Délmagyarország, 2003. június (93. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-02 / 127. szám

avü/x Az Országgyűlési Könyvtár állományából tőrölve ' >PÖRT MA: A ÖEL SPORTJA DELMAGYARORSZAG HÉTFŐ, 2003. JUNIUS 2., 93/127. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN i ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) TÉMÁINKBÓL PUTYIN KESZ KIBÉKÜLNI BUSHSAL Orosz megfigyelők szerint a kö­zeledés és a megbékélés jelle­mezte Vlagyimir Putyin orosz és George Bush amerikai elnök teg­napi szentpétervári találkozóját, de a bizalom még nem állt vissza az iralci válság előtti szintre a két vezető között. A csúcsdn a két ál­lamfő kicserélte a hadászati tá­madó fegyverek csökkentéséről tavaly májusban aláírt szerződés ratifikációs dokumentumait. 2. oldal HŐPAZARLÓ BETONHÁZAK Építéstechnológiai és település­fejlesztési konferenciát tartottak a múlt hét végén a megyeházán. A szakemberek, előadók arra ke­resték a megoldást, hogyan le­hetne olcsóbbá, szebbé, fenntart­hatóbbá alakítani a lakótelepi panelrengetegeket. A jelenlegi patthelyzet ugyanis senkinek sem érdeke. 3. oldal OLCSÓ PARADICSOM, DRÁGA ZÖLDBORSÓ Az aszályok és a fagykárok ellené­re nem emelkedtek az egekbe a zöldségek és a gyümölcsök árai. A piacokon és a zöldségeseknél nap­ról napra olcsóbb a paradicsom, a borsónak borsos az ára. 3. oldal üií SÖRFESZTIVÁL 2003. jüni »zoged.hu A h ti I ó p (•« 4 í j t a I a ii! VIDÁM CSALÁDI NAP A SZEGEDI FERENCESEKKEL A ferencesek vidám családi nap­ra várták az érdeklődőket szom­baton a szegedi Mátyás téren. A gyermekek és szüleik tizenhá­rom állomásból álló akadálypá­lyán mérhették össze tudásukat. 4. oldal TANÁRRÓL NEVEZNEK EL TERMET A TÖMÖRKÉNYBEN A szegedi középiskolák közül el­sőként a Tömörkény István gim­náziumban neveznek el termet egy volt pedagógusról. Soós Pau­la 25 éven keresztül tanított ma­tematikát, fizikát és kémiát. 4. oldal www.delmagyar.hu A polgármester bejelentette: rendezik a színház gazdasági válságát Sándor János életműdíjas •p IM • §| t s " «jlshb j§;j 1 \ i ¡p i ijR m jwjjliv. • fái j i y ^h^^h Óriási taps köszöntötte Sándor Jánost. A háttérben Botka László polgármester. Fotó: Karnok Csaba Ötödik alkalommal adták át a Dömötör-díjakat szombaton es­te a Szegedi Nemzeti Színház­ban. Az ünnepi gálán Botka László bejelentette: rendezni kívánják a színház gazdasági válságát. A Szegedi Műsort kiadó Pálma Reklámstúdió 1999 óta minden évben megszervezi a Szegedi Nemzeti Színház művészei szá­mára létrehozott Dömötör-díi átadási ceremóniáját. Szomba­ton este Paudits Béla előadásá­ban a híres Kabaré-slágerrel kez­dődött a gála, amelynek védnö­Fizetős Mars téri parkolók A Mars téri közlekedési káosz miatt kellett szombaton is fize­tőssé tenni a szegedi piacköz­pont környéki parkolást. A há­rom éve bevezetett rend bevált, ma már nem kell attól tartani, j hogy bedugul a forgalom. Aki kilátogat a szegedi Mars tér­re, joggal kifogásolhatja a zsúfolt­ságot, azt, hogy a piac egyes épü­letei - lásd: vásárcsarnok - nem éppen felelnek meg a XXI. század követelményeinek. A parkolót keresők is bajban vannak, ha mondjuk szombaton szeretné­nek beállni a piac mellé, hiszen jószerével mindig és minden par­koló foglalt. Van, aki pedig azt ki­fogásolja, hogy még fizetni is kell a Szepark Kft. parkolóiban, holott a város más pontjain szombaton senki sem kéri számon raituk, ki­tették-e a parkolócédulát a szél­védőre vagy sem. Folytatás az 5. oldalon ke, Botka László köszöntőjében úgy fogalmazott: a Dömötör de­mokratikus díj, hiszen a közön­ség ítéli oda, és nemcsak a szín­padon szereplő művészek, ha­nem a háttérben dolgozók mun­káját is elismerik vele. A polgár­mester bejelentette: miután Székhelyi József színigazgatóval és Mádi Zoltán önkormányzati biztossal tárgyalt, akik feltárták a teátrum nehéz helyzetét, vala­mint garanciákat is adtak, úgy döntött, hogy a júniusi közgyűlé­sen javaslatot tesz a költségvetés módosítására és a színház gazda­sági válságának azonnali rende­zésére. Szeged erőn felül is bizto­sítani kívánja a lehetőséget a ki­bontakozásra. Görgey Gábor, a miniszterelnök kulturális főta­nácsadója nyitotta meg a gála­műsort. Az NKÖM éléről nem­régiben távozott író először arra emlékezett, hogy 1986-ban a szegedi teátrum egyik vezetője­ként részese lehetett az ország egyik legszebb színházépületé­nek felújítás utáni megnyitásá­ban, majd hangsúlyozta: jó kez­deményezésnek tartja a Dömö­tör-díjat. Folytatás a 8. oldalon Botránnyal zárult a labdarúgó-bajnokság MUNKATÁRSUNKTÓL Nem mindennapi események ját­szódtak le az Üllői úti stadionban pénteken este. Az ünneplésre ké­szülő drukkerek egy része nem bírta elviselni, hogy kedvencei a Debrecen elleni 0-0-ás döntetlen­nel elveszítették a focibajnoksá­got. A pályára beözönlő tömeg nem ismert kegyelmet. A vendé­gek mesterét, Szentes Lázárt há­tulról leütötték, majd többször vesén rúgták; de a játékosoknak is menekülniük kellett az öltözőbe, halálfélelmük volt. A megvadult „drukkerhad" a hazai kedvence­ket sem kímélte, Tököli Attilát is megverték, de más FTC-labdarú­gókat is elpáholtak, s a fotósok és az operatőrök sem érezhették ma­gukat biztonságban. Sokáig ost­romállapot uralkodott a székház táján, végül a rendőrségnek kel­lett közbelépnie. Minden illetékes határozott lépéseket, intézkedé­seket sürget, ígér. Jegyzetünk a 3. oldalon, részletek A Dél Sportja mellékletünkben Dédnagyapja üdítővel várta a buszmegállóban Bélát Döbbenet, értetlenség és könnyek Szikáncson Papp Sándor Antal, a makói strandon megfulladt szikáncsi óvodás kisfiú dédnagyapja értetlenül áll a történtek előtt. A tragédiáról szóló riportunkat a 8. oldalon olvashatják. Fotó: Tésik Attila Ezrek kocogtak Szeged utcáin a futófesztiválon Negyedszer is több ezren kocogtak Szegeden a Cora hipermarket futófesztiválján szombaton. Az első ízben megrendezett családi futás is nagy sikert aratott. Részletek a 14. oldalon. Fotó: Miskolczi Róbert Állóháború az Állomás utcában Még mindig az utcára engedély nélkül kitett fabódéjában lakik a lakásából több százezer forin­tos tartozása miatt kilakoltatott nyugdíjas asszony, aki egykori szomszédja szerint nem hagyott föl környezete zaklatásával. Szinte törvényen kívüli helyzet­ben él a szegedi Állomás utcában egy hajléktalanná lett idős asz­szony. Vmcze Antalnét március­ban azért lakoltatták ki 120 négy­zetméteres önkormányzati laká­sából, mert közel 250 ezer forin­tos lakbérhátralékot halmozott föl. A jókora lakásban több teher­autónyi összeguberált szemetet gyűjtöttek össze: a néni befoga­dott egy hajléktalan férfit, aki tu­catnyi kóbor kutyát is beköltözte­tett. Az asszony visszakapta az önkormányzat egyik raktárában őrzött fabódéját, amelyet régen el­árusító-pavilonként használt. Folytatás az 5. oldalon ott ® Ügyfélszolgálati irodáink: További információért tárcsázza helyi tarifával hívható vonalunkat az aiábbi telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére: 06-40/30-40-50 Budapest XIII., Borbély u. 5-7. 1/239-1057 Budapest VII.. Rákóczi út 42. 1/327-4588.327-4589 Győr-Ménfőcsanak Forráskút u. 27. 96/449-339 Kecskemét Jókai u. 33. 76/500-034 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 9. 42/504-654 Pécs Király u. 42. 72/5104)99 Sopron Baross u. 24. 99/506-941 Szeged Kálvin tér 7. 30/508-7356 Veszprém Virág Benedek út 4. 88/406-957 Zalaegerszeg Kossuth u. 7. 92/350-917 Kivételes belekletési lehelőség!Éjfél az adóhatáridő Ajánlatunk JB ' Ajánlatunk tagjaink részére: 6 hónap 3 hónap Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-18 óráig, szombat 9-15 óráig. A társasági, az osztalék és az iparűzési adót is ma éjfélig kell bevallania és befizetnie több mint 30 ezer Csongrád megyei gazdálkodó szervezetnek. A hi­vatalos közlemény szerint ugyan május 31. a bevallás ha­tárideje, de mivel ez szombatra esett, ezért tolódhatott ki a mai napig a feladás. Egyre többen töltik le a különböző nyomtat­ványokat az APEH honlapjáról. Ezekkel kapcsolatban azt kéri a hivatal, hogy az ügyfelek mindig a legfrissebb verziókat alkal­mazzák. Részletek a 3. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom