Délmagyarország, 2005. július (95. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-30 / 177. szám

SZOMBAT, 2005. JÚLIUS 30. • MEGYEI TÜKÖR" 3 Napközben csak a fagyi imádók nyalakodnak. Jól jött a víz is Fotó: Schmidt Andrea HŐSÉGBEN OPERÁLNAK III Az orvosokat sem kíméli a napok óta tartó hőség. A Szegedi Tudomány­egyetem számos klinikáján nem tudják megoldani, hogy a műtőkben elvi­selhető hőmérséklet legyen, mert egy steril klímaberendezés - amely ga­rantáltan nem juttat szennyező anyagokat a légtérbe - több 10 millió fo­rintba kerül. Műtős ingben és nadrágban, sapkában, maszkban és kesz­tyűben közel 40 fokos hőségben operálnak a szegedi orvosok több órán ke­resztül. De a betegeknek sem könnyebb: kevés az olyan kórterem, ahol klí­mát szereltek fel. A kényelmi berendezésekre ugyanis a minisztérium nem ad pénzt, ezeket az intézményeknek saját költségvetésükből kellene kigaz­dálkodniuk. hogy a kánikulai napokban ti­zenhat százalékkal emelkedett a riasztások száma. A tartós, tik­kasztó meleg miatt most már nemcsak a tíz éven aluli gyere­kek és az idősek körében gyakori a rosszullét, hanem egyre több negyven év körüli emberhez' is hívják a mentőt. Megnőtt a vá­ratlan halálozások száma is. A mentősök nincsenek irigylésre méltó helyzetben, hiszen a jár­művekben nincs légkondicioná­ló berendezés, de kaptak ás­ványvizet, és a szolgálatot ellá­tóknak engedélyezték, hogy vi­lágos, egyszínű térdnadrágot vi­seljenek. Szeged belvárosában az év ed­digi legmelegebb napján - 35 fok volt a hőmérséklet - alig sé­táltak az emberek. Mindenki igyekezett behúzódni a hűvösre. Akik mégis kitévedtek a Kárász utcára, azokat - az önkormány­zat jóvoltából - vizespalackok várták a déli órákban. A fagylal­tozókban sem tolongtak a já­ró-kelők. Gáspár Eva a Palánk­ban nem tapasztalt nagyobb for­galmat. Inkább délután és az es­ti programok előtt fogy a fagyi, főként a gyümölcsösöket kere­sik. A meleghez szokott útépí­tők is egyre nehezebben viselik a hőséget. Elmondásuk szerint 180 fok az aszfalt közelében a hőmérséklet. CS. G. L Kiszolgáltatott dolgozók FEKETE KLARA Az van beleírva a munka törvénykönyvének paragrafusaiba, hogy a dolgozónak az elvégzett munkáért munkabért kell fizetni. Ez a kiindulópont, a kályha, minden követelés alapja: a munkáért fi­zetség jár. Nagy a baj akkor, ha a munkáltató már bért sem utal. Ez ugyan­is azt jelenti, hogy innentől kezdve nincs étkezési és utazási hoz­zájárulás, természetbeni juttatás, felmondási időre járó kifizetés, végkielégítés. Nincs már semmi. Ez következett be a szegedi nyomdában, amelynek dolgozói akár munkajogásznak is elme­hetnének, olyannyira kiművelték magukat a témával kapcsolat­ban az eltelt fél évben. Tudják, mire jogosultak, mi szabhat határt a tiltakozásoknak, de hiába. Ugyanazt a törvénykönyvet bújja a munkaadó is, aki szintén talál paragrafusokat arra vonatkozóan például, visszavonhatja-e a már korábban kiadott szabadságokat rendkívüli helyzetre hivatkozva. Sajnos visszavonhatja. A helyzetből az következne egy működő gazdaságban, hogy a dolgozó odébbáll. Azt mondja, ha veszett a fejsze, vesszen a nyele is - illetve majd megítéli neki a pénzeket a bíróság! -, és szakmai tudásában bízva keres magának egy másik munkahelyet. Ha nem Szegeden, akkor az ország másik végében. Mint az amerikai filmekben: eladja a házát, az ingóságokat kipakolja az utca és a bejárat közötti gyepre, bútorait eladogatja a szomszédoknak, míg legvégül a gyerekeket, a kutyát, valamint a családi fotóalbumot a hátsó ülésre pakolva elindul élete következő állomására. Csakhogy nálunk nincs továbblépés. Helyben nincs másik könyvnyomda, másik konzervgyár és paprikafeldolgozó, nincs ötödik vagy hatodik Ikarushoz hasonló üzem, varroda. Szegeden többnyire mindenből csak egy van - az ország más területein sem jobb a helyzet -, az itt dolgozó okkal félti hát a munkahelyét, ezért kompromisszumkészségben a végtelenségig is hajlandó el­menni. Harmadik, majd szombati műszakot vállalni, új kollektív szerződést elfogadni, a különböző juttatásokról lemondani. A cérna pedig csak akkor szakad el, amikor már hónapok óta ingyen dolgoztatják. Az adópolitikáról MUNKATÁRSUNKTÓL dasági bizottságának egyetlen magyar tagja - hangsúlyozta: Nem tartja reálisnak hazánk nem az a megoldás, hogy elve­2010-es csatlakozását az eurózó- szik az iparűzési adót az önkor­nához Becsey Zsolt, a Dél-Alföld mányzatoktól, hanem az, hogy uniós képviselője. Mindezt teg- összevonják azt a forgalmi adó­napi - Lázár János vásárhelyi val, és a rájuk eső részt visszajut­polgármesterrel közösen tartott tatják a településeknek. Lázár Já­- sajtótájékoztatóján mondta el. nos szerint nem lehet ügy meg­Becsey szerint az eurózónába va- szüntetni az iparűzési adót, hogy ló bekerülés ellen tesz az állam az önkormányzatot az állam tel­az átgondolatlan privatizációval. jesen megfossza ettől a bevételé­Becsey - az EU pénzügyi-gaz- tői. A tegnapi az év eddigi legforróbb napja volt A nagy meleg miatt többen hívták a mentőket Az év eddigi legmelegebb napján vagyunk túl Szegeden. Az em­berek csak lézengtek az utcán, ami nem csoda, hiszen a tartós kánikulában már a legmagasabb fokú hőségriadót is elrendelhet­nék. A tapasztalatok szerint ilyenkor megnő a váratlan ha­lálozások száma is. Az elmúlt száz évben az abszolút melegrekord 41,7 fok volt Ma­gyarországon, ezt Békéscsabán mérték, 2000. augusztus 21-én. Szegeden a csúcs - 39,7 fok ­1952. augusztus 15-én volt. Ez egyelőre nem dőlt meg, azonban szerdától péntekig, azaz egymást követő három napon az átlaghő­mérséklet meghaladta a 27 fo­kot. Ez azt jelenti, hogy ma el kellene rendelni a harmadfokú hőségriadót. Kovács Ferenc, az Állami Népegészségügyi és Tisz­tiorvosi Szolgálat megyei igazga­tója a legmagasabb fokú riasztás­ra az Országos Tisztiorvosi Hiva­taltól utasítást nem kapott. Ta­sáry Ilona, az OTH kommuniká­ciós főosztályvezetője elmondta, hogy abban az esetben javasolják a harmadfokú riadó elrendelését, ha az Országos Meteorológiai Szolgálattól megkapják a hivata­los adatokat. Egyelőre ez még nem történt meg. - A harmadik fokozat nem sokban különbözik a második­tól. A figyelemfelhívás, a kom­munikáció erősítéséről van szó. Tájékoztatjuk az egészségügyi intézményeket és a mentőszol­gálatot, hogy fokozódhat a beteg­forgalom - jelentette ki a főosz­tályvezető, aki hozzátette: tíz év­vel ezelőtt mindenféle felhívás nélkül is tudták az emberek, hogy mit kell tenniük kánikulá­ban. A mentősöknek egyre több a dolguk. Horváth Róbert szegedi vezető mentőtiszt elmondta, ADémász első féléve MUNKATÁRSUNKTÓL A Démász Rt. az év első felében 2,64 milliárd forint konszolidált mérleg szerinti eredményt ért el, 18,61 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A társaság féléves konszolidált gyorsjelentése 42,62 milliárd fo­rint árbevételről ad számot, ami a bázishoz képest 9,8 százalékos növekedés. A jelentés szerint a nö­vekedésben a februári 9 százalé­kos tarifaemelés és a D-Energia Kft. nevű leányvállalat - amely a szabadpiacon adja el az áramot ­árbevételének jelentős emelkedé­se játszotta a legnagyobb szerepet. Az első félévi gazdálkodás alap­ján egy Démász részvényre a bá­zishoz képest 18,6 százalékkal több, 714 forint nyereség jut. A társaságcsoport az év első hat hónapjában 3,69 milliárd fo­rintot fordított beruházásokra, döntően hálózatfejlesztésre. Ez 32 százalékkal kisebb érték a múlt év első feléhez képest, amit a Démász, többek között a ko­rábbi intenzív beruházásaival magyarazott. Nem hajlandók ingyen dolgozni, Budapestre utaztak tiltakozni A hőségben tüntettek a nyomdászok A tervezett 35 nyomdász helyett 30 vett részt egy csendes demonstráción tegnap Budapesten az anyacég, a Kossuth Nyom­da Rt. Jászberényi úti széltháza előtt. Ke­vesebben ijedtek meg, mint azt a szerve­zők még csütörtök este gondolták. Az egyik áruházlánc parkolójából indult el tegnap kora reggel a Szegedi Kossuth Nyomda Kft. dolgozóinak bérelt autóbu­sza a budapesti tüntetésre. Az emberek péntekre egy nap szabadságot írattak ki. Mint ismeretes, a nyomdászok végső el­keseredésükben - a sikertelen sztrájk után - döntöttek a demonstráció mellett, azt is vállalva, hogy esetleg rendkívüli felmon­dással megválnak tőlük. Az ügyvezető igazgató, Névery Tibor ugyanis a cég ne­héz pénzügyi helyzetére hivatkozva szer­dától saját hatáskörébe vonta a szabadsá­gok kiadását, és csak azokat az időponto­kat engedélyezte, amelyeket a dolgozók még év elején bejelentettek. Tegnap reggel táblákkal felszerelkezve gyülekeztek az elkeseredett emberek az áruház parkolójában. Azt mondták, úgyis vége mindennek, a megrendelők elviszik a munkát a nyomdától, saját szemükkel látták, hogyan pakolják fel az alapanyagot a teherautókra. A táblákon a szegedi kft. Indulás előtt Szegeden Fotó: Schmidt Andrea budapesti többségi tulajdonosát, Székely Károlyt, a Kossuth Nyomda Rt. elnök-ve­zérigazgatóját tették felelőssé a történte­kért. Azt a volt szegedi nyomdászt, aki az idősebb generációval együtt ugyanezen a munkahelyen kezdte a pályát. (A vezető az eltelt fél évben egyszer sem nyilatkozott lapunknak. - A szerk.) Úgy tervezték, harmincötén mennek ­harmincan érkeztek meg a megbeszélt időre. Nem haragudtak a távolmaradókra - az ed­digi szószólót leszámítva -, azt mondták, őket is meg lehet érteni. Polyákné Bán Aran­ka - aki 36 éve dolgozik a szegedi nyomdá­nál - azt mondta, fél évvel ezelőtt rengeteg munkájuk volt, jól kerestek, olykor három műszakban is dolgoztak. Február óta pedig csak részletekben kapják meg a fizetést. Sokan hónapok óta zsíros kenyeret esz­nek, mert a májusi bér egy részével és a teljes júniusi, lassan júliusi járandóságok­kal tartozik a cég. A busz bérleti díjára mégis összedobták a közel 100 ezer forin­tot. Zakar Mihály - aki július 11-én rend­kívüli felmondással önként hagyta ott a nyomdát, de most csatlakozott társaihoz - kijelentette, már nem is reménykedhet­tek semmiben. Az ő elmaradt bérét, végki­elégítését már csak a bíróságon követelhe­ti. Horváth Ferenc szerint megadták a ve­zetésnek a kellő időt arra, hogy előteremt­se a pénzt, de arra már nem hajlandók, hogy a tulajdonosnak minél több profitot termeljenek - ingyen. F. K. A BUSZ ARNYEKABAN A nyomdászok Budapestre egynapi hideg éle­lemmel és hűtőtáskába pakolt ásványvízzel indultak. A kánikulában - a dolgozók csak a busz árnyékába húzódhattak - délután 2 órá­ig kitartottak. Követeléseiket Névery Tibornak nyújthatták át, aki már várta őket, de a buda­pesti vezetés nem reagált a megmozdulásra. Az ügyvezető kérdésünkre válaszolva el­mondta: nem érheti retorzió a dolgozókat a demonstráció miatt. Most akár 40%-kal olcsóbban juthat TOSHIBA KLÍMÁHOZ! Uj helyre költöztünk, a műjégpályával szembe! Uj bemutatótermünk címe: Szeged, Szabadkai út 9/A. Részletek aTOSHIBA klíma-vonalon: 06-40/82-82-00

Next

/
Oldalképek
Tartalom