Délmagyarország, 2010. május (100. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-03 / 101. szám

8. oldal, Napraforgó 3. oldal 3. oldal y Alapítva 1910-ben | Hétfő, 2010. május 3^tt^MÍ^ÍIÍ®őfizetve: 83 Ft) | www.delmagyar.hu f DELMAGYÁRORSZAG Családi vállalkozásban kapják el a határsértőket Illegális határsértők lebuktatásáért kapott jutalmat a rendőrség­től a domaszéki Pásztorné Varga Zsuzsanna. Az asszony apja is rendőr volt, fia 13 éve vigyázza a röszkei zöldhatár nyugalmát. Bartók László 3 éve egy Tiszába ugrott férfit mentett ki a folyó­ból - bátorság érdemjelet kapott a minisztertől. DOMASZÉK, RÖSZKE KISS GÁBOR GERGŐ Ajándékutalvánnyal és egy szál virággal köszönte meg a napokban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a do­maszéki Pásztorné Varga Zsu­zsanna segítségét. A női sza­bóként végzett asszony nem a 2010-es rendőrruha-kollekció kialakításában szerzett el­évülhetetlen érdemet - a se­gítségével kaptak el 4 koszo­vói illegális határsértőt a ha­tárrendészek. A nőnek volt honnan örökölnie a zsaruvért: apja nyugalmazott rendőr ez­redes, fia, Bartók László pedig 13 éve járőrözik szolgálati részlegvezetőként a röszkei zöldhatárban: számon sem tudja tartani, hogy kollégáival eddig már hány határsértőt fülelt le. Folytatás az 5. oldalon Két hét múlva kész a Kölcsey SZEGED. A közművek cseréje hosszabbra nyúlt a tervezett­nél, emiatt április vége helyett május közepére készül el Sze­ged új korzója, a Kölcsey utca. A kivitelező az utolsó simításo­kat végzi; a közműcsatlakozá­soknál, a lábazattal és a ka­puknál, ajtóknál van még ten­nivalója, utána kiteszi a pado­kat, kerékpártámaszokat, tele­píti az előnevelt fákat. Az épít­kezés idejére az érintett üzle­tek kompenzációt kapnak a váro'stól. További információk az 5. oldalon MINDEN HÉTEN VÁSÁR Minden hétvégén találhatunk a megyé­ben kirakodóvásárt. A legrégibb a dorozs­mai, a legújabb a vásárhelyi és a makói. PUSZI VAGY NEM PUSZI? Illik-e puszit adni bemutatkozás­kor az új ismerősnek? Van, akit ki­fejezetten zavar ez a fajta intimitás. KOSZOVÓBA KÉSZÜLNEK Három hónapos kiképzésen vesz részt az a 283 katona, aki közül 208 kijut a következő koszovói misszióba. MAJÁLIS: GUINNESS-REKORD, VETERÁNAUTÓ, KONCERT, LUFI, SÖR, KOLBÁSZ Kis Woodstock a ligetben 6711 diák érettségizik mától megyénkben A mai nappal megkezdődik a közel két hónapos érettségi­vizsga-időszak. Csongrád me­gyében 56 intézményben ösz­szesen 6711-en maturálnak. CSONGRÁD MEGYE MUNKATÁRSUNKTÓL összeszorult gyomorral várta a mai napot 139 ezer - köztük 6711 Csongrád megyei - diák: reggel 8 órakor elkezdődik számukra az érettségi idő­szak. Június 25-éig összesen 23 ezer 627 vizsgát tesznek, amelynek első állomása a mai magyar nyelv és irodalom dol­gozat. Az írásbeli vizsgák má­jus 25-éig tartanak. Emelt szintű szóbeli vizsgákat júni­us 3-ától 9-éig, középszintűt pedig június 14-étől 25-éig tesznek majd a maturálók. Csongrád megyében 56 kö­zépiskolában bonyolítanak középszintű érettségi vizsgát, emelt szintűt viszont csak 5 intézményben tehetnek a diá­kok, valamennyit Szegeden. A tavalyihoz képest valamivel nőtt az emelt szinten érettsé­gizők száma: 1414 „nehezí­tett" érettségi lesz idén a me­gyében. A legtöbben biológiá­ból jelentkeztek emelt szintű vizsgára, a második legnép­szerűbb tárgy az angol. Az érettségi feladatsorok­hoz kapcsolódó biztonsági in­tézkedések nem változtak, an­nak ellenére sem, hogy míg ko­rábban szolgálati titoknak mi­nősültek, idén már csak korlá­tozott terjesztésű iratoknak. A vizsga kezdetéig csak három ember ismerte a tételsorokat, mindhárom az Oktatási Hiva­tal munkatársa. A nyomtatás­nál is rendkívüli biztonsági in­tézkedéseket vezettek be: ka­mera figyelte mindenki lépé­sét. A lezárt feladatsorokat pe­dig csak hétfő hajnalban vihet­ték el az iskolaigazgatók a jegyzőtől az iskolákba. A napsütésben több ezren lazítottak az újszegedi ligetben. FOTÓ: FRANK YVETTE Szegeden koncertekkel és li­getbeli piknikkel, Algyőn sporttal, Makón veteránautós felvonulással telt a nyárias ma­jális. Szentesen horgászott, és ovis tornát, tűzoltógyakorlatot nézett a közönség. Még Guin­ness-rekord is született. CSONGRÁD MEGYE MUNKATÁRSUNKTÓL Tiszta Woodstock - jellemez­te egy majálisozó a szegedi ünnepi hétvégét a ligetben. Több ezren töltötték meg a város legnagyobb parkját; volt, aki a családjával, bará­taival piknikezett pokrócon, és akadt, aki pártokkal, civil­szervezetekkel kóstolt sört, kolbászt. A hangulatról a Magna Cum Laude, Somló Ta­más és Charlie gondoskodott. A Balástya melletti Nandafal­va szerzetesei 500 rászorulót ebédeltettek meg. Algyőn sporttal telt a hét­vége. Makón autómatuzsále­meknek szervezett találkozót a Maros-parti Veterán Au­tós-Motoros Közhasznú Sport­egyesület; 70 különlegességet vonultattak fel büszke gazdá­ik. Szentesen horgászat, ovis torna, szakszervezeti foci és tűzoltó-bemutató színezte má­jus elsejét. Hivatalos progra­mot is szerveztek; a német és lengyel testvérváros delegá­cióját fogadták. Ugyancsak Szentesen Sinka Zsolt jóvoltá­ból Guinness-rekord született. A 29 éves izomember elhúzott két, összesen 33 tonnás tűzol­tókocsit. Május elseje hagyományo­san a munka ünnepe. Előzmé­nyei az angol ipari forradalo­mig nyúlnak vissza; a munká­sok a 8 órás munkanapot kö­vetelték. írásaink a 3., a 9. és a 16. oldalon Megbokrosodtak a lovak - 5 sérült Öten könnyebben megsérültek, amikor szombaton a fábiánsebes­tyéni lovasnapokon felborult egy négyes fogat. Az utolsó előtti mara­toni induló, a vásárhelyi Kecskeméti László fopta megakadt egy akadály­ban. Az egyik ló eldőlt, a hajtó beesett a rúdhoz, a kocsi oldalára fordult, és leesett a két segédhajtó is. Három megbokrosodott ló nekiment a nézőteret a pályától elválasztó korlátnak, és feldöntött egy szegedi és egy szarvasi nézőt. Bővebben a 4. oldalon, versenyeredmények A dél sportjában Szeged új korzójáról már csak a fák és a padok hiányoznak. F'OTÓ: FRANK YVÍTTE

Next

/
Oldalképek
Tartalom