Délmagyarország, 2005. június (95. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-24 / 146. szám

6 •MEGYEI TÜKÖR» PÉNTEK, 2005. JÚNIUS 24. Borvendég Béla építész elköltözik Szegedről Házak - és négy mázsa irat Borvendég Béla jellegzetes személyi­sége Szegednek. Kézjegyét - az általa tervezett épületeket - itt hagyva nem­sokára a fővárosba költözik. - Második szívműtétem után orvosaim tanácsolták, hogy a negyedik emeletnél lejjebb kellene költöznöm. Chicagóban élő lányom egy huszárvágással megol­dotta a helyzetet: Budán bérelt nekem lakást - indokolta az életében bekövet­kező változást Borvendég Béla Ybl- és Kossuth-díjas építész. Bár Szegeden szü­letett, a kertes budai környéken nőtt fel. Félig-meddig máris elköltözött. Azt mondja, Szegeden háromszáz méter su­garú körben mindent elért gyalog, a fő­városban viszont minden azzal kezdő­dik, hogy fölszáll a buszra. Százötven ezer lakosnak való városnál szerinte nem is lenne szabad nagyobbat építeni. Szeged még nem nőtt bele a tervezett ke­reteibe. - Vannak itt „helyeim", ilyen például a Tisza-part. Sokat sétálgattam a víznél, sőt első lakásom is a Sellő-ház harma­dik emeletén volt - mesélte. - Tehát ki is próbáltam, nemcsak építettem. 1960-ban. Megszerettem. Hiába szid­ják, jó benne lakni. - Negyvenöt éve tervpályázatot írt ki a tanács a Palánk városrészre, annyira tönkrementek az ottani, még árvíz előtti lakóházak - folytatta az emlékidézést. ­A műemlékeket meg kellett tartanunk, ez volt a legfontosabb szempont. A kli­nikák már megépültek, viszonylag kis terület maradt. Megnyertem a pályáza­tot, mégpedig azzal, hogy a Roosevelt tér sarkán megőriztem a műemlék jellegű Török-házat és mellette a Fülöp-féle ha­lászcsárdát. Végül Komócsin Mihály el­döntötte, hogy mégis lebontják, sőt ar­ról sem akart hallani, hogy az Oskola ut­cai emeletes ház oldala ívben meghajol­jon. Pedig ezáltal a Tisza felé tölcsérese­dő utca rávezette volna a tekintetet a műemléki épületegyüttesre. Amikor a hajdani sarki házat az orrom előtt bon­tották le, olyan érzésem támadt, mint Borvendég Béla: Szívemhez nőtt az Oskola utca Fotó: Miskolczi Róbert mikor elkezdek mesélni egy viccet, és az utolsó fordulatnál közlik, hogy nem le­het poén a végén. Az egykori pártvezér az Oskola utca végére húszemeletes toronyházat álmo­dott. Akkor Borvendég Béla cselhez fo­lyamodott, megtervezte az égig érő há­zat, de előkészített egy másikat is, ezt a mostani kilencemeletest. A tervtanács ülésén előadta, hogy a kisebb feleannyi­ba kerül, és ezzel a kérdés eldűlt: így épült az „Égő arany ház". - Kaptam érte a fejemre, egyet azért, mert műemléket romboltam, a másikat azért, mert nem húsz emeletet építet­tem a helyére. Azóta bármi történik, ezt a házat utálják. Már arról is hallottam, hogy Komócsin azért akart toronyházat, hogy eltakarja a fogadalmi templomot ­legyint nevetve. - Azt senki nem veszi észre, pedig a tér szemközti sarkáról szemlélve jól látszik, hogy pontosan a dóm építészetét hoztam vissza rajta: téglaépület, vízszintes fehér osztások­kal. Az emberek sajnos nem a szemük­kel, hanem az akaratukkal látnak. - A napokban négy mázsa iratot nézek át, válogatom a múltamat. Miután ki­koptam az építészetből, szervezésbe fog­tam. Most írok, és összegereblyézem ré­gebben megjelent publikációimat. Meg­nézem, mi változott közben, és úgy lá­tom: nem sok. Mivel szerintem vissza­felé tartunk, szerencse, hogy nem hala­dunk gyorsabban. DOMBAI TÜNDE Jelölték az MTI tanácsadó testületébe A harmincegy éve újságíróként dol­gozó Honti Kata­lint (képünkön) is jelölték az MTI Rt. Thlajdonosi Tanácsadó Testü­letébe. Szegedi kollégánk a táv­irati iroda szegedi tudósítója volt. Az országgyűlés várhatóan hétfőn vá­lasztja meg a Magyar Távirati Iroda (MTI) Rt. új összetételű Tulajdonosi Ta­nácsadó Testületét (TTT), ami javaslat­tevő, véleményező, tanácsadó, és meg­határozott esetekben döntéshozó szerv­ként működik. A törvény szerint a testü­let tagjainak felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok je­lölik. A pártok a jelöltek listáját nyilvá­nosságra hozták. E szerint az MSZP Ba­yer Józsefet jelöli a TTT elnökének, míg a Fidesz Gyarmati Lászlót a testület el­nökhelyettesének. A szocialisták a nyolctagú testületben számítanak Honti Katalinra is, aki tavaly decemberig az MTI szegedi tudósítója volt. - A térség egyik országgyűlési képvise­lője, Újhelyi István keresett meg azzal, hogy elvállalnám-e a testületi tagságot. Rövid gondolkodás után rábólintottam, hiszen ez szakmailag egy újabb nagy ki­hívás. Örültem a felkérésnek, ami nagy megtiszteltetés számomra. Sok szállal kötődöm az MTI-hez, ismerem belülről a munkáját, és remélem - megválasztá­som esetén -, segíteni tudom a kollégái­mat - mondta Honti Katalin, aki 1974 óta újságíró. A Csongrád Megyei Hírlap­nál kezdte pályafutását, ahol rovatveze­tő is volt. Az MTI-hez 1988-ban került, ahol tavaly decemberig dolgozott. Az ak­tív újságírástól ugyan visszavonult, de ha kell, azóta is helyettesíti kollégáit. Honti Katalin révén először kerülhet Csongrád megyei újságíró az MTI Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testületébe, ami a vidéki újságírás elismerése is. CS. G. L. Az árak 2005. június 24-26 között, a készlet erejéig érvényesek. Nyári esték előfizetőinknek! Legyen a Délmagyarország a Délvilág vendégel A helyes választ adók között kisorsolunk 100 db belépőjegyet! A Belvárostól 12 percnyire Válaszoljon a kérdésre, majd kitöltve küldje vissza a szelvényt címünkre! .<**» Hányadik alkalommal kerül megrendezésre a Nyári esték előadás-sorozat? 1 //SÍÉ25 Név: Cím: Telefonszám: Jelölje be, melyik produkcióra igényli a jegyet! |ft|:Könnyű erkölcsök 2005. július 8., 21.00 Komámasszony, hol a stukker? 2005. július 18., 21.00 Az előadásokra minden nyertes 2 db jegyet kap ajándékba! Az előadások helyszíne: Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő udvara, Szeged, Tisza L. krt. 24. Beküldési határidő: 2005. július 5. Cím: Délmagyarország Kiadó 6720 Szeged, Stefánia 10. A borítékra kérjük írja rá: Nyári esték Jegyinformáció: E-mail: info@nyariestek.szeged.hu Jegypénztárak: Átrium Üzletház, Happy Box, 62-547-777, KM-Tours Utazási Iroda, Szeged Nagyáruház, 62-420-782, Tourinform-pavilon, Széchenyi tér

Next

/
Oldalképek
Tartalom