Délmagyarország, 2003. május (93. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

áliományáLi! törölve DELMAGYARORSZAG PÉNTEK, 2003. MAJUS 2., 93/101. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) TÉMÁINKBÓL PARADIGMAVALTAS A FELSŐOKTATÁSBAN Magyar Bálint szerint a jövő is­kolásainak már természetes lesz az elektronikus írásbeliség. Az oktatási miniszter lapunknak adott interjújában kijelentette: szemléletbeli különbségek van­nak a kormánypártok és az ellen­zék között 7. oldal MÉGIS MOZOG A FÖLD -ASZEGEDI DÓMBAN! Csiszár Imre, a szegedi Ságvári gimnázium fizikatanára és Kon­dé Lajos, a dóm plébánosa elha­tározták, hogy megismétlik Fou­cault kísérletét, amellyel a fran­cia fizikus bebizonyította, hogy a Föld forog a tengelye körül. A kí­sérletet általános és középisko­lások nézhették végig. 7. oldal ISMÉT CSAPÓ JÓZSEF ÁLL A CSILLAG ÉLÉN Bárándy Péter igazságügy-mi­niszter a tegnapi nappal nevezte ki a Csillag börtön parancsnoká­vá Csapó Józsefet. Ebből az alka­lomból Mádl Ferenc dandártá­bornokká léptette elő Csapót, aki egyébként öt évig már állt a szegedi Csillag élén. 3. oldal www.delmagyar.hu 9"r r u uj uűjujü Megyeszerte tízezrek választották a majálisi programokat Politika helyett vurstli Telt házas majális az újszegedi liget főutcáján. Fotó: Miskolczi Róbert Országszerte, így Szegeden is tavaszköszöntő kellemes idő­ben, jó hangulatban telt el az idei május elseje. Míg vidéken főleg á vurstlik, addig a fővá­rosban a pártok is hangosak vol­tak a munka ünnepén. Az MSZP városligeti majálisán Medgyessy Péter megerősítette, hogy kormánya még ebben a hó­napban átalakul. Egyes informá­ciók szerint a kormányátalakí­tásról szóló döntés akár már a jö­vő hét elején megtörténhet. A Fidesz frakcióvezető-helyet­tese szerint fontos, hogy az or­szág felkészülten váljon az Euró­pai Unió tagjává, a csatlakozás­nak ne legyenek vesztesei. Pokor­ni Zoltán erről a Hajógyári szige­ten tartott polgári majálison be­szélt. Szegeden a legnagyobb szabású rendezvény idén is az újszegedi ligetben volt, ahol a hagyomá­nyos kirakodóvásár és a zenés sá­tor mellett ejtőernyős ugrás is színesítette a programot. Botka László polgármester elindította azt a hatalmas digitális órát, amely másodperc pontossággal mutatja az időt az uniós csatla­kozásig. Tegnap adták át a Juhász Gyula-díjakat is. Május elsején nyitották meg a „vásárhelyi tavasz" négynapos rendezvénysorozatot. Csongrá­don is kihasználták a hosszú hétvégét, hiszen a majálist sör­fesztivállal „boronálták össze". Makón városnapi és a majáiisi programok között válogathattak az érdeklődők. Szentesen Euró­pa-partival kötötték össze május elsejét. írásaink a 2., 3. és 5. oldalon Negyvenöt­milliós kérdés A szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány, költségvetési pénzből, 45 millió forinttal tá­mogatta egy kht. négy jugoszláv városban iroda felállításáról és működtetéséről szóló pályáza­tát. Az irodákat az alapítvány nem találja, a pénznek nyoma veszett. MUNKATÁRSAINKTÓL Büntetőfeljelentést tett a rendőr­ségen a szegedi székhelyű Esély a Stabilitásra Közalapítvány, mivel egy általa támogatott ugyancsak szegedi kht. nem tud elszámolni a két éve, 2001. márciusában át­vett 45 millió forinttal. A Regio­nális Közép-európai Környezeti Technológiai Központ Kht. pá­lyázatában négy jugoszláviai vá­rosban, Szabadkán, Újvidéken, Zentán és Belgrádban egy-egy környezetvédelemmel, gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok kialakításával foglalkozó iroda létrehozásához és működtetésé­hez kért segítséget. Az Esély a Stabilitásra Közala­pítvány főleg költségvetési támo­gatásokból működik. A kormány 2001. március elején döntött ar­ról, hogy a 2001-2002. évi köz­ponti költségvetés általános tar­talékából a közalapítványnak 200 millió forint egyszeri támo­gatást nyújt a Külügyminisztéri­um fejezeti kezelésű előirányza­tai között. Ebből a pénzből támo­gatták a kht. pályázatát. Folytatás a 3. oldalon Álcár sztrájkolnak is Rendkívüli küldöttgyűlés összehívását szorgalmazza a megyei orvoskamara is, hogy megakadályozza a kórháztörvény jelenlegi formában történő elfogadását. Sztrájkolni is készek. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) egyszerre akarja elfogadtatni az orvosok jogállásról szóló tör­vényt a kórháztörvénnyel - kü­lönben veszélybe kerülhet a be­tegellátás. A változtatásért sztrájkolni is hajlandóak lenné­nek az orvosok, ehhez azonban előbb össze kell hívni a MOK rendkívüli küldöttgyűlését. Részletek a 3. oldalon Ellenőrzik a révészeket is A vízirendészet, a révhajósok szövetsége és a közlekedésfelügyelet ellenőrizte a tápéi kompot is. Biz­tonságot veszélveztető helyzettel nem találkoztak. Bővebben a 3. oldalon. Fotó: Schmidt Andrea Brutálisan megverték a környezetgazdálkodási kht. munkatársát Ordított, ütött, rúgott a megbokrosodott fordos Brutálisan megverték a Szege­di Környezetgazdálkodási Kht. egyik munkatársát, mert locso­lókocsijával véletlenül nekito­latott egy Fordnak. Az első ütést a kolléganője kapta. A Szegedi Környezetgazdálkodá­si Kht. alkalmazottja, Imre Zol­tán és kolléganője egy Skoda tar­tályautóból a Dugonics András Piarista Gimnázium előtti facse­metéket locsolta. - Mivel a tü­körből nem láttam jól, milyen messze vannak a parkoló sze­mélykocsik, nagyon lassan tolat­tam. Egyszercsak segítőm inte­getni kezdett, hogy álljak meg. Sajnos nekimentem egy parkoló autónak - mesélte Imre Zoltán. A Skoda locsolócsonkja betörte a Ford Focus kombi hátsó szélvé­dőjét, lámpái pedig megnyomták az autó hátsó ajtaját. Az öntöző­autó vezetője sajnálta a történte­ket, amiatt persze nyugodt volt, hogy a kht. biztosítója megtéríti az okozott kárt. - Előkészítettem a papírokat, hogy hátrahagyjam az adatokat. Míg szálltam kifelé, megjelent a Ford középkorú tulaj­donosa. Ordítozni, szitkozódni kezdett, majd ököllel mellbe vág­ta a kolléganőmet - idézte fel a brutális támadást Imre Zoltán. Folytatás az 5. oldalon A bántalmazások nyomán Imre Zoltánnak eltört egy bordája, a testét zúzódások borítják. Fotó: Schmidt Andrea

Next

/
Oldalképek
Tartalom