Délmagyarország, 2008. október (98. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

VYnö* iaélÜYbD&vxyrh „ —'' Szerda, 2008. októberi. Északon is hidat kapott az MO-s Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Demszky Gábor budapesti főpolgármes­ter avató beszédeivel hivatalosan is megnyílt a Megyeri híd, a forgalom vár­hatóan délután k órakor indulhatott meg Buda és Pest legészakibb összeköt­tetésén. BUDAPEST (MTI) A 63 milliárd forint adófizetői pénz biztosan jó helyre került - mondta a miniszterelnök, és felidézte azt, hogy a két hete átadott MO keleti szektor je­lentősen csillapította a Hungária körút forgalmát, és könnyebbé tette az ott lakók életét. Üdvözölte az építők gesz­tusát, hogy a híd tényleges elkészülté­től egy hónapig díszkivilágításban tartják a hidat, sőt még a villanyszám­lát is fizetik. A miniszterelnök emlékeztetett ar­ra, hogy 2003-tól ez a negyedik új híd. Az előzők Szekszárdon, Dunaújváros­ban és Köröshegyen épültek. Demszky Gábor kiemelte, hogy Bu­dapesten 5 millió forint az egy főre ju­tó bruttó hazai termék (GDP), amely háromszorosa az országosnak, az első félévben a fővárosban 12 százalék volt a gazdasági növekedés, tehát az inf­rastrukturális beruházások a növekvő gazdaságból megtérülnek. Beszélt arról is, hogy a Szabadság híd felújítása az év végére elkészül, míg a Margit híd felújítása 2010 nyará­ra fejeződik be. Akkor indulhat az Aquincumi híd építése, amely nem az agglomerációt, hanem Buda és Pest két északi kerületének az összekötte­FÚVÓSZENEKAR IS JÁTSZOTT A HÍDAVATÓ ÜNNEPSÉGEN Fotó: MTI/Kovács Attila tését szolgálja. Vízummentesség: sz Tíz százalék alatt maradt az elutasított magyar vízumkérelmek aránya az el­múlt egy évben a budapesti amerikai nagykövetségen. Ha a világméretű összesítés után sem emelkedik jelentősen a szám, akkor ezzel a vízummen­tességhez szükséges utolsó kritériumot is teljesíti Magyarország. Vizummentesseg: szerdán pont kerül ra? 21 Belföld - külföld Robin Hood - az áram árában nem lesz benne BUDAPEST (MTI) A Magyar Villamos Müvek (MVM) és a Mátrai Erőmű Zrt. nem tudja érvénye­síteni az áraiban a nyolcszázalékos Robin Hood adót - mondta újságírók­nak Mártha Imre, az MVM vezérigaz­gatója és Valaska József, a Mátrai Erő­mű Zrt. igazgatóságának elnöke ked­den sajtótájékoztatón, Budapesten. A Mátrai Erőmű már megkötötte az árameladási szerződéseit, így az ár­ban már nem tudja érvényesíteni a 2009. január l-jétől várhatóan hatá­lyos nyolcszázalékos többletadót. Va­laska József újságíróknak azt mondta, a 4 százalékos szolidaritási adó meg­szüntetésére viszont nem számítottak, így lényegében az adófizetési kötele­zettségük 4 százalékkal emelkedik. A Magyar Villamos Müvek Zrt. pe­dig azért nem tudja érvényesíteni a Robin Hood adót az árban, mert a Ma­gyar Energia Hivatal a törvényi felha­talmazásánál fogva az MVM összes el­adására lényegében hatósági árat álla­pított meg az ársapka, azaz a maximá­lis ár meghatározásával - magyarázta Mártha Imre. Bush és a segély­csomag WASHINGTON (MTJ/AFP) Kedden George Bush amerikai elnök az amerikai gazdaság „keserves és hosz­szadalmas" szenvedését helyezte kilá­tásba arra az esetre, ha a törvényhozás nem szavazná meg a pénzügyi szektor talpra állítását célzó több száz milliárd dolláros állami segélycsomagot. Sür­gősnek minősítette az intézkedést, mert a gondok napról napra súlyosab­bak - mondta. Szavai szerint így „tér vissza Amerika a növekedés és a mun­kahelyteremtés pályájára". BUDAPEST (MTI) A kedden zárult pénzügyi évben tíz szá­zalék alatt volt az elutasított magyar ví­zumkérelmek aránya a budapesti ame­rikai nagykövetségen. Ez azonban még nem tekinthető végleges adatnak, hi­szen a hivatalos szám megállapításánál azt veszik figyelembe, hogy a világban összesen hány magyar igényelt ameri­kai vízumot, és ezek közül hányat uta­sítottak el - mondta az MTI-nek a követ­ségi forrás. Az amerikai nagykövet és a magyar igazságügyi miniszter ennek az adat­nak az ismeretében írja alá szerdán a vízummentességhez szükséges utolsó megállapodást, a bünügyi adatok cse­réjéről szóló egyezményt. A vízummentességi programhoz csat­lakozó országoknak az egyetértési nyi­latkozat mellett három adatcsere-egyez­ményt kell megkötniük az Egyesült Álla­mokkal. Ötödik feltételként az országok­A kedden átadott Megyeri hidat a Hídépítő Zrt., valamint a Strabag Zrt. konzorciuma, az M0 Északi Duna híd Konzorcium építette. A kivitelezés 2006. februárban indult, és 2008. szeptemberben fejeződött be. A beru­házó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz­tő Zrt. volt, a hidat az Unitef-CÉH Kkt. tervezte. A teljes objektum hossza 3,9 kilo­méter, ebből az öt híd 1862 métert tesz ki. A Nagy-Duna-ági híd hossza ebből 591 méter. A pesti oldalon a 2/A jelű út fut tovább a hídra, úgy, hogy egy új csomóponton át lehet eljutni a Váci út­ra. A híd alá került 2. számú főútról a Váci út érintésével lehet tovább jutni az említett csomópontig, ahol is vá­lasztani lehet a Megyeri híd és az MO-án való továbbhaladás között. A budai oldalon a 11. számú főúton pe­dig új körforgalmi csomópont épült. A híd északi oldalán kerékpárút kö­ti össze Pestet Budával. Erre a budai oldalon a Duna parton futó kerékpár­útról lehet felhajtani, míg a pesti olda­lon a 2. számú út mellé épített kerék­párúból indul a csatlakozó szakasz. A hídon átvezető kerékpárutat a moz­gássérültek kerekes székkel is hasz­nálhatják. A híd déli oldala a gyalogo­soké. ban tíz százalék alatt kell lenniük az el­utasított vízumkérelmeknek. Magyarország tavasszal már aláírta az egyetértési nyilatkozatot, majd megkötötte a terroristagyanús szemé­lyek adatainak cseréjéről szóló egyez­ményt az Egyesült Államokkal. A me­netrend szerint tehát már csak a bűn­ügyi adatok cseréjéről kell aláírni a megállapodást, ez szerdán történik meg. 4,8 milliárd jut nyelv­oktatásra BUDAPEST (MTI) A következő három évben várhatóan 4,8 milliárd forint európai uniós pá­lyázati forrás áll majd Magyarország rendelkezésére nyelvoktatásra, ezen belül felnőttképzésre is - közölte Hiller István oktatási miniszter újságírók előtt kedden Budapesten. Valutaváltó VAIUTA ELADÁSI EURÓ 236,73 298,87 USA-DOLLÁR 169,98 172,92 ANGOL FONT 297,35 312,59 CSEH KORONA 9,38 10,36 HORVÁT KUNA 32,96 35,88 SVÁJCI FRANK 199,02 158,29 SZLOVÁK KORONA 7,61 8,91 FORRÁS: OTP PNEUM0C0CCUS ELLEN A SZUL0 KERESERE Mától igényelhetik az ingyenes védőoltást BUDAPEST (MTI) Ha a szülő kéri, október l-jétől ingyen adja be a pneumococcus fertőzés elle­ni védőoltást a házi gyermekorvos a két év alatti gyerekeknek - közölte Székely Tamás egészségügyi miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Molnár Kornélia országos tisztifőor­vos-helyettes a részletekről szólva el­mondta: az oltás két hónapos kortól adható, a teljes védettséget pedig a több oltásból álló sorozat adja meg. A szakember felhívta a figyelmet, hogy a teljes védettség csak akkor ala­kul ki, ha a sorozat összes oltását bead­ják a gyermekeknek. Hozzátette: az ol­tásról és annak ingyenességéről tájékoz­tatták a háziorvosokat, valamint eljut­tatták hozzájuk azokat a formanyomtat­ványokat is, amelyeken az oltássorozat szülői vállalását lehet rögzíteni. A tárcavezető kérdés kapcsán el­mondta: nem tervezik, hogy a kötelező oltások közé felveszik a pneumococcus elleni védőoltást, mert a médiakam­pány révén szerinte sokan élnek majd a lehetőséggel. A pneumococcus bakté­rium felelős többek között a gyermek­kori torok-, mandula-, középfül-, tüdő­és agyhártyagyulladásokért. Olcsóbb lett a matrica BUDAPEST (MTI) A csak személyautókra érvényes Dl négynapos autópálya-matricák ára 1530 forint helyett 1170 forint lesz szer­dától, a motorosok pedig 585 forintért vásárolhatják meg a négynapos autó­pálya-használati jogosultságot októ­ber elsejétől, a korábbi 765 forint he­lyett - közölte a Állami Autópálya Ke­zelő Zrt. kedden az MTI-vel. íme, egy előzékeny ajánlat: ha most dónt a Yans mellett, ajandekba adjuk a légkondicioná­lót, az 1 3-as Yaris modellekét pedig az I 0-es aráért vásárolhatja meg. Igy az utat kellemes hőmérsékletben es rövidebb idő alatt teheti meg. Ha további érveket keres a Yaris mellett, Itt a Yaris ICEamely 2 890 OOO Ft-ért a klímán és a lóeiókön felüt - más kedvezményes extrákkal is kényeztet. Látogasson el hivatalos Toyota márkakereskedéseinkbe, ahol ki Is probalhat|a a Yaris modellt. Nyílt hétvége: október 11-12. Egyhetes s.-abait száguldást nyerhet!' A ' : El aUEHai TODAY TOMORROW 6728 S/eged, Dorozsmai út 9. Tel.: 62/551-700 Fax: 62/551-701 E-mail: szegedetmax.hu jnllllWHIIillllliiwyAiHy 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. u. 178. Szeged Hódmez«vá»árhtly TH.: 62/535 700 • Fax: 62/535-70! • F-mall: hmvOttmax.hu A képro láttató autó illusztráció Kombinált üzemanyag-togyautáx (l/IÖOkm) 4 5 6,0 002 kibocsátás (g/km): 119 141 Fttnti .tjantatok 2008 szeptember I) -tói« ki*S/let et^jéitg, illetve vnwjvotaslg a/ 1. J-as új Yaris modeltekre érvenyesck « Toyota muriuikt teskedoh houáJáruUbáual A motor tetjruimónyi t vonatkozó ajani.u ét 1. Vas és 1.0-es motorok teljesítménykülönbsé­get UMtalmazza •RrwU'tt h a kakweskectmetnkben és a wsvw.toyota.hu oldalon Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ŐRFI FERENC, V. FEKETE SÁNDOR • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ, HEGEDŰS SZABOLCS, KOVÁCS ANDRÁS, IÉVAY GIZELLA, 5ZÁVAY ISTVÁN • Képszerkesztő: JACOB GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fotó), SULYOK ERZSÉBET (hír és információ), SÜLI RÓBERT (sport) • Délvilág szerkesztőségvezető: SZABÓ C. SZILÁRD (Csongrád, Makó, Szentes), SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely) • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6760 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/291-905. Hirdetési tel./fax: 62/292-919. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/901-029. Tel./fax: 63/319-838. 6690 Csongrád, Kossuth tér 9-11. Tel./fax: 63/981-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: KÓTI ZOLTÁN. Kiadói titkárság: tel.: 62/567-870. • Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Kölcsey u. 5. Tel.: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H0CZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/966-897. • Terjesztési vezető: CSÁFORDI DÉNES. Terjesztés: 62/567-869. Előfizetés: 06/80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési díj egy hónapra 1730 Ft (Délmagyarország), 1630 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1916-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom