Délmagyarország, 2008. január (98. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-12 / 10. szám

Szombat, 2008. január 12. Aktuális 17 EDDIGI LEGJOBB EVET ZARTA TAVALY A SZENTESI HUNGERITZRT. Tart 2008-tól az optimista Magyar József A tizenhét éves szentesi Hungerit Zrt. az eddigi legjobb eszten­dejét zárta tavaly: 33 milliárd forintot meghaladó árbevétele 8 százalékkal magasabb, mint amit 2006-ban elért. A megye má­sodik legnagyobb élelmiszer-ipari cégéhez már nem kell tobo­rozni a dolgozókat, hűségpénzzel és más juttatásokkal becsülik meg őket. A mindig optimista vezérigazgató, Magyar József azonban - főleg a magas takarmányárak miatt - fél 2008-tól. BALÁZSI ÍRÉN Jó évet zárt tavaly, akárcsak az azt megelőző két évben, a szen­tesi Hungerit Zrt. Magyar József vezérigazgató ezt azzal hozza összefüggésbe, hogy 2003-ban is fejlesztettek, amikor pedig • • Ha jól megy ¥ ¥ a cégnek, akkor menjen jól a dolgozóknak is. Magyar József jelentős veszteséget könyveltek el. - Előre próbáltunk nézni, mert úgy voltunk vele, hogy a rossz év után jön jó is - fogal­mazott a cégvezető. Az utóbbi három évben egyébként több mint hárommilliárd .forintot fordítottak beruházásra. A 17 esztendeje alakult Hungerit 2007-ben érte el a legmagasabb árbevételét: 33,6 milliárdnyi fo­rintot, amely összeg 8 száza­lékkal haladja meg az előző év hasonló mutatóját. Megkérdez­tük a vezérigazgatótól, hogy a növekedés összefügg-e az árak emelkedésével. - Sajnos az élelmiszeripart, főleg a hús- és a baromfiipart a magas takar­mányárak jelentősen sújtották, ezért drasztikusan meg kellett emelni a felvásárlási árakat, de a fogyasztóknál ezeket nem tudtuk érvényesíteni - mondta. Az árbevételük emelkedése an­nak is köszönhető, hogy az elő­ző évhez képest több baromfit vágtak, és sikerült több, úgyne­vezett hozzáadott értékkel nö­velt árut előállítaniuk. Kényel­mi termékeknek emlegetik eze­ket, mert a háziasszonyoknak csak ki kell venniük a fagyasz­tóból, és berakniuk a mikro­hullámú sütőbe. Az ilyen élel­miszereket drágábban tudták eladni, más termékeikhez vi­szonyítva. Ennek az egy kilóra vetített árbevétele magasabb, mint például a csirkecombé. A madárinfluenzás időszak­kal kapcsolatos érdeklődé­sünkre azt mondta Magyar Jó­zsef: ' a kór megjelenésekor, 2005-ben a fogyasztás mint­egy harminc százalékkal esett vissza, de csak a csirkénél. Azért, mert a televízióban a csirkék kiirtását mutatták kül­földről. Szerinte az emberek aztán rájöttek arra, hogy a bajt meg lehet előzni a termék megfőzésével, a higiénia be­tartásával. A hőkezelt termé­keket ezért vették a vásárlók. Amikor ismét jelentkezett a ! JÓ TERMÉSBEN REMÉNYKEDIK. Mindig optimista szokott lenni a vezérigazgató, ám bevallása szerint 2008-tól fél. A takarmány­árak ugyanis még mindig emelkednek, az energia ára szintén nö­vekszik. Ezért ők is kénytelenek lesznek emelni az értékesítési árakat, de ehhez komoly csatát kell vívniuk az áruházláncokkal. Ha nem sikerül emelniük az árakat, akkor tönkremennek. Amennyiben sikerül, valószínűleg kevesebbet kell termelniük, mert a drágább termékre alacsonyabb lehet a kereslet. Valamit azért javíthat a helyzeten, ha jó gabonatermés lesz az idén. madárinfluenza, akkor Európa a futball-világbajnokságra fi­gyelt. A Hungerit ekkor már nullszaldóval zárta a járvá­nyos időszakot. Régebben toborozni kellett az embereket az 1600 alkalma­zottat foglalkoztató vállalat­nál, amely az élelmiszer-ipari cégek közül a Pick után a má­sodik a megyében. Most vi­szont nincs munkásfelvétel. Viszont bevezették a hűség­pénzt. A dolgozók eleinte nem hitték el, hogy kifizetik nekik 2006-ban a bruttó 85 ezer fo­rintot, tavaly pedig a 90 ezret. A vezérigazgató szerint rek­lámfogásnak vélték, ám ami­kor a számlájukon meglátták az összeget, belátták: nemcsak ígérgettek a cégnél. A negyven százalék fölötti fluktuáció en­nek köszönhetően is húsz szá­zalék alá csökkent. A munka­körülmények javításáért is so­kat tettek persze a gyárban, és további juttatásokat is adtak az embereknek. - Ha jól megy a cégnek, akkor menjen jól a dolgozóknak is - vallja Ma­gyar József, hozzátéve: igye­keznek megfizetni őket, hogy kötődjenek a vállalathoz, és legyenek elégedettek. Most jól érzik ott magukat az emberek, és a vezérigazgatónak ez na­gyon fontos. ELEKTRONIKUSAN RÖGZÍTIK EZENTÚL A VIZSGAJEGYEKET Indexre került a leckekönyv A szeptemberben kezdő első­éves hallgatók már nem is lát­ják az indexet: megszűnik a kis fekete leckekönyv. A vizs- ' gajegyeket ezentúl az inter­neten rögzítik. R. TÓTH GÁBOR Egy kormányrendelet módosí­tása nyomán az országban elő­ször a Szegedi Tudományegye­temen szűnik meg az index. A hallgatók február l-jétől nem kötelesek jegyeiket beírni az is­mert fekete leckekönyvbe, ezentúl az interneten elérhető egységes tanulmányi rendszer (ETR) igazolja majd egy kurzus teljesítését. - Régóta napirenden van a kérdés, hiszen a leckekönyvek­kel kapcsolatos adminisztráció elég sok hallgatói panaszt szült. Volt, akinek ráment a fél­éve egy-egy késedelmes le­adásra - tájékoztatott Török Márk, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnöke. Szerinte 2000, az ETR beveze­tése óta ez a legnagyobb előre­lépés a hallgatói ügyintézésben - egyébként ebben is az SZTE volt az első az országban. - Megszűnik számos pluszad­minisztrációs teher, mérséklőd­nek az év eleji sorban állások a tanulmányi osztályok előtt. Ke­vesebb lesz a fegyelmi ügy: többségük ugyanis az index hamisításához kapcsolódott ­sorolta az előnyöket az EHÖK-elnök. Aki viszont ragaszkodik az in­dexéhez, megtarthatja: az okta­tók továbbra is aláírják, ha ké­rik, a tanulmányi osztályok is kötelesek hitelesíteni. Mivel pe­dig előfordulhat, hogy az ETR-be hibásan kerül be a jegy, a hallgató egy nyomtatott vizs­galapot is aláírathat oktatójával - ezen is szerepel majd az ér­demjegye. - Vagyis gyakorlati­lag nem változik a rendszer: én AZ INDEXET VALTJA AZ INTERNET Fotó: Schmidt Andrea má MUNKAIDŐT NYERTEK VE­LE. - Félévente kétszer kellett 30 ezer indexet megmozgatni a tanulmá­nyi osztályokon. Jó egy hó­napnyi munkát spórolunk meg a változtatással, ezt az időt is a hallgatók problé­máinak megoldására for­díthatjuk ezután - mondta Homor Géza, az SZTE SZTE Rektori Hivatalának okta­tási igazgatója. Hozzáteszi: a fejenként 800 forintba kerülő indexeket a hallga­tóknak nem kellett kifizet­niük, így az SZTE mintegy 2A millió forintot is spórol szeptembertől. biztosan aláíratom ezt a lapot az oktatóval, rengeteg rémtörténe­tet hallottam az internetre rosz­szul felvezetett jegyekről, elkal­lódott kurzusokról - kommen­tálta a változásokat egy negyed­éves lány. Hozzátette: megtartja az indexét is, hiszen „olyan me­nő, ha az utcán magam elé szo­rítva közlekedem vele". - Nem hallottam erről az újí­tásról, de örülök neki, megszű­nik a jegybeírás miatti szalad­gálás. Sokaknak egyetlen vizs­gaeredmény hitelesítése miatt kellett Szegedre visszautazni. Jobb lesz így, persze minden­nek vannak veszélyei - fogal­mazott Horváth Veronika. Az elsőéves régészlány az utolsó leckekönyves generáció tagja: a szeptemberben kezdő első­sök már nem is fogják ismerni az indexet. ALDI tajekoztato ALDI i A piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalatunk világszerte több mint 3000 kereskedelmi egységgel rendelkezik. A vállalat­csoporthoz tartozó kereskedelmi társaságok Ausztriában, Nyugat- és Dél­Németországban, Szlovéniában, Svájcban, az USA-ban, Ausztráliában, Angliá­ban, valamint Írországban működnek. Vállalatunk sikerét kiváló és jól képzett munkatársak alakítják. Magyarországi piacra lépésünk sikeres megvalósításához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKÉN keresünk BOLTI ELADÓT Az ideális jelölt: • megbízható, felelősségteljes, elkötelezett és képes csapatban dolgozni, • szívesen dolgozik emberekkel. • ápolt megjelenésű. Nem kereskedelmi végzettségűek jelentkezését is szívesen várjuk. Feladatai: • a vevők kiszolgálása modern, vonalkód-olvasóval ellátott pénztárgéprendszerünk segítségével, • árufeltöltés. • különböző takarítási és tisztítási feladatok ellátása. Amit kínálunk: • átfogó betanulási program. • változatos és érdekes munkakör, • kezdettől fogva átlagon felüli fizetés. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, pályázati anyagát kézzel írt önélet­rajzzal, fényképpel és a végzettséget igazoló okmányokkal 14 napon belül vár­juk az alábbi címre: „Szívesen dolgozom csapatban és személyesen is elkötelezett vagyok vevőink iránt." ALDI Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság út 117. B épület 5. emelet www.aldi-hungary.hu A HUNGERITNÉL MOST NINCS MUNKÁSFELVÉTEL, BEVEZETTÉK A HŰSÉGPÉNZT Fotó: Tésik Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom