Délmagyarország, 2009. július (99. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-29 / 176. szám

17 Gyászközlemények HÓDMEZŐVÁSÁRHELY GYÁSZHÍR GYÁSZHÍR SZEGED GYÁSZHÍR „Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafönn örök boldogságot." Szomorú szíwel tudatjuk, hogy édesapánk, TÖRÖK JÓZSEF (LADA) életének 60. évében váratlanul elhunyt. Utolsó útjára augusztus 3-án 10 órakor kísérjük a Tápéi temetőben. Engesztelő szentmise aznap 7.45 óra­kor a Tápéi templomban. 8««353 Gyászoló család „Álmodtam egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen betegség mindent összetépett. Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet, a csend ölel át és a sze­retet: Isten veletek!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, BUELIA SÁNDOR 68 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én 14 órakor lesz a Kiskun­dorozsmai temetőben. mw662 Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, SZALMA MIHÁLYNÉ FÁTYOL VERONIKA életének 90. évébeír csendben elhunyt. Temetése 2009. július 30-án, csütörtökön 10 órakor lesz az Ásott­halmi temetőben. Előtte gyászmise 9 órakor az Ásotthalmi katolikus templomban. 8VM0511 A gyászoló család „Az nem hal meg, kit elte­li metnek, csak az hal meg, kit elfelednek." 1 Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy HERÉDI ISTVÁN 66 éves korában váratlanul elhunyt. Végső búcsút 2009. augusztus 3-án 11 órakor veszünk tőle a Belvárosi temető hamvszóró parcellájánál. vmw)i> Gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy BICZÓK ANDRÁSNÉ FARKAS PIROSKA 79 éves korában elhunyt. Temetése július 30-án 15 órakor lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 14 órakor. mukra Gyászoló család „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. A halál fájdalmát az élők érzik." Megrendülten tudatjuk, hogy drága szerettünk, HALÁSZ JÓZSEF (nyugállományú őrnagy) életének 78. évében tragikus körülmények között elhunyt. Végső búcsút augusztus 3-án 13 órakor veszünk Tőle az Újsze­gedi temetőben katonai tiszteletadás \ keretében. 8wrti23 Gyászoló család „Úgy mentél el, ahogy éltél, csend­ben és szerényen, drága lelked nyu­godjon békében." Fájdalomtól megtört szíwel tudat­juk, hogy a szerétett feleség, édesanya és rokon, KRAMMER ZOLTÁNNÉ LELE IRÉN életének 49. évében itt hagyott ben­nünket. Temetése 2009. augusztus 4-én 15 órakor lesz a Dugonics teme­tőben. 8W.U65 Gyászoló családja „Elmentél közülünk, el sem búcsúz­tál, hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj." Fájdalomtól megtört szíwel tudat­juk, hogy drága szerettünk, ÖRDÖG ISTVÁNNÉ KOMÁR MÁRIA életének 64. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2009. augusztus 3-án 15 órakor lesz a Belvárosi teme­tőben. 8WV.256 Gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik BENDE SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virá­got, koszorút hoztak, ezzel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. 8<.342885 Gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, DEÁK DEZSŐT utolsó útjára elkísérték, részvétükkel fájdalmunkat egyhítették. Gyászoló család Rf.iil.I.11.8 1 Hálás szíwel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, bará­toknak, szomszédoknak, ismerősök­nek, akik NÉMETH IAJOSNÉ temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 84444,S, QyáSZ010 CS3lád „így szól az Úr, a te Teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neve­iden szólítottalak, enyém vagy!" ' (Ézs 43:1) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, SZABÓ LAJOSNÉ POSZTÓS ÉVA (Éviké óvó néni) hosszú betegség után, életének 67. évében elhunyt. Temetése augusztus l-jén 13 órakor lesz a makói református ótemetőben. Gyászoló családja ) Szomorú szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk, ENGEDI ISTVÁN LÁSZLÓ makói lakos '65 éves korában elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása július 31-én 15.30 órakor lesz a makói római katolikus temetőben. Gyászoló család Megrendülten tudatjuk, hogy sze­rettünk, DR. FORGÓ ISTVÁN makói lakos életének 86. évében elhunyt. Teme­tésejúlius 31-én, pénteken 14 órakor lesz a makói Kálvária utcai római katolikus temetőben. 84443945 A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret­tünk, ÖRDÖG ISTVÁNNÉ RUTAI ROZÁLIA ferencszállási lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése július 30-án 9 órakor lesz a Ferenc­szállási temetőben. Gyá«oló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, vő, após, nagyapa, KOVÁCS ISTVÁN (kőműves) Hódmezővásárhely, Kutasi út 33. (volt Garai u. 16.) szám alatti lakos váratlan hirtelenséggel, 56 éves korá­ban elhunyt. Temetése július 30-án 13 órakor lesz a Kincses temetőben. 84443948 Gyászoló család „Már nincs holnap, ennyi volt az élet, emlékezzetek rám, mert én a szíve­tekben élek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, TÓTH ANTAL életének 75. évében, súlyos szenve­dés után elhunyt. Temetése 2009. július 31-én 9 órakor lesz a Székkutasi temetőben. 84444083 Gyászoló család Fájó szíwel tudatjuk, hogy a szere­tett férj, drága édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon és jó barát, BÁNYAI ALBERT asztalosmester Hódmezővásárhely, Csillag utca 12. szám alatti lakos hosszan tartó, súlyos betegség után, 82 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én 9 órakor lesz a Kincses temetőben. 04443925 Gyászoló család Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mély megrendüléssel tudat­ja, hogy DR. FORGO ISTVÁN nyugalmazott tanácselnök, Makó város díszpolgára, a Makói Honismereti Kör elnöke életének 86. esztendejében elhunyt. Végső búcsúztatása 2009. július 31­én, pénteken 14 órakor lesz a makói Kálvária utcai római katolikus teme­tőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 84444128 „Már nincsen holnap, (fim&l/^r^ ennyi volt az élet, emlékezzetek Rám, s én a szívetekben élek." Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesapa, testvér, keresztapa, rokon és ismerős, IFJ. HEGEDŰS SÁNDOR Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 28. szám alatti lakos 46 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2009. július 30-án 10 óra 30 perckor lesz a Dilinka temetőben. 34444H4 Gyászoló családja „Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged, hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az Égnek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, KISS JÓZSEF < volt TAXIS makói lakos 79 éves korában, hosszú szenvedés után örökre itt hagyott bennünket. Temetése július 31-én, pén­teken 17 órakor lesz a makói római katolikus teme­tőben. 84444191 A gyászoló család SZENTES ÉS KÖRNYÉKE GYÁSZHÍR „Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, megpihen a kéz, mely értünk dolgo­zott." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, Anyós, Nagyma­ma, Dédimama, MÓZES FERENCNÉ MANU (MÁN) JUSZTINA Székkutas, Béke u. 5. szám alatti lakos életének 83. évében elhunyt. Teme­tése 2009. július 31-én 11 órakor lesz a Székkutasi temetőben. 34444262 Gyászoló család —^o^—­„Elmentél közülünk, el sem búcsúz­tál, hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj." Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága sze­rettünk, MAROVSZKI MÁRTON Hódmezővásárhely, Munkácsy Mihály u. 1. szám alatti lakos életének 76. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2009. július 31­én 14.30 órakor lesz a Kincses teme­tőben. 84444280 Gyászoló családja Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, ID. POLYÁK JÓZSEF Szentes, Gergely utcai lakos életének 81. évében elhunyt. Teme­tésejúlius 30-án, csütörtökön 11 óra­kor lesz az Alsó-református temető­ben. 84444073 Gyászoló családja ki Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, KOVÁCS ANTALNÉ DESZPOTOV MARINA türelemmel viselt, súlyos betegség után, 78 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2009. július 31­én, 16 órakor lesz a Oeszki temetőben. 88W.259 Gyászoló szerettei GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534­986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325,6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKE­ZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKO­ZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, At­tila u. Tel.: 62/543-747; SZÖGI ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, BOROSTYÁN TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szen­tes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889. I a díimagyahorszAg ís a délviiAg ajAnlAsAvai a| Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG -ban ^ ESZ ES MESTER rejtvénymagazintS oldalon! *k Tel.: 06-80/821-821 Töltse (el kedvenc videóját, vagy nó«e meg másekét! Aktuális és retro videók- mindenkinek! yrww.dalmagyar.hu /videó Fizessen előlapunkra havi 520 Ft-ért vagy keresse az újságárusoknál! Információ: 06-80/821-821 ter jesztes@delmagyar. hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom