Délmagyarország, 2003. augusztus (93. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

BELFÖLD - KÜLFÖLD« PÉNTEK, 2003. AUGUSZTUS 1. Erdőtüzek délen »GRAB (MTI) Folytatódik az ellenzék és a kormány szócsatája a lakáshitelek adókedvezményéről A Fidesz szerint szorul a hurok Dalmáciában tegnapra virradóra már húsz erdőtűz megfékezésé­vel küzdöttek szinte emberfeletti erővel - jelentette a horvát rádió. A már harmadik napja vihams erővel fújó bóra következtében a tűz mind nagyobb területekre ter­jed ki. A legrosszabb a helyzet az Adria legnapsütöttebb szigetének tartott közép-dalmáciai 1 Ivaron, Bracon és a kék barlangjáról ne­vezetes Biscvó-szigctcn, a száraz­földön pedig egy Sibcnikhcz kö­zeli apartmantelcp környékén, valamint a Vclebit-hcgységbcn lé­vő Paklenica nemzeti parkban. Hvaron négy helyen, összesen 1100 hektáron küzdenek a lán­gokkal lakóházaktól távoli, ne­hezen hozzáférhető terepen. Az időjárás-előrejelzés szerint vár­hatóan szombatra lecsendesedik az erős északi szél, s ez meg­könnyíti az oltást. Lelőtte a betörőt SZOLNOK (MTI) Lelőtte a betörőt egy szolnoki la­kástulajdonos, akire - vallomása szerint - baltával támadt rá ott­honában egy ismeretlen férfi teg­napra virradóra. Az áldozat egy 41 éves jászteleki lakos, aki hosszabb ideje hajléktalanként élt Szolnokon. A lakástulajdonos bejelentésére a helyszínre kül­dött rendőrjárőr egy lőtt sebből vérző férfit talált, aki a mentők kiérkezése előtt meghalt. Rendőrnek öltöztek a rablók SZEKSZÁRD (MTI) Előzetes letartóztatásba vették azt a két férfit és megbízójukat, akik Dunaföldvár közelében rendőrnek öltözve állítottak meg egy kamiont, majd a sofőrt leüt­ve kifosztották a rakományt. A két 25-30 év körüli férfi a kami­on vezetőjét megbilincselte és egy VW Golf csomagtartójába rakta. Az elkövetők egyike ez­után Pécs felé elhajtott a kami­onnal, majd egy idő múlva Du­naföldváron visszaadták a ki­fosztott járművet a sértettnek. A nyomozás során kiderült, hogy a Golfot korábban feltörték, s az agárdi rendőrkapitányságon tett feljelentés sértettjei, vala­mint a rablók személyleírása megegyezik. A házkutatás során megtalálták a rendőri ruházatot és az elrabolt műszaki tárgyakat. Újabb támadást intéztek az amerikaiak ellen Irakban Aknára futottak a katonák RÖVIDEN OROSZ ATOMHATALOM Oroszországnak atomnagyhatalomnak kell maradnia - jelentette ki Vlagyimir Putyin tegnap a nyugat-oroszországi Szarovban található szövetségi nukleáris központban. Az orosz elnök szerint erre egyebek között azért van szükség, hogy ne bővüljön a központban dolgozók munkájára igényt tartó külföldi importőrök köre. FELLÁZADTAK A FOGLYOK Palesztin fogolylázadás tört ki tegnap a dél-izraeli Askelón település börtönében. A lázadás hírére rendőri erősítés érkezett a börtönhöz. A palesztin fogolyügyi miniszter már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok fellázadhatnak abban az esetben, ha Izrael nem engedi őket szabadon a béketerv keretében. Magyarországra érkezett az ifjúsági világtalálkozók vándorke­resztje, amelyet szlovén fiatalok gyalogos zarándoklattal hoz­tak Alsólendváról a határra, Rédicsre. A vándorkeresztet 1984-ben, az első ifjúsági világtalálkozón II. János Pál pápa ad­ta át a fiataloknak, így hívta őket Krisztus követésére. A kereszt mostani, egész Európán körülvezető útja a 2005-ben, Németor­szágban megrendezendő XX. Ifjúsági Világtalálkozót előzi meg. Ötnapos Magyarországi útja során a vándorkereszt hét telepü­lést jár be. Fotó: MTI/Czika László A homoszexuálisok a szabadságjogok elleni támadásról beszélnek A Vatikán elutasítja az egyneműek házasságát Az MDF a lakástámogatási rendszer el­sorvasztásával vádolja a kormányt, a Fi­desz pedig azt állítja, a Mcdgyessy-ka­binct spórolni akar az embereken. Az MSZP úgy véli, az ellenzék rosszul ér­tékeli a helyzetet, mivel nemhogy ke­vesebb, hanem éppen több pénz jut jö­vőre lakástámogatásra. BUDAPEST (MTI) Az igazságosság leple alatt a kormány va­lójában spórolni akar az embereken azzal, hogy szűkíteni kívánja a lakáshitelekkel kapcsolatos adójóváírás kereteit - mondta Szijjártó Péter fideszcs országgyűlési kép­viselő tegnapi sajtótájékoztatóján. Beje­lentette: a Fidesz képviselői írásbeli kér­déssel fordulnak az ügyben Medgyessy Pé­ter miniszterelnökhöz. - Előjött a kormányból a bankárstílus ­fűzte hozzá a képviselő. Szijjártó Péter megfogalmazása szerint „szorul a hurok a magyar állampolgárok nyaka körül". Mint mondta, a kormány gazdaságpoliti­kai koncepciótlansága eléri már az embe­rek otthonát is. Az MDF-frakció tiltakozik a lakástámo­gatási rendszer „elsorvasztása" miatt ­hangzott el a képviselőcsoport tegnapi saj­tótájékoztatóján. A párt visszautasítja azt az elképzelést, hogy megszüntetik az adó­jóváírást a lakáshitelek után - mondta Ékes József képviselő. Hozzátette: a fiatal házasok 2-10 millió forint hitelt tudtak felvenni, többségük önkormányzati támo­gatással, és ez a módosítás azt jelentené, hogy havi 50 ezer forint helyett 70 ezer fo­rintot kellene fizetniük. Göndör István, a szocialista frakció he­lyettes vezetője ugyanakkor azt állítja, az ellenzéki képviselők véleményével ellen­tétben, a jövő évben a költségvetésben a kormány nem kevesebbet, hanem 60 mil­liárd forinttal többet szán a lakástámoga­tásra. Mint mondta, emelkedik a lakást építő gyermekes családok és a gyereket vállaló fiatalok szociálpolitikai támogatá­sa, amely egy gyerek után 800 ezer, két gyerek után 2 millió, három gyerek után 3,2 millió forint lesz. - Ez azt jelenti, hogy ha egy fiatal pár két gyereket vállal, nem kell sok évig várnia a lakásra, hanem saját tőkeként használva a szociálpolitikai támogatást, azonnal kaphat kedvezményes lakáshitelt - emel­te ki a politikus. Göndör István hangsúlyozta, hogy az egygyermekes családok négyszer annyi, a kétgyermekes családok pedig kétszer any­nyi szociálpolitikai támogatást kapnak 2004-ben, mint az Orbán-kormány ide­jén. - A szocialisták azt akarják, hogy igaz­ságosabbá váljon a lakástámogatási rendszer, annak erdekében tárgyalnak a Pénzügyminisztériummal, hogy a meg­növelt szociálpolitikai támogatás és a kedvezményes lakáshitel mellett a rá­szoruló lakásvásárlók továbbra is része­süljenek adókedvezményben - tette hozzá. ket engedélyező törvények elfo­gadását. A Joseph Ratzinger bí­boros, a Hittani Kongregáció pre­fektusa nevével fémjelzett doku­mentum szövegét tegnap hozták nyilvánosságra. A dokumentum szerzői szerint a homoszexuális házasságok károsan befolyásol­ják az emberi társadalom „helyes irányú" fejlődését, különösen, ha azok jelentós hatást gyakorolnak a társadalom egész szövetére. A dokumentum ugyanakkor nem ítéli el a homoszexuális haj­lamú személyeket, akiket - mint fogalmaz - a katolikus egyház­nak „tisztelettel, megértéssel és tapintattal" kell fogadnia. E sze­mélyeknek azonban önmegtar­tóztatást kell tanúsítaniuk - áll a vatikáni iratban. - A Vatikán ne avatkozzék be az államok szabad döntéseibe - e közös gondolat jegyében tüntet­tek tegnap a római Szent Péter téren a radikálisok, a homosze­xuálisokat és az ateistákat tömö­rítő szervezetek az egyneműek házasságát elutasító dokumen­tum ellen. Az Olasz Radikális Párt feljelentést tett a római ál­lamügyészségen a Vatikán ellen. A szakszervezet szerint hátrányt szenvednek a legkisebbek A bölcsődések ősztől nem étkezhetnek ingyen A Bölcsődei Dolgozók De­mokratikus Szakszervezete (BI)DSZ) tiltakozik, mert a kor­mány az ingyenes étkeztetésből 7500 rászoruló bölcsődés korú gyermeket kihagyott. BUDAPEST (MTI) - Az érdekképviselet megütkö­zéssel értesült arról, hogy szep­tembertől a rászoruló gyermekek közül csak az óvodások részesül­nek ingyenes étkezési ellátásban, a bölcsődések nem - mondta a szakszervezet elnöke tegnap. Mester fánosné szerint a kor­mányprogramban még ingyenes bölcsődei és óvodai ellátás szere­pelt. Jelenleg egy bölcsődés után naponta 250 forint élelmezési költségtérítést kell a szülőknek fizetniük. A bölcsődés korú gyermekek szempontjából a BDDSZ diszk­riminatívnak tartja azt is, hogy ugyancsak szeptembertől a 3 évesnél idősebb és 18 évnél fiata­labb, családi pótlékban részesülő 1,8 millió gyermekre biztosítást köt az állam, haláleset, tartós rokkantság vagy múló sérülés eseteire. A BDDSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a bölcsődébe és az óvodába járó, hasonló sorsú gyermekeket különböző módon bírálják el és támogassák. A Bölcsődei Dolgozók Demok­ratikus Szakszervezete a vélemé­nyét és kérdéseit eljuttatta az egészségügyi, a gyermek- és ifjú­sági minisztériumnak, valamint az Esélyegyenlőségi Kormányhi­vatalnak. Hazánkba érkezett a vándorkereszt Amerikai katonák őrködnek a helyszínen a rakétagránátos támadás után. BAGDAD (MTI) Egy amerikai katona életét vesztette és ketten meg­sérültek tegnap, miután a bagdadi nemzetközi re­pülőtérre vezető úton terepjárójuk aknára futott. Ricardo Sanchez tábornok, az Irakban állomásozó amerikai szárazföldi erők parancsnoka sajtótájé­koztatón jelentette be a hírt. Fotó: MTI/AP/Manis Szvarup Az AFP helyszínen tartózkodó fotósa szerint leg­alább négy amerikai katona megsérült tegnap egy páncéltörő rakétagránátokkal végrehajtott támadás­ban, amely ugyancsak a bagdadi repülőtér közelében lévő úton történt. A sérülteket helikopterrel mentet­ték ki. Ezzel 52-re emelkedett Irakban a háború hi­vatalos beszüntetése, május 1-je óta gerillatámadá­sokban meggyilkolt amerikai katonák száma. A német püspöki kar helyeslé­sét, a homoszexuálisokat és az ateistákat tömörítő szervezetek felzúdulását váltotta ki az a vati­káni dokumentum, amely eluta­sítja az egyneműek házasságát. RÓMA (MTI) Az egyneműek közötti házassá­gok ellen intézett heves táma­dást tegnap közzétett dokumen­tumában a Vatikán. A Szentszék felhívja a világ katolikus politi­kusait: lehetőségeik szerint aka­dályozzák meg az effajta frigye­Fószrrkrsztó: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes ÓRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDÚS SZABOLCS (mellékletek!, M1SKOLCZI RÓBERT {fotói, OLÁH ZOLTÁN {hír és információi, SÜLI JÓZSEF (sport) • Délvilág szeikcsztóségvczclő: ÚISZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Ft: 153. ffclcfon: 62/567-888 Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim: www detmagyar hu * E-mail: szerkesztőségei delmagyatszeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3, "Itl/fax: 62/241-905 Hirdetési tel/fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. TH.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3 Ttl/fax: 62/213-198 6600 Szemes, Kossuth u. 8. Tél.: 63/401 024 TH./tax: 63/314 838 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11 {Városi Galériai Te!./fax: 63/481-010. • KIADIA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA • Kiadói titkársági lax: 61/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/S67-88S. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Tfclclon: 62/466-847. • Térjcsztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Thrjcszlés: 62/567 864. Thnesztési zöldszám: 06/80/821-821. Elófizetesi dil egy hónapra 1240 Fi {Délmagyarországl, 1130 Ft {Délvilág! »Árus terjesztés: Délhir Rt. • ISSN Ü133-025X {Délmagyarország), ISSN 1416-0099 {Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom