Délmagyarország, 2006. június (96. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-21 / 143. szám

20 • MOZAIK* SZERDA, 2006. JÚNIUS 21. Bódébúcsú BÁTYI ZOLTÁN Maga meg igazán tisztességre taníthatná a lovait, mielőtt behajtja őket a nyakunkra a tanyáról! ­harsogott a tokasálas asszonyság, szája szegleté­től a bokájáig rengett virágos ruhája alatt a háj. A piacon tolongok meg csak röhögtek, markolták fonott kosaraikat, és bámulták a két kancát, ho­gyan vizelnek hatalmas tócsát a sárga keramitkö­vekre. Az orrfacsaró szag aztán egy pillanat alatt körbelengte a kofákat, jutott a vastag büzhól ha­lasnak, almásnak, savanyított káposztát kínáló­nak. Én meg csak markoltam anyám kezét, aki valami véralmáról alkudozott, s csak félvállról ve­tette oda elém: - Ne fintorogj, piac ez. Marx téri, alkudós vásár. Még a fillérekért mért tojások világában ismer­tem meg Szeged gyomrát, barangoltam a padsor­ok között, ámuldoztam, micsoda szemforgatással tudták szelíd öregasszonyok káromolni a bárány­felhőt is. ha úgy érezték, rothadó almával károsí­tották meg őket. Évtizedeken át nézhettem, hogyan sikerül olyan hodegákkal kidíszíteni ezt a teret, amikről már megépítésükről joggal hihettük, nem is ki­csiny bombatámadás érte őket még a tetőfedés előtt. Fából, vasból, alumíniumból, vászonba öl­töztetett deszkákból tákoltak piacot a Marxra, si­került felépíteni az ország talán legcsú/abb bádog­bódéját, amit aztán nagy dölyfösen még vásár­csarnoknak is elneveztek. Fpült erre a ma már Marsnak szólított térre nemzetkőzi vásár, betűkkel lajstromoztuk a pavi­lonokat, miközben nyeltük azt a jó kis gázolajsza­gpt, amit a taros Ikarusok pufogtattak ki maguk­ból a Marsra telepített pályaudvaron. A nyolcva­nas évektől aztán örömmel olvasgattunk szép ter­vekről. merthogy a Marsot átépítik ám, mindenki meglássa! És örültünk, hogy Szegeden olyan sze­mérmetes, a Marsra meg mindenképp csukott szemmel jár a Köjál, merthogy mással aligha ma­gyarázhattuk a piactér működési engedélyének folyamatos megújítását. Na, majd csak ránk dől egyszer - bújtunk ki a csarnokból, hogy rögvest kátyúba szoríthassuk bokánkat, mielőtt még hall­gathatnánk a „Cigi, cigi, cigi!" kezdetű népdalt zümmögök kórusát. S lám: nem dóit ránk! Szeged Mars terén az el­múlt héten új csarnokok nyíltak, szépül a tér ar­ca. Lassan csak kiderül: tud, szeret a szegedi ak­kor is piacolni, ha nem térdig gázol a koszban. Aki meg nosztalgiázni szeretne, CD-ről hallgassa vi­zelő lovak horkanlását, s emlékezzen azokra az időkre, amikor a zsebtolvaj oly röpke pillanat alatt kimentette zsebéből a bukszát. De azt se fe­ledje. milyen mennyei íz omlott szét a szájban, ha roppant fogunk alatt a sült kolbász, mennyire megnyugodott a gyomor, amikor átmulatott éj­szaka után leküldtük torkunkon a fokhagymás lángost. ElVÁPJüK A m ADÓCSALÓM! W é) Németh György karikatúrája Kérdésre rossz válasz ANKARA (MTI/AFP) Minden tudását összeszedve gör­nyedt a tesztpapírja fölé egy tö­rök egyetemista, hogy a 180 kér­dés mindegyikére rossz választ adjon. „Bizakodó vagyok, ugyanis jó esélyem van rá, hogy sikerül" ­kommentálta Sefa Boyar meg­hökkentő kísérletét a török sajtó­ban. A török egyetemista azzal, hogy egyik kérdésre sem ad jó vá­laszt, a török egyetemekre törté­nő felvételi rendszer anomáliái­ra, a kiválasztási szisztéma bo­nyolultságára kívánja felhívni a figyelmet. Boyar egyébként a nullánál is kevesebbet, mínusz negy­venöt pontot kíván elérni, minden negyedik hibás vála­szért ugyanis egy pontot le­vonnak az eredményből. A fia­talember keményen megdolgo­zott azért, hogy rossz válaszo­kat adhasson, hiszen ahhoz ugyanúgy ismernie kellett a helyes megoldást, mint a sike­res vizsgát letenni kívánó tár­sainak. Mivel a dolgozatokat még ja­vítják, nem tudni, hogy Boyar­nak valóban sikerült-e minden kérdésre rossz választ adnia. A többévi magolás után az egyetemre jelentkező török fiata­loknak mindössze negyedét ve­szik fel a felsőoktatásba. Gyilkos cápa SAO PAULO (MTI/AP) Cápa támadott és ölt meg egy hullámlovast vasárnap Brazília északkeleti partvidékén. A 27 éves Humberto Pessoa Batista Olinda város strandjától EZ NEM VICC! KRÉTA 49 900 Ft 99 900 Ft .áieM 14 éj, félpanzióval. 3' hotelben MALÉV AIR T0URS KFT. SZEGED. Nagyáruház Passzázs sor. Jókai u. 7 Tel.: 62/471-871 tng R-176&1998 harminc más szörfözővel együtt alig 15 méterre lehetett, amikor a cápa bal combján megharap­ta, s harapásával feltépte a combban húzódó ütőeret - je­lentette az Estada brazil hírügy­nökség. Az erősen kopaszodó férfi felhá­borodva mondja a fodrásznak: - Megbocsásson, de nekem alig van hajam, méfjs ugyan annyit számol, mint azoknak, akiknél egy csomót kék vágna! - Igen, náluk sokáig tart amíg levágom a haiszálakat. ön­nél viszont az, amig megtalálom őket! Madáretetési bírság TALLINN (MTI) Az észtországi Vyru önkormány­zata városszépítés! buzgalmában megszabná, hogy a lakosság mi­ként nyírja a füvet, hol tárolja a tűzifát, vagy hogyan etetheti a madarakat. A hamarosan beve­zetésre kerülő előírások szerint a lakók azonmód kötelesek elő­kapni a fűnyírót, amennyiben 25 centiméternél hosszabbra talál­nának nőni a házuk előtti gyepen a fűszálak - olvasható a Lenta cí­mű orosz hírportálon. A DM-DV ügyelete S Mai ügyele­tes újság­írónk Tom­bácz Róbert. Kollégánk 12 és 17 óra kö­zött a 30/ 218-1111- es telefonszá­mon fogadja a hívásokat. Mun­katársunkkal közölhetik ötle­teiket, véleményüket, javasla­taikat. A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket az ingyenesen hívható 06/80­821-821-es számon vagy a 62/567-864-es telefonszámon jelezzék! ISTEN ELTESSE! ALAJOS, LEILA Alajos germán eredetű, jelenté­se: egész+bölcs. Degré Alajos az 1848-as márciusi ifjak egyike volt, aki később a szabadságharc­ban huszártisztként harcolt. Mint író, színműíró aratott si­kert humoros műveivel, kortör­téneti forrásként jelentős emlék­iratával. Hauszmann Alajos épí­tész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akinek nevéhez fűződik a jelenlegi Néprajzi Mú­zeum, egykor kúria, a most újjá­épített és szállodaként működő New York-palota terve és a kirá­lyi várpalota befejezése. A név női párja az Alojzia. Leila perzsa eredetű, jelentése: sötét hajú. Egyéb névnap: Alojzia, Alóma, Artúr, Demetria, Dömötör, Luj­za, Olga, Radomér. Hívatlan szarvas­vendég BROADVIEW HEIGHTS (MTI/AP) Kisebb zúzódásokkal úszta meg kalandjait egy idősebb amerikai nő, akit saját házában támadott meg egy szarvas Ohio államban. A 75 éves Mary Blake kinyitot­ta az udvarra vezető ajtót, hogy visszaengedje kutyáját a házába, de igencsak megrémült, amikor a kutyus mögött egy nőstény szar­vas rontott be a házba. Az idős hölgy megpróbálta becsapni az ajtót a patás előtt, de sikertele­nül. A szarvas kirántotta az ajtót a helyéről, nekilökte a nőnek, akit még jól meg is rugdosott. A megvadult állat kárt tett a házfa­lakban, a bútorokban, és még né­hány emléktárgyat is tönkretett, ezért Blake kétségbeesésében ki­hívta a rendőrséget, akiknek vé­gül sikerült kicsalogatniuk a ház­ból a rugdosódó állatot. Az idős hölgy a karján, a lábán és a hasán mély karmolásokat és zúzódáso­kat szenvedett. Jobb térdén a bőrt huszonhét öltéssel varrták össze. Visszalopta jogos tulajdonát a boltos LONDON (MTI) Visszalopta jogos tulajdonát egy brit boltos. John Cunningham-Smith, aki apósa háztartási boltját vezeti a Gloucestershire grófságbeli Cam településen, a raktárban tett-vett, amikor a biztonsági rendszer monitorján észrevette, hogy az üzletből kifelé fut két fér­fi egy 129 fontot, azaz 52 ezer fo­rintot érő ruhaszárítót cipelve ­olvasható a Lenta című orosz hírportálon. A boltos kirohant az üzletből, így láthatta, miként pakolja be két jómadár a permarket parkolójábanáÜl^fO^^Ím^öJi gépkocsi csomagtartójába a lo/O kc pott portékát. A tolvajok, eltűnt < bíí tetve a zsákmányt, bementek cg; kis harapnivalót vásárolni a szu­permarketbe, a kocsiban hagyva a slusszkulcsot. John egy percig sem tétovázva tolvajlásra adta a fejét, vagyis visszalopta jogos tulajdonát, majd értesítette a rendőrséget. A gondatlan bűnözők hátrahagy­ták a ruhaszárítón névjegyüket, vagyis ujjlenyomataikat, ismert személyleírásuk, valamint gép­kocsijuk rendszáma, így hama­rosan kattan(hat) a bilincs a csuklójukon. Az élelmes boltos megúszta egy dorgálássaJ^yjLiidőrségi szó­anis általában törvénytisztelő ároknak, hogy még ak­ié Keveredjenek semmiféle bé^ jha ezt kárenyhítés bl t&éik. Sok napsütés WszlTette A; időnkénti felhősödés mellett sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Zivatarok környezetében a szél viharossá fokozódik. Szogod O 33° Mórahalom Ü 33° Hódmező­vásárhely W' 32° Mindszent 33° Szentes 31° Báfcás­ossba Jgss 30° Makó 33° Szolnok 31° Csongrád 32° Kecskemát •eí.rí 32° Kistelek £ 33° Orosháza 30° További kilátások Marad az igen meleg, nyári idő. A napsütés mellett időnként erősen megnövekszik a gomotytelhőzet és ilyenkor záporok, zivatarok is kialakulnak, helyenként felhő­szakadás, jégeső kíséretében. Csütörtök Csütörtök Pontét. JAv.i.H Max:34 Min: 19 Zápor Max:33 Min:29 Zápor Max:33° Mln:21J Zivatar Max:30° Mln:20 Zivatar Vízállás: A Tisza Szegednél 726 cm (hőfoka 21,2 C°), Csongrádnál 732 cm, Mindszentnél 766 cm. A Maros Makónál 239 cm. A Nap kel: 4 óra 47 perckor, nyugszik: 20 óra 45 perekor. A Hold kel: 1 óra 36 perekor, nyugszik: 16 óra 29 perekor. Szeged Klauzál tér 5. alatt megnyitottuk KÁRÁSZ CSÁRDÁNKAT. Szegedi halételek, magyaros ételek. H-P 11h-tól 14h-ig svédasztalos menü 800.- Ft Kostolja meg izeinket! Tel: 62/550-627 Lóhalálában VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 11. Dunán­túli megye. 12. Aprócska. 13. Hátvéd. 15. Genus. 16. ... Milan; olasz futballklub. 18. Pan komikustársa. 20. Fizikai mértékrend­szer. 21. Ruházati kellék. 23. Pecunia non ...; (a pénznek nincs szaga). 25. Szócsata. 26. Északi férfinév. 28. Sokszoros válogatott kézilabdázó (Mihály), fiai is válogatott játékosok. 30. Vidám, bol­dog. 32. ... de Francé; francia történelmi vidék. 33. Felvidéki fo­lyó. 34. Salt... City; Utah állam fővárosa. 36. ...-móg. 37. Mario­nettfigura. 39. Női becenév. 41. Perecdarab! 42. Pusztít. 44. Hit­vány bor. 46. Nagy észak-amerikai vízesés az USA-kanadai hatá­ron. 49. Autós túraverseny. FÜGGŐLEGES: 1. Határozott névelő. 2. Lócsemege. 3. Jól megfent. 4. Előtagként: tej-. 5. Telep szélei! 6. Rin-tin-...; kutya­filmsztár volt. 7. Származik. 8. Lom ikerszava. 9. ... gros; nagy­ban. 10. Guillotine. 14. Madárbörtön. 17. A közmondás másik része. 19. Szépre, jóra tanít. 20. Mihály becézése. 22. Változat, változtatás. 24. Étkezést előkészít. 25. Páratlan vicc! 27. Körkö­rös mértani test. 29. Izlandi pátból készült prizma sarkított fény előállítására. 31. E napon. 35. Csatakiáltás. 38. Egykori német világelső teniszező (Stefii). 40. Terményt betakarít. 42. Szófaj. 43. Három a zenében. 45. A fogadására. 47. Vércsoport. 48. Ab­lakkeret! 50. Szintén. Az előző rejtvény megfejtése: A távollevőknek soha nincs iga­zuk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom