évfolyam 1980. 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG KÄLDY ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság elnöke FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztő bizottság társelnöke VEÖREÖS IMRE szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert if j. Görög Tibor Hafenscher Károly Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Komjáthy Miklós Nagy Gyula Ottlyk Érnő Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szokolay Sándor Vámos József Zolnay László Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő: Dr. Káldy Zoltán — Felelős kiadó: Harkányi László — Szerkesztőség és kiadó- hivatal: 1088 Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. Telefon: 142-074 — Megjelenik évente kétszer — Előfizetési díj évi 100,— Ft, egyes szám ára 50,— Ft — Megren­delhető fenti címen, külföldre történő küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható az evangélikus lelkészi hivatalokban és a protestáns könyves­boltban is (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: Budapest 516-220.278. 80 2702/2—02. Zrínyi Nyomda, Budapest. F. V.: Bolgár Imre vezérigazgató Index: 25198 ISSN 0139-1593

Next

/
Oldalképek
Tartalom