Délmagyarország, 2010. május (100. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-18 / 114. szám

2010. MÁJUS 20., CSÜTÖRTÖK MEGYEI TÜKÖR Az otthon új energiája l|| áram és földgáz kedvezményes áron! Jf I Válaszd a T-Home energiaszolgáltatását! • Rendszeres havi megtakarítás, 3 elérhető kedvezményszint • Több T-Home alapszolgáltatás esetén akár nagyobb kedvezmény ' • Lakossági ügyfeleinknek Budapest XVIII. kerületében, ( valamint Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen és ezen városok vonzáskörzetében kínáljuk energiaszolgáltatásunkat A részletekért hívd a 1412-t vagy látogass el a T-Pontokba! Ez ám a bajusz! Nagy József, a Vasúttörténeti Alapítvány titkára és párja, Fehér Anikó születésnapunkon mondja ki az igent, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA - 35 éve mint Kecskemétről „gyüttmönt" olvasom a la­pot. Rendszeres előfizető va­gyok. A MÁV-nál kommuni­kációs munkatárs is voltam, így szakmai kapcsolatunk is volt - fogalmaz Nagy József nyugdíjas vasutas, a Vasút­történeti Alapítvány kurató­riumi titkára. - Párom, Fehér Anikó ugyancsak kecskeméti, de jól beilleszkedett a szögediek kö­zé. 8 éve ismerkedtünk meg ­éppen május 22-én! Mostanra benőtt a fejünk lágya - élet­társi szerepünket felváltjuk: megházasodunk. A dátumot megismerkedésünk évfordu­lójára tűztük ki: idén május 22-ére. Nos, a DM születésnap­ja lesz házasságunk születése is egyben! - vázolja a „menet­rendet" az ismert vasutas. - Az újságból tanultam meg olvasni - mutatja be az egy évtizedes kapcsolat első állomását a 74 esztendős Ácsai Ferenc. Hűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az: „22 évig Tiszavasváriban dol­goztam a gyógyszergyárban. Elszakadtam a Tisza-parti vá­rostól, de szegedi kötődése­met nem tudtam elfelejteni: előfizettem a lapra, utánam küldték. Futballrajongóként arra voltam a leginkább kí­váncsi, mi történik a Szeollal, ezért a hétfői számot vártam legjobban. Általában szerdára ért hozzám". Olvasónk 1976-ban költözött vissza Sze­gedre, s lett a szegedi egyetem munkatársa. Petőfitelepi ott­honában már nem kell ennyit várnia a hírekre: a friss lapot hajnali 4 és 5 óra között meg­találja postaládájában. - Nagyon sokat köszönhe­tek Bagaméry Laci barátom­nak - szerintem ő a szegedi sportújságírás koronázatlan királya! - vallja Vitos György, Ossza meg velünk történetét! Kérjük kedves olvasóinkat, előfizető­inket: osszák meg velünk élményeiket, történeteiket! Rendszeresen je­lentkező rovatunkban és a delmagyar.hu-n is bemutatjuk a beérkezett sztorikat, jelentkezni a 62/567-817-es telefonszámon, ügyfélszolgálata­inkon és a marketing@delmagyar.hu e-mail címen is lehet. 100 éves a DÉLMAGYARORSZÁG Maximális kedvezmény: áram 5%, földgáz 8% 3 különböző T-Home lakossági alapszolgáltatás az energia felhasználás helyén történő igénybe­vétele esetén az egyetemes árhoz igazodva 100 ÉV, 100 TÖRTÉNET A JUBILÁLÓ DÉLMAGYARORSZÁGGAL Lakers-meccset ért a sajtóigazolvány nyomat, nem hiába... Hirtelen valaki erősen hátba veregetett, amikor meglátta a DM-logót az igazolványon: itt egy magyar srác, ráadásul délmagyaros! ­kiáltotta az öregúr vidáman, majd angolul beszélt a helyi rendezőkkel, és így csodálatos helyre, a VIP-szektorba kerül­tem, ahol italokat, szendvicse­ket is felszolgáltak a törzsven­dégeknek! Később kiderült, még az 50-es években disszi­dált Szegedről Amerikába, majd ott újságíróként is dolgo­zott a jótevőm... Ráadásul a DM-igazolványt látván még erős nosztalgiázásba is kezdett idegenbe szakadt egykori ha­zánkfia - meséli Vitos György, az immár 111 éves szegedi fut­ball (és a bajnok Debrecen) ál­landó krónikása, 25 sportkötet írója. - De nem ez volt a legna­gyobb élményem a Délma­gyarral - teszi hozzá -, ha­nem amikor édesapaként két­szer is átélhettem a semmihez sem hasonlítható élményt: mindkét fiam, Gergő és Gyuri­ka születéséről is precízen be­számolt az újság! így most én is ezt kívánom: boldog szüle­tésnapot, kedves Délmagyar! RÁNCOS BOR, KEK EREK, KÖNNYCSEPP IS KERÜL A BABARA Épp csak meg nem szólalnak 100 év, 100 történet - a május 22-én jubiláló Délmagyaror­szág hűséges olvasóit, előfize­tőit, ismert megyei polgárokat és a laphoz ezer szállal kötődő munkatársakat sorozatunkban arra kérjük: meséljenek el egy-egy élményt, történetet, amely a 100 esztendős laphoz kapcsolódik. CSONGRÁD MEGYE R. TÓTH GÁBOR Megtévesztően élethű csecse­mők kerülnek ki a vásárhelyi Holik Tamásné kezei közül. Az asszony aprólékos munkával, hetekig készít egy-egy babát. Külföldön pótlékként használják őket, itthon a gyűjtők keresik. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TŐRÖK ANITA Még a szülés utáni magzat­máz, a csecsemő ráncos kis bőre, kéklő erecskéi vagy ép­pen a szemében összegyűlt könny is felfedezhető a vásár­helyi Holik Tamásné élethű babáin. Az Amerikában, Ausztráliában és Dél-Afriká­ban igen keresett és népszerű úgynevezett reborn - szó sze­rinti fordításban újjászületés - csecsemők alkotásával ta­valy óta foglalkozik. - Egy amerikai dokumen­tumfilmben láttam meg elő­ször ezeket a babákat. Egy nagymamáról szólt a műsor, aki rákbeteg lánya helyett há­romhetes korától 4 évig nevel­te fiú unokáját. A lánya meg­gyógyult, majd Ausztráliába költözött a gyermekével, amit a nagymama nem tudott fel­dolgozni. Ezért megbízott egy készítőt, hogy az unokája fényképe alapján alkosson egy élethű babát - mesélte Holik Tamásné aprólékos munkával készíti a babákat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA Zsuzsa, aki eredeti szakmája szerint férfiszabó. A vásárhe­lyi asszonyt nem hagyta nyu­godni a téma. Interneten ku­takodott, hogy miként készít­hetne ő is ilyen csecsemőket. Végül DVD segítségével tanul­ta meg a fortélyokat. A babák kezét, lábát, fejét külföldről szerzi be. A natúr, mondhatni bőr színű alkatré­szeket művészfestékkel „vará­zsolja" élethűvé. - Minden egyes festékréteg után sütőben égetem ki a test­részeket. Nagyon fontosak az apró részletek. A hajat moher­ből, szálanként tűzöm fel. Míg a szempillát a saját hajamból készítem, szintén szálanként - magyarázta Holik Tamásné. A csúnya, ráncos, különleges mimikával ábrázolható babák a legkedvesebbek számára. Nem tud és nem is akar két egyformát készíteni. Ha neki­lát a munkának, akkor éj­jel-nappal azt csinálja, egy baba alkotása hetekig is el­tart. Csak a haj beültetése 7 órát vesz igénybe. Az asszony eddig 20 babát készített. Elárulta: nem az a cél, hogy mindegyik gazdára találjon. Egyszerűen örömét leli abban, hogy élethű cse­csemők kerülnek ki a kezei közül. - Külföldön úgymond pót­léknak használják ezeket a babákat. Babakocsiban sétál­tatják vagy éppen cumiztat­ják, babusgatják őket. Licitál­nak rájuk, akár több millió fo­rintot is áldoznak rá. Nálunk inkább a babagyűjtők keresik - osztotta meg tapasztalatait. lapunk egykori munkatársa. - Cikkeim a 80-as, 90-es években szinte futószalagon jelentek meg a Délmagyaror­szág és a Délvilág hasábjain. Közel 300 tudósításról, riport­ról és portréról van szó, ame­lyek közül a legnépszerűbbek az egykori válogatott szegedi labdarúgókról (például Baróti Lajosról, Kalmár Györgyről, Gilicz Istvánról) készített mélyinterjúk voltak. A DM-nek köszönhetek egy fan­tasztikus amerikai sportél­ményt is. A 90-es évek végén Floridában jártam, és egy bér­kocsival eljutottam Orlandó­ba. Az Orlando Magic-Los An­geles Lakers telt házas, szu­pernek ígérkező kosárrang­adóra már nem kaptam je­gyet, próbáltam hát mozgósí­tani a DM-tudósító igazolvá­Vitos György legszebb emléke: Gyurika (balról) és Gergő születéséről is beszámolt a Délmagyarország. FOTÓ: DM/DV www.t-home.hu \ Együtt. Veled \ T • Home- • • j^fflmw M / i I i te wa \\ \ \ Az energiaszolgalfatasra vonatkozó ajánlatunk 2010. május 17-töl visszavonásig érvényes. A kedvezményes szolgaltatááhieglevö vagy új T-Home lakossági ügyfeleink vehetik igénybe a fent megjelölt helyszíneken. A T-Home meglévő vagy új üzleti ügyfelei számára a kedvezményes szolgáltatás az egész ország területén elérhető. További részletekórt és szerződéskötési feltótelekért, kérjük, keresd a szolgáltatás helyszínein lévő T-Pontokat és T-Partner üzleteinket, látogass el a honlapra vagy hivd a 1412-esfelkossá­gi vagya 1435*ős ü/leti ügyfélszolgálati számot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom